Feriefridage

Feriefridage er betalte feriedage udover de 5 uger, ferieloven fastsætter. De omtales ofte som den 6. ferieuge.

Du har som udgangspunkt ikke ret til feriefridage. De er fastsat ved en kollektiv overenskomst eller en individuel aftale mellem dig og din arbejdsgiver, og vilkårene for dem kan forhandles frit.

Derfor er det vigtigt, at du er opmærksom på, hvordan feriepengene optjenes, afvikles, og hvad der sker med dem, hvis du fratræder uden at de er afholdt. I mange virksomheder går feriefridagene tabt, hvis ikke de bliver brugt i løbet af ferieåret.

Er du statsansat optjener du 0,42 særlig feriedag for hver måneds ansættelse, svarende til 5 feriefridage om året.

Afholder du ikke dagene, bliver de godtgjort kontant med 2,5 procent af den ferieberettigede løn i optjeningsåret, medmindre du og din arbejdsgiver aftaler at overføre dem til det følgende ferieår. Fratræder du din stilling, skal du godtgøres for de optjente dage.

Ansatte i regioner og kommuner får beregnet feriefridage i timer i stedet for dage. Det betyder, at du optjener 18,50 ferietimer pr. måned svarende til 6 ugers ferie om året.

Afholder du ikke den 6. ferieuge, bliver den automatisk overført til næste ferieår, medmindre du senest den 1. oktober i ferieåret har givet din arbejdsgiver besked om, at du ønsker ferieugen udbetalt.

Skifter du stilling til en anden region eller kommune, kan du indgå en aftale med arbejdsgiveren om, at du tager ferieugen med dig.