Pensionsopsparing gennem arbejdet

Ved at spare løbende op til din pension, kan du sikre en økonomisk tryg alderdom. I de fleste virksomheder vil du have en arbejdsgiveradministreret pensionsordning som en del af dine ansættelsesvilkår.

 

Offentlig ansatLink kopieret

Er du ansat på en statslig, kommunal eller regional arbejdsplads, er du dækket af en overenskomst mellem arbejdsgiverne og Akademikerne (AC). Andre store virksomheder er også tit dækket af en overenskomst, der regulerer pensionen. Det skal fremgå af din kontrakt, hvis du er omfattet af en overenskomst.

Ydelsessammensætning
Når du opsparer pension igennem dit arbejde som offentligt ansat, stiller din arbejdsgiver en række krav til ydelsessammensætningen. Disse krav følger pensionsmidlerne, selvom du overfører dem til en ny pensionskasse, og derfor skal du sikre dig, at den nye pensionskasse respekterer dem.

Ydelsessammensætningen dækker over, hvordan din pensionsordning er sammensat, altså om den for eksempel har en livsvarig alderpension, ratepension, ægtefælledækning eller andet.

 

Ansat uden overenskomstLink kopieret

Er du ansat i en virksomhed, der ikke har en overenskomst, kan du finde information om din pensionsordning i din kontrakt eller eventuelt i personalehåndbogen. Der kan også være aftalt forskellige pensionsordninger i de individuelle kontrakter.

 

FirmapensionLink kopieret

Mange virksomheder har indgået en aftale om firmapension, hvor enten alle medarbejdere eller en bestemt medarbejdergruppe indbetaler pension til den samme pensionsudbyder.

Uanset hvordan din pensionsaftale ser ud, bør du altid sætte dig ind i vilkårene og overveje, om den dækker dine behov.

 

Pension og jobskifteLink kopieret

Ved jobskifte kan du blive omfattet af en ny pensionsaftale. Er det tilfældet, bør du overveje, om du vil overføre dine pensionsmidler til en anden pensionskasse, så din opsparing er samlet et sted.

 

Undersøg dine mulighederLink kopieret

Overvejer du at flytte din pension, skal du undersøge vilkår og muligheder for forsikringer grundigt i både den gamle og den nye pensionskasse. Du skal også være opmærksom på, at du typisk skal betale et gebyr for at flytte din pension.

 

Forsikringer gennem pensionenLink kopieret

Det er muligt at tilknytte en række forsikringer til pensionsopsparingen. Det kan eksempelvis være forsikringer der dækker:

  • Livsforsikring
  • Ulykke
  • Invaliditet
  • Kritisk sygdom
  • Tab af erhvervsevne

Der findes mange forskellige typer af forsikringer med forskellige vilkår på tværs af pensionskasser.

Kontakt din pensionskasse, hvis du vil vide mere om mulighederne for at forsikre dig gennem pensionen.