Offentligt TR: Aktindsigt i APV'er

En APV være interessant læsning for dig – som tillidsvalgt – i forhold til varetagelse af medlemmernes forhold omkring det psykiske/fysiske arbejdsmiljø. Vil arbejdsgiveren ikke udlevere, kan du søge aktindsigt

Derfor kan du nedenfor læse om mulighederne for at begære aktindsigt i en APV, når du er ansat et sted, hvor offentlighedsloven er gældende:

Reglerne for aktindsigt er beskrevet i offentlighedsloven og helt generelt omfatter retten til aktindsigt ikke interne dokumenter og udgangspunktet er, at en APV er internt dokument, som ikke er undergivet retten til aktindsigt.

Undtagelse til om det er internt dokument gøres, hvis dokumentet er afgivet til udenforstående.

Hvis det således er et eksternt konsulentfirma – altså en udenforstående -, som har forestået udarbejdelsen af APV-målingerne, vil APV’en miste sin karakter af at være et internt dokument og der vil således være ret til aktindsigt.

Selvom en APV således er et internt dokument vil der – uanset dette - være ret til aktindsigt i oplysninger om APV’ens faktiske grundlag. Det samme gælder eventuelle oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i APV’en.

Mange af de oplysninger, som er i en APV består således af sammenfatninger af de tilkendegivelser, som medarbejderne er kommet med i besvarelsen af de spørgeskemaer, der ligger til grund for undersøgelserne. Nogle af disse svar – især i forbindelse med den fysiske del af APV’en – bygger på rent faktuelle iagttagelser fra medarbejderens side, mens andre bygger på medarbejdernes vurderinger af eller holdninger til bestemte spørgsmål.

Folketingets ombudsmand har her udtalt, at sammenfatninger af medarbejdernes svar (resultatet af målingen), som findes i materialet er undergivet retten til aktindsigt – også selvom de i et vist omfang bygger på medarbejdernes vurderinger eller holdninger.

Det samme antages at gælde mange af oplysningerne i handlingsplanerne.

Dog anses ledelsens vurderinger og planer om tiltag ikke at være underlagt retten til aktindsigt, da de ikke udgør en sags faktiske grundlag.

Som beskrevet ovenfor vil du ved at begære aktindsigt i APV’er kunne indhente en del oplysninger om medlemmernes tilkendegivelser m.v. vedrørende det psykiske og fysiske arbejdsmiljø.