Tjekliste til dig, der skal være bisidder

Bisidderen bør være en objektiv person, hvis primære opgave er at yde støtte sin kollega. Bisidderen er typisk til stede ved sager, der handler om advarsler eller opsigelser. Sagerne kan også vedrøre personlige forhold eller sygdom.

En bisiddersamtale indebærer tre trin – før, under og efter samtalen.

 • Formøde og forberedelse
 • Hvad er dagsordenen (hvis der er én)?
 • Hvad vil medlemmet?
 • Få styr på fakta
 • Afklar rollefordelingen. Husk din rolle primært er at lytte og stille spørgsmål af afklarende karakter.
 • Forventningsafstem din rolle med medlemmet!
 • Husk at I følges ind og følges ud, sid på den rigtige side af bordet osv. – signaler helt praktisk og udramatisk, at du er med for medlemmets skyld
 • Samtalen er medlemmets forum, du er med på sidelinjen

Dine fokuspunkter under mødet:

 • Sikre sagligt/objektivt grundlag
 • Dagsorden følges
 • Sikre at medlemmets rettigheder overholdes (men du er ikke forsvarsadvokat!)
 • Varetagelse af medlemmets interesser
 • Er der brug for en pause / mødeafbrydelse?
 • Stop samtalen, hvis den kører af sporet
 • Lyt, og notér evt. ned undervejs, medlemmet kan have svært ved at huske det hele bagefter
 • Hvis der udleveres et aftaleudkast eller lign.: tag imod det, hør arbejdsgivers bemærkninger og aftal tidspunkt for tilbagevenden
 • Hvis arbejdsgiver præsenterer nye ukendte oplysninger under mødet: overvej evt. mødeafbrydelse eller udskydelse af punkt
 • Kvitter altid for modtagelse, hvis arbejdsgiver anmoder om dette
 • Inden mødets afslutning: sikre fælles forståelse af eventuelle konklusioner
 • Opfølgning – hvornår/hvordan?
 • Kort samtale med medlemmet – hvad blev sagt? hvordan oplevede I mødet?
 • Sikre at medlemmet har klarhed over forløbet
 • Realistisk vurdering af situationen – på kort og langt sigt
 • Henvis evt. medlemmet til IDA eller kontakt selv IDA
 • Hvis arbejdsgiver har taget referat: stemmer det overens med jeres oplevelse? – kan I genkende jeres bemærkninger?
 • Vurdér eventuelt aftaler, skrivelser og lignende – er medlemmet klar over ret og pligt?