Pensionstyper

Der findes forskellige opsparingstyper, du kan benytte, når du sparer op til pensionen. Du bør løbende justere din pension, så den passer til din livssituation.

Livrente/alderspension

Livsrente bliver udbetalt til dig som en livsvarig udbetaling. Det vil sige, at du får udbetalt det samme beløb resten af dit liv, fra den dag du går på pension. Udbetalingerne fra livrente bliver beskattet med almindelig indkomstskat ved brug af skattekort. Indbetalingerne til livrente giver dig fradrag i topskatten.

Ratepension

Ratepensionen bliver udbetalt til dig i en periode på minimum 10 år og maksimalt 25 år. Udbetalingerne fra ratepension bliver beskattet med almindelig indkomstskat ved brug af skattekort. Indbetalingerne til ratepension giver dig fradrag i topskatten.

Aldersforsikring/Aldersopsparing

Du kan vælge at indbetale til en Aldersforsikring. Du får ikke fradrag for indbetalingen, men til gengæld får du Aldersforsikringen udbetalt som et skattefrit engangsbeløb ved din pension. Frem til udbetalingen betaler du kun pensionsafkastskat på 15,3 % af afkastet. Såfremt du dør før din pensionering, bliver din aldersforsikring udbetalt til dine efterladte.

Ægtefælle-, samlever- og børnepension

IDA anbefaler, at du undersøger, om der er mulighed for, at din ægtefælle/samlever og dine børn bliver indsat som begunstigede i din pensionsordning.
På den måde kan du sikre, at så stor en andel af dine pensionsmidler som muligt tilfalder dem som begunstigede i tilfælde af din død. Din pensionskasse kan fortælle mere om mulighederne for ægtefælle-, samlever- og børnepension.

Justér din pension løbende

Dine behov ændrer sig i takt med, at dit liv udvikler sig. Derfor er det også vigtigt, at du med jævne mellemrum overvejer, om du skal justere din pensionsopsparing, så den passer til din livssituation.

Sker der væsentlige ændringer i dit liv, bør du tage en snak med dit pensionsselskab.

Indskriv dine pårørende i pensionsordning

Uanset hvilken pensionsopsparing du har, bør du altid tage stilling til, hvem der skal have udbetalt pensionen i tilfælde af din død.

Det er vigtigt, at du indskriver de personer, du ønsker at begunstige i pensionsordningen, da det ikke er tilstrækkeligt, at de er begunstiget i et testamente.

Har du styr på din opsparing?

pensionsinfo.dk kan du få et samlet overblik over din pension, og få overblik over hvad du får udbetalt, den dag du går på pension.

 1. Pension og efterløn

  Anbefalede pensions- og a-kasser

  IDA anbefaler, at du etablerer pensionsopsparing hos ISP Pension eller P+. For at gå på efterløn skal du være medlem af en a-kasse. Her anbefaler IDA Akademikernes A-kasse.

 2. Pensionsopsparing

  ISP Pension

 3. Pensionsopsparing

  P+

 4. Efterløn

  Akademikernes A-kasse