IDAs lønprognose 2023

IDA udgiver hvert år en prognose for lønudviklingen for privatansatte medlemmer. Du kan se lønprognosen for 2023 her.

Prognose for loenudvikling 2023