Bestyrelsestræning

I IDA tilbydes alle virksomhedsgrupper og akademikerklubber at deltage i bestyrelsestræning for den samlede bestyrelse.

I træningen deltager hele bestyrelsen, idet fokus er at styrke bestyrelsens position ved at afdække de kompetencer, der er tilstede i bestyrelsen, således at de samlede kompetencer kan anvendes bedst muligt ift. bestyrelsens opgaver . Herudover arbejder bestyrelsen med relationer og  forankring på arbejdspladsen både i forhold til baglandet, og virksomhedens ledelse.

Bestyrelsestræningen, der efter bestyrelsens eget valg er på enten 1 hel dag eller 1 døgn, veksler mellem oplæg og praktiske øvelser, og giver deltagerne konkrete værktøjer med hjem. Der følges op efter seks måneder, hvor vi mødes igen.

Om træningen siger deltagerne:

”Det giver så meget mening at deltage. Det her er noget vi kan bruge i vores hverdag. Vi har fået ny energi og føler, at vi står langt stærkere og mere professionelt som én samlet bestyrelse. Det er helt utroligt, hvor lidt der skal til af indsigt og struktur, for at forbedre samarbejdet både internt i bestyrelsen, i forhold til kollegerne og ledelsen. Vi anbefaler andre at deltage.”

Læs program for bestyrelsestræning 2018

Du kan høre mere her: