Klausuler

Ved du, hvordan du skal forholde dig, hvis du bliver præsenteret for en klausul i din kontrakt? Få overblik over hvilke klausuler, som du kan komme ud for og hvad de indebærer hver især. Uanset hvad: kontakt IDA inden du skriver under.

Brud på en klausul

Information

Det kan få betydning for dit arbejde og din økonomi, hvis du bryder en klausul.

Jobklausuler

Information

Jobklausuler er med virkning fra 1. januar 2021 blevet ugyldige.

Kombinerede ansættelsesklausuler efter 2016

Information

Du kan hverken tage ansættelse hos eller arbejde med din tidligere arbejdsgivers kunder.

Kundeklausuler indgået før 1. januar 2016

Information

En kundeklausul afholder dig fra at arbejde med din tidligere arbejdsgivers kunder.

Kundeklausuler indgået efter 1.januar 2016

Information

En kundeklausul afholder dig fra at arbejde med din tidligere arbejdsgivers kunder.

Konkurrenceklausuler indgået før 1. januar 2016

Information

En konkurrenceklausul forbyder dig at arbejde hos en konkurrent i et bestemt tidsrum.

Konkurrenceklausuler indgået efter 1. januar 2016

Information

En konkurrenceklausul forbyder dig at arbejde hos en konkurrent i et bestemt tidsrum.

Medarbejderklausuler

Information

Medarbejderklausuler er med virkning fra 1. januar 2021 blevet ugyldige.

Uddannelsesklausuler

Information

Uddannelsesklausuler er sjældne, men vigtige at være opmærksom på.