IDAs Firmastatistik: Tjek lønnen i andre virksomheder

Med IDAs Firmastatistik kan du se, hvordan lønniveauet er på en given arbejdsplads, og hvordan du selv ligger i forhold til lønniveauet i den virksomhed, hvor du er ansat.

IDAs firmastatistik er baseret på IDAs årlige lønstatistik blandt vores medlemmer.  

Med IDAs Firmastatistik kan du se, om du ligger over eller under det generelle lønniveau i den virksomhed, hvor du er ansat. 

Du kan også bruge IDAs Firmastatistik til at sammenligne lønniveau på tværs af virksomheder, så du fx kan se lønniveauet i konkurrerende virksomheder.  

Begge dele kan du bruge som udgangspunkt i din næste lønforhandling, hvad enten du skal til den årlige lønforhandling i dit nuværende job, du skal skifte job, eller du skal søge dit første job som nyuddannet. 

Lønforhandling: Sådan gør du 

Skal du skifte job? Få hjælp til jobsøgningen 

IDAs Firmastatistik bliver opdateret hver år 

IDA indsamler hver år lønstatistik blandt medlemmerne. IDAs medlemmer omfatter: 

  • Ingeniører 
  • Cand. it'er 
  • Cand. scient’er 

og andre naturvidenskabeligt uddannede, der er ansat inden for det private eller det offentlige (stat, kommuner og regioner). 

IDAs Firmastatistik lavet på baggrund at medlemmernes indberetninger om løn og arbejdvilkår. 

IDAs Firmastatistik er opdateret med nyeste tal i december 2020. 

Datagrundlag for IDAs Firmastatistik 

IDAs Firmastatistik viser et lønindex for virksomheder med mere end 5 ansatte IDA-medlemmer. 

Firmastatistikken er opdelt, så du kan se statistik for hver virksomhed henholdsvis med og uden ledere.  

Hvis lønindexet i firmastatistikken er større end 100 betyder det, at virksomhedens ansatte under et har en løn, der er højere end gennemsnittet for personer med samme uddannelse og anciennitet.  

Virksomheder med under 5 besvarelser vises ikke i IDAs Firmastatistik. 

Brug IDAs lønværktøjer til at tjekke din løn 

Får du en fair løn? Få hjælp til at finde svaret med IDAs mange lønværktøjer. Alle værktøjer er forbeholdt medlemmer og kræver log-in: 

IDAs Lønstatistik for privatansatte, offentligt ansatte og selvstændige 

IDA Lønberegner – få et personligt løntjek 

IDAs Vilkårsguide - sammenlign ansættelsesvilkår på tværs af virksomheder 

Min Løn – følg udviklingen i din løn