Ferie ved opsigelse

I en opsigelsesperiode har du som udgangspunkt samme mulighed for at holde ferie som i løbet af ansættelsesforholdet.

 

Ferievarsel ved opsigelseLink kopieret

Hvis ikke du allerede har aftalt ferie med din arbejdsgiver, kan vedkommende varsle ferie afholdt med 3 måneders varsel for hovedferien og 1 måned for restferien, hvis du bliver opsagt.

Fastlagt ferie

Havde du før opsigelsen fastlagt din ferie, og det viser sig, at den ligger i opsigelsesperioden, skal denne ferie afholdes som planlagt.

Du har ikke pligt til at afholde hovedferien, hvis der er mindre end 3 måneder og 15 arbejdsdage til opsigelsesvarslets udløb.

 

FritstilletLink kopieret

Er du fritstillet, bør du være opmærksom på at en fritstilling sidestilles med et varsel fra arbejdsgiver om at mest muligt ferie anses for afholdt i fritstillingsperioden. Opsiges du således med 6 måneders varsel og fritstilles du efter 2 måneder, da anses alt din resterende ferie for indeværende ferieår for afholdt i fritstillingsperioden, da både hovedferie og restferie kan indeholdes i de 4 måneder.

 

Suspenderet

Er du suspenderet, skal du ikke møde dagligt på arbejde, men du skal stadigvæk stå til rådighed til at udføre eventuelle arbejdsopgaver i opsigelsesperioden. Du afholder derfor kun ferie, hvis din arbejdsgiver varsler et konkret tidspunkt for feriens afholdelse.

 

Fastlagt ferieLink kopieret

Havde du før opsigelsen fastlagt din ferie, og det viser sig, at den ligger i opsigelsesperioden, skal denne ferie afholdes som planlagt.

Du har ikke pligt til at afholde hovedferien, hvis der er mindre end 3 måneder og 15 arbejdsdage til opsigelsesvarslets udløb.