Ferie ved opsigelse

I en opsigelsesperiode har du som udgangspunkt samme mulighed for at holde ferie som i løbet af ansættelsesforholdet.

Hvis ikke du allerede har aftalt ferie med din arbejdsgiver, kan vedkommende varsle ferie afholdt med 3 måneders varsel for hovedferien og 1 måned for øvrig ferie, hvis du bliver opsagt.

Arbejdsgiver kan varsle ferie til afholdelse, som ikke er optjent på tidspunktet for varslingen, men skal være klar til afholdelse på afholdelsestidspunktet. Ferien, som arbejdsgiver varsler til afholdelse, skal afholdes i hele dage.

Eksempel:

Har du september – december optjent 8,32 feriedage inden januar som den sidste måned i opsigelsesperioden, kan arbejdsgiver varsle de 8 dage til afholdelse og skal dermed udbetale feriepenge for de resterende 0,32 feriedage samt 2,08 feriedage optjent i januar.

Fastlagt ferie

Havde du før opsigelsen fastlagt din ferie, og det viser sig, at den ligger i opsigelsesperioden, skal denne ferie afholdes som planlagt.

Du har ikke pligt til at afholde hovedferien, hvis der er mindre end 3 måneder og 15 arbejdsdage til opsigelsesvarslets udløb.

Er dit opsigelsesvarsel på 4 måneder eller derover, vil arbejdsgiver kunne varsle, at du skal afholde din hovedferie efter udgangen af den 3. måned af opsigelsesperioden. Du har dog krav på at kunne holde 4 ugers ferie inden 1. september, hvor nyt ferieår starter. Din arbejdsgiver kan derfor ikke beslutte, at du skal holde hele din hovedferie i september.

Er du fritstillet, bør du være opmærksom på, at en fritstilling sidestilles med et varsel fra arbejdsgiver om, at mest muligt ferie anses for afholdt i fritstillingsperioden. Opsiges du således med 6 måneders varsel og fritstilles du efter 2 måneder, da anses alt din resterende ferie for ferieåret for afholdt i fritstillingsperioden, da både hovedferie og øvrig ferie kan indeholdes i de 4 måneder. Du skal stadig have mulighed for at afvikle 4 ugers ferie inden 1. september, hvor nyt ferieår starter.

Hvis du får nyt job i fritstillingsperioden, kan din ferie ikke anses som afholdt, hvis du ikke har haft en arbejdsfri periode svarende til feriens længde efter udløbet af de perioder, der gælder for varsling af hovedferie og øvrig ferie. Det er relevant, hvis du har mere end 3 måneders opsigelse, tiltræder nyt job i opsigelsesperioden og din arbejdsgiver har ret til at modregne for lønnen fra dit nye job.

De første 3 måneder af fritstillingsperioden kan din arbejdsgiver som udgangspunkt ikke modregne i din løn, selvom du har nyt job. I den periode – hvor øvrig ferie kan holdes – anses denne ferie som afholdt, som du ikke har en arbejdsfri periode.

Er du suspenderet, skal du ikke møde dagligt på arbejde, men du skal stadigvæk stå til rådighed til at udføre eventuelle arbejdsopgaver i opsigelsesperioden. Du afholder derfor kun ferie, hvis din arbejdsgiver varsler et konkret tidspunkt for feriens afholdelse.