02.03.2023
5 min læsetid

Transparens og åbne ører skaber godt miljø for lønforhandling

Forhandlingschef Anders Thrane Niebuhr har en række gode råd til IDAs ledermedlemmer forud for de lønsamtaler, mange skal have med medarbejderne. Blandt succeskriterierne er tydelighed om rammerne og at lytte efter, hvad medarbejderne har på hjerte.

Michael Monty

af Michael Monty