Barselsregler for studerende

Læs op på SU-reglerne, hvis du bliver forælder, mens du er studerende.

 

SU under barselsorlov

Som studerende og forældre kan I få ekstra SU-klip, som I selv vælger, hvornår skal udbetales. I skal dog være studieaktive i måneden inden udbetalingen, mens det ikke er nødvendigt at være studieaktiv, mens SU’en udbetales.  

Der gælder forskellige regler for moren og faren: 

  • Som mor kan du få 12 måneders ekstra SU (12 klip). Du kan vælge at overføre 6 af de ekstra SU-klip til barnets far, hvis I begge opfylder betingelserne for SU. 
  • Som far kan du få 6 måneders ekstra SU (6 klip). Som far kan du ikke overføre dine klip til moren. 
 

Barn før studiestart

Har du fået et barn, før du starter på uddannelsen, har du stadig mulighed for at få ekstra SU. Betingelsen er dog, at fødslen eller adoptionen skal være sket inden for 12 måneder før uddannelsen starter, hvis du er blevet mor, og inden for 6 måneder før uddannelsen starter, hvis du er blevet far. 

 

Studiestop

Vælger du at melde dig ud af dit studie, fordi det bliver for krævende at være studerende og forælder samtidig, mister du retten til SU og som udgangspunkt også retten til barselsdagpenge. 

Du kan dog have ret til dagpenge, hvis beskæftigelseskravet er opfyldt via et studiejob, eller hvis din barsel bliver indledt en måned efter afslutningen på bacheloren, samtidig med at du opgiver kandidatuddannelsen.  

 

Hvis du har et studiejob

Har du så mange timer på dit studiejob, at beskæftigelseskravet i henhold til loven er opfyldt, kan du modtage barselsdagpenge og ekstra SU-klip samtidig.  

Hvis studiejobbet har funktionærstatus, gælder funktionærlovens regler om halv løn til moren 4 uger før forventet fødsel og 14 uger efter fødsel. 

Du skal samtidig huske at varsle over for din arbejdsgiver, hvornår forventet fødsel er sat til samt hvordan du vil afvikle din orlov.