Du skal kunne trives og præstere i dit arbejdsliv. Derfor kæmper IDA for et arbejdsliv med mere fleksibilitet, gode vilkår og mulighed for kompetenceudvikling for dig som medlem. Det gavner både dig som ansat, arbejdsgiverne og samfundet.

Podcast

Podcast: Workflow

IDA podcast om fremtidens arbejdsliv

Workflow er IDAs podcast om fremtidens arbejdsliv, der ser nærmere på alt det som former vores arbejde – fra hybridmøder, søvn og todo-lister til seniorpolitik, innovationsledelse og meget mere.

Læs mere

Et fleksibelt arbejdsliv bliver mere normalt i fremtiden

Morten Elmholt har valgt en 28-timers arbejdsuge de kommende år, hvor hans sportslige niveau topper. Fremover bliver det mere almindeligt at inddele sit arbejdsliv i perioder med varierende intensitet, vurderer karriererådgiver hos IDA.

Læs artiklen

Fremtidens arbejdsliv

Nye arbejdsformer stiller krav til fremtidens ledere

I Alstrom har coronasituationen betydet, at medarbejderne arbejder mere hjemme. Men hvordan fungerer medarbejdernes arbejdsliv med virtuelle møder og hjemmearbejde - og hvilke krav stiller det til lederne?

Læs artiklen

IDA er med til at forme Fremtidens arbejdsliv

Du skal både trives på arbejdspladsen og i dit privatliv for at kunne præstere fagligt.

Derfor arbejder IDA for, at alle vores medlemmer får størst mulig indflydelse på deres arbejdsliv, bedre balance mellem arbejde og fritid samt mulighed for at udvikle deres kompetencer igennem hele karrieren.

Vi kalder det Fremtidens arbejdsliv, og det udspringer af IDAs vigtigste opgaver som fagforening:

  • At rådgive vores medlemmer om juridiske spørgsmål, jobsøgning og karriere.
  • At understøtte tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter med at skabe bedre rammer på deres arbejdsplads.
  • At præge den offentlige debat med analyser, kampagner og viden om IDA-medlemmernes ønsker og behov.
  • At præge arbejdsmarkedet igennem politisk arbejde og repræsentere vores medlemmer i overenskomstforhandlinger.

Der skal være plads til individet

Tillid og fleksibilitet er essentielle i det arbejdsliv, IDA ønsker at være med til at skabe for fremtiden.

I dag bærer arbejdsmarkedet præg af arven fra industrisamfundet, hvor det gav mening at tælle produktivitet i timer, og hvor kontrol var det vigtigste styringsredskab. Men for moderne vidensarbejdere er det hæmmende for produktiviteten at tvinge alle ind i de samme rammer.

Coronakrisen viste med tydelighed, hvor stor forskel der er på individuelle præferencer: Nogle trivedes med at arbejde hjemmefra, fordi de kunne få mere arbejdsro og spare flere timers transport om ugen. De følte sig mindre stressede og mere produktive.

Andre oplevede et stort afsavn, når de ikke så deres kolleger fysisk til hverdag. De følte sig isolerede og ensomme uden de sociale elementer, som et arbejdsliv også består af.

Arbejdsgiverne skal derfor være meget varsomme med at tvinge alle medarbejdere tilbage på kontoret eller kræve, at de arbejder hjemmefra. Lyt til den enkelte medarbejder og tag deres ønsker med i betragtning – det er både godt for arbejdsglæden og produktiviteten.

Et fleksibelt arbejdsliv er ikke grænseløst

Der er allerede mangel på kvalificeret arbejdskraft, og i 2030 kommer der til at mangle 21.000 medarbejdere med kompetencer inden for naturvidenskab, it og teknologi. Derfor er det nødvendigt at forhindre, at flere forlader arbejdsmarkedet midlertidigt eller permanent, fordi de bliver sygemeldt med stress.

Et fleksibelt arbejdsliv kan få hverdagen til at hænge bedre sammen for den enkelte – fx for børnefamilien, der kan gå tidligere fra jobbet for at hente børn og nå arbejdsopgaverne senere. Men fleksibilitet må ikke forveksles med grænseløshed og en forventning om, at medarbejderne skal stå til rådighed om aftenen, i weekenden og ferierne. Derfor skal der være klare regler på den enkelte arbejdsplads, som sikrer medarbejderne mulighed for at restituere.

Skal det lykkes, kræver det kompetent ledelse, og derfor foreslår IDA blandt andet, at det skal være en del af Arbejdsmiljøloven, at alle virksomheder med mere end 35 medarbejdere skal efteruddanne deres ledere i at håndtere udfordringer med stress og arbejdsmiljø.

De seks principper for Fremtidens arbejdsliv

Når IDA de kommende år lancerer initiativer eller arbejder politisk med arbejdsmarkedsspørgsmål, sker det med udgangspunkt i seks principper for Fremtidens arbejdsliv, der er udarbejdet på baggrund af erfaringerne fra coronakrisen og undersøgelser blandt vores medlemmer:

  • Medbestemmelse er merværdi: Den enkelte skal have indflydelse på sit arbejdsliv.
  • Relationer redder regnskabet: Fysisk interaktion er nødvendigt for at sikre trivslen.
  • One size fits none: Arbejdspladser skal arbejde med målrettede aftaler, der giver mening for den enkelte medarbejder.
  • Ude bedst, hjemme mere: Medarbejdere skal have mulighed for at arbejde hjemmefra.
  • Spilleregler eller kaos: Der skal være klare rammer for arbejde og restitution, så arbejdslivet ikke bliver grænseløst.
  • Anderledelse: Ledere skal uddannes til at håndtere distanceledelse samt stress- og trivselsproblematikker.