Repræsentation på arbejdspladsen

Det er vigtigt med repræsentation på arbejdspladsen, da ledelsesbeslutninger skal basere sig på reel medarbejderindflydelse.

Et godt samarbejde på arbejdspladsen er afgørende for medarbejdernes hverdag og for arbejdspladsens muligheder for at levere kvalitet. Derfor er det vigtigt for alle ansatte, at ledelsesbeslutninger baserer sig på reel medarbejderindflydelse. Det er derfor vigtigt med repræsentation på arbejdspladsen.