Vejledende minimalløn

IDA fastsætter hvert år en vejledende minimalløn for sine medlemmer. Der fastsættes én minimalløn for civilingeniører og cand.scient'er og én for diplomingeniører og bachelorer.

41900 kr. - Så meget bør civilingeniører, cand.scient'er og øvrige medlemmer med en lang videregående uddannelse som minimum få i løn per måned

Ansattes Råd, IDA,
Lønstigning