Offentligt TR: Aktindsigt i APV'er

En APV være interessant læsning for dig – som tillidsvalgt – i forhold til varetagelse af medlemmernes forhold omkring det psykiske/fysiske arbejdsmiljø. Vil arbejdsgiveren ikke udlevere, kan du søge aktindsigt