Pensionsopsparing gennem arbejdet

Ved at spare løbende op til din pension, kan du sikre en økonomisk tryg alderdom. I de fleste virksomheder vil du have en arbejdsgiveradministreret pensionsordning som en del af dine ansættelsesvilkår.

Offentlig ansat

Er du ansat på en statslig, kommunal eller regional arbejdsplads, er du dækket af en overenskomst mellem arbejdsgiverne og Akademikerne (AC). Andre store virksomheder er også tit dækket af en overenskomst, der regulerer pensionen. Det skal fremgå af din kontrakt, hvis du er omfattet af en overenskomst.

Ydelsessammensætning

Når du opsparer pension igennem dit arbejde som offentligt ansat, stiller din arbejdsgiver en række krav til ydelsessammensætningen. Disse krav følger pensionsmidlerne, selvom du overfører dem til en ny pensionskasse, og derfor skal du sikre dig, at den nye pensionskasse respekterer dem.

Ydelsessammensætningen dækker over, hvordan din pensionsordning er sammensat, altså om den for eksempel har en livsvarig alderpension, ratepension, ægtefælledækning eller andet.

Ansat uden overenskomst

Er du ansat i en virksomhed, der ikke har en overenskomst, kan du finde information om din pensionsordning i din kontrakt eller eventuelt i personalehåndbogen. Der kan også være aftalt forskellige pensionsordninger i de individuelle kontrakter.

Firmapension

Mange virksomheder har indgået en aftale om firmapension, hvor enten alle medarbejdere eller en bestemt medarbejdergruppe indbetaler pension til den samme pensionsudbyder.

Uanset hvordan din pensionsaftale ser ud, bør du altid sætte dig ind i vilkårene og overveje, om den dækker dine behov.

Pension og jobskifte

Ved jobskifte kan du blive omfattet af en ny pensionsaftale. Er det tilfældet, bør du overveje, om du vil overføre dine pensionsmidler til en anden pensionskasse, så din opsparing er samlet et sted.

Undersøg dine muligheder

Overvejer du at flytte din pension, skal du undersøge vilkår og muligheder for forsikringer grundigt i både den gamle og den nye pensionskasse. Du skal også være opmærksom på, at du typisk skal betale et gebyr for at flytte din pension.

Forsikringer gennem pensionen

Det er muligt at tilknytte en række forsikringer til pensionsopsparingen. Det kan eksempelvis være forsikringer der dækker:

  • Livsforsikring
  • Ulykke
  • Invaliditet
  • Kritisk sygdom
  • Tab af erhvervsevne

Der findes mange forskellige typer af forsikringer med forskellige vilkår på tværs af pensionskasser.

Kontakt din pensionskasse, hvis du vil vide mere om mulighederne for at forsikre dig gennem pensionen.

Jeg går på pension

Når du forlader arbejdsmarkedet ændrer din livsstil sig og du får mere mulighed til de ting du holder allermest af. Opdater dig og læs hvordan du tilpasser dine forsikringer til din tilværelse som pensionist. 

Læs mere om dine forsikringer som pensionist