Vejledende minimalløn

IDA fastsætter hvert år en vejledende minimalløn for sine medlemmer. Der fastsættes én minimalløn for civilingeniører og cand.scient'er og én for diplomingeniører og bachelorer.

 

Vejledende minimallønLink kopieret

Som IDA-medlem er det vigtigt at orientere sig omkring mindstelønnen for ens profil. På den måde sikrer vi, at ingen undergraver IDA-medlemmers lønninger og de aftalte overenskomster.

40200 DKK

Så meget bør civilingeniører, cand.scient'er og øvrige medlemmer med en lang videregående uddannelse som minimum få i løn per måned

Kilde
Ansattes Råd, IDA

Beregningen af den vejledende minimalløn for privatansatte sker med udgangspunkt i gennemsnitslønnen for den yngste årgang af privatansatte i lønstatstikken for 2019 tillagt den forventede prisudvikling for det kommende år. Den vejledende minimalløn er inklusiv pension.

Ansattes Råd i IDA har besluttet følgende vejledende minimallønninger for 2020:

  • Civilingeniører, cand.scient'er og øvrige medlemmer med en lang videregående uddannelse: 40.200 kroner.
  • Diplomingeniører, bachelorer og øvrige medlemmer med mellemlang videregående uddannelse: 38.900 kroner.
Lønstigning

2019 kastede fine reallønsstigninger af sig for IDAs medlemmer. Det viser den seneste lønstatistik. Lønningerne steg gennemsnitligt 4,0 pct. på det private område og 3,3 pct. for de offentligt ansatte. I samme periode har inflationen ligget på 0,5 pct.

IDA Lønstatistik 2019

 

Vejledende timeløn for studerendeLink kopieret

Den vejledende timeløn er inklusiv pension og beregnet for studerende i et teknisk-naturvidenskabeligt studierelevant arbejde i 2020.

  • For studerende, der har læst på en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse i 1-3 år: 175 kroner.
  • For studerende, der har læst på en teknisk-naturvidenskabelig uddannelse i 4-5 år: 189 kroner.

Vejledende sats for praktikløn til diplomingeniørstuderende i ingeniør-praktik: 14.750 kr. pr. måned.

 

Opfordring til arbejdsgivereLink kopieret

IDA opfordrer arbejdsgivere, der har studerende IDA-medlemmer ansat til at aflønne dem i overensstemmelse med IDAs vejledende lønninger, når de studerende varetager teknisk-naturvidenskabeligt studierelevant arbejde.

I de fleste tilfælde, hvor arbejdsgivere har studerende, der er aflønnet efter de vejledende lønninger fra 2018, opfordrer IDA til at disse får en stigning i timelønnen på minimum 1,35 pct. pr. år.