Overenskomster for privat ansatte

Hvis I ønsker at indgå eller forny en overenskomst, bidrager IDA med alt fra processen omkring en forhandling til drøftelser af indholdet i overenskomsten og til udarbejdelse af overenskomstbestemmelser.

Hvis I ønsker at indgå eller forny en overenskomst, bidrager IDA med alt fra processen omkring en forhandling til drøftelser af indholdet i overenskomsten og til udarbejdelse af overenskomstbestemmelser.

IDA kan således bistå med at tilrettelægge de forskellige faser i processerne, give råd om muligheder, faldgrupper samt hjælpe med analyse af økonomi og lønforhold indenfor de forskellige brancher.

Bliv desuden inspireret af overenskomster, der allerede er indgået på det private område: Overenskomster og aftaler på det private område