28.09.2020
3 min læsetid

Kan 30 minutter på Teams erstatte morgenmaden med kollegaerne?

Nye arbejdsformer stiller anderledes krav til lederne i Alstom. De skal være særligt opmærksomme på medarbejdere, der kan føle sig ensomme derhjemme.

Anders Kjøller

af Anders Kjøller

Alstom havde egentlig planlagt at udvide deres kontorfaciliteter.

Det verdensomspændende konglomerat har 150 ansatte i Danmark, der primært arbejder på det meget omtalte signalprojekt med Banedanmark, men pladsen var ved at blive for trang på kontorerne.

Nu har coronasituationen gjort udvidelsen overflødig. I øjeblikket kan medarbejderne selv vælge, hvilke dage de vil møde ind fysisk. Det gør 60 procent af medarbejderne i øjeblikket, mens 40 procent arbejder hjemme. Og forventningen er, at langt de fleste medarbejdere fremover vil have to til tre hjemmearbejdsdage om ugen, fortæller Madeleine Rydholt, HR-direktør for de Alstoms nordiske afdelinger.

Hun forklarer, at virtuelle møder og samarbejde på større afstande var velkendt i forvejen, da Alstom er en global organisation, men at det alligevel har været overraskende, hvor effektivt de har kunnet fortsætte under de nye forhold.

”Vi har blandt andet fundet ud af, at det er lettere at tale sammen og holde møder, fordi det er så nemt at indkalde til et virtuelt møde og få afklaret noget på ti minutter”.

De positive erfaringer, som Alstom har gjort sig under coronanedlukningen, går igen hos en stor del af IDAs medlemmer. I en spørgeskemaundersøgelse med 2.270 respondenter, svarer 50 procent, at de er mere effektive, når de arbejder hjemme, og i hver anden virksomhed oplever de, at mødekulturen er blevet mere effektiv.

Større krav til kommunikationen

Mens den øgede tilgængelig tæller op, oplever flere ledere i Alstom til gengæld, at kvaliteten af det enkelte møde falder.

”Selvom man kan se hinanden på en skærm, er det ganske enkelt sværere at skabe forståelse og tillid, når man ikke sidder over for hinanden fysisk. Alene det at vi sidder i forskellige rum, gør det sværere at have en fælles referenceramme”, forklarer hun.

Derfor har Alstom indført efteruddannelse i distanceledelse for lederne. Ikke kun fordi det er vigtigt lige nu, hvor samfundet svinger mellem at lukke delvist op og ned i takt med smittetallene, men også fordi ledernes evner til at kommunikere bliver vigtigere fremover.

”Når medarbejderne har mindre kontakt til deres chef, bliver det vigtigere, at de har en klar forståelse for vores værdier og vision, så de fortsat trækker i samme retning. Det er en ledelsesopgave at sikre, at det lykkedes”.

Men lederne ikke kan stå alene med opgaven om at sikre sammenhængskraften i de nye rammer. Madeleine Rydholt forestiller sig, at medarbejderne i højere grad skal fungere som mentorer for hinanden, så de kan få faglig sparring i hverdagen.

Risiko for mistrivsel

De faglige udfordringer er ét aspekt ved hjemmearbejdet. Men fraværet af kollegaer påvirker også mange mentalt, fordi de pludselig mangler sociale interaktioner i hverdagen.

Det gælder særligt de ansatte under 35 år, som udgør halvdelen af de ansatte i Alstoms nordiske afdelinger, forklarer Madeleine Rydholt.

Det stemmer overens med svarene fra IDAs spørgeskemaundersøgelse, hvor 44 procent af de adspurgte under 30 år har oplevet nedlukningen som noget negativt, mens det gælder 24 procent af de 40-49-årige.

Lederne i Alstom skal derfor også være mere proaktive med at undersøge deres medarbejderes trivsel, når de i mindre grad kan aflæse deres humør og adfærd på arbejdspladsen.

”Lederne skal vise interesse og selv spørge ind til, hvordan de ansatte har det. For selvom mange er glade for hjemmearbejde, er der også nogen, der kan føle sig meget ensomme derhjemme, når de mangler de daglige interaktioner ved kaffeautomaten eller over frokosten”.

I Alstom har de endnu ikke formaliseret sociale møder på tværs af organisationen, men i Norge indførte en leder en ordning for sit team, hvor alle skulle ringe til to kollegaer i løbet af ugen. Madeleine Rydholt fremhæver det som en måde at sørge for, at ingen føler sig overset.

”Det er en måde at sikre, at ’kaffemaskine-snakken’ ikke forsvinder helt’.

Og så er der alle de små traditioner, som hører til på en arbejdsplads.

Før coronanedlukningen blev de ansatte fejret på jobbet, når de havde fødselsdag, men nu er fællesmorgenmaden afløst af en halv times hyggesnak over Teams for at fastholde traditionen, forklarer Madeleine Rydholt, selvom hun erkender, at det ikke er det helt samme.

”Det er ret akavet, men vi holder fast i det, og jeg tror på, at vi kommer til at vænne os så meget til det, at det føles naturligt”.