Uddannelsesklausuler

En uddannelsesklausul er en aftale mellem dig og din arbejdsgiver om, at du har visse pligter i forbindelse med at din arbejdsgiver betaler en uddannelse for dig.

Forpligtelser i klausul

En uddannelsesklausul forpligter dig typisk til at tilbagebetale en del af udgifterne til uddannelse, du har fået betalt, hvis du fratræder din stilling, inden for en bestemt tidsperiode efter uddannelsens afslutning.

Klausulen begrænser din mobilitet

En uddannelsesklausul vil begrænse din mobilitet på arbejdsmarkedet og er derfor en erhvervsbegrænsende klausul.

Men den sidestilles ikke med hverken en konkurrence- eller en kundeklausul.

Kontakt IDA

Den er sjældent at IDA-medlemmer bliver bedt om at underskrive en uddannelsesklausul, men har du fået en uddannelsesklausul, bør du kontakte IDA, inden du skriver under på den.

Få overblik over klausulreglerne

Her kan du få det fulde overblik over dine rettigheder og pligter, uanset hvilken klausul du har underskrevet. Bemærk dog, at vejledningen kun gælder klausuler efter 2016.

Se vejledningen til alle ansættelsesklausuler.