IDA mener: Stress skal ikke være den enkeltes ansvar

Det skal ikke være den enkelte medarbejders ansvar at forebygge stress. Derfor arbejder IDA for, at arbejdsgivere og ledere bliver forpligtet til at skabe et sundt arbejdsmiljø.

Halvdelen af IDAs medlemmer oplever, at stress bliver anset som den ansattes eget problem på deres arbejdsplads. Det skaber et usundt arbejdsmiljø, der øger risikoen for, at medarbejderne bliver syge med et stressforløb, der kan have alvorlige konsekvenser for deres personlige liv og helbred.

Men stress er ikke kun den enkeltes problem. Hvert år koster sygemeldinger milliarder for samfundet og danske virksomheder.

Derfor arbejder IDA for at påvirke lovgivningen på arbejdsmiljøområdet – både for de ansatte, virksomhedernes og samfundets skyld.

Her er tre af IDAs forslag, der kan være med til at knække stresskurven:

Stress skal anerkendes som en erhvervssygdom

Stress kan være lige så skadeligt som fysisk sygdom og medføre varige mén, og derfor bør det anerkendes som en erhvervssygdom. Det betyder, at arbejdspladsen kan stilles til ansvar, og at den enkelte medarbejder kan opnå erstatning, hvis arbejdsgiveren ikke har gjort nok for at sikre et sikkert arbejdsmiljø.

Arbejdspladsvurderinger skal offentliggøres

IDA arbejder for, at det bliver obligatorisk at offentliggøre sin arbejdspladsvurdering (APV) og dertilhørende handleplan. På den måde kan IDAs medlemmer få indblik i, hvilke arbejdspladser der har et godt psykisk arbejdsmiljø, og hvor det bliver prioriteret at forebygge stress.

Det tilskynder arbejdsgiverne til at prioritere arbejdet med at skabe et sikkert arbejdsmiljø for de ansatte.

Uddannelse skal på arbejdsmiljøloven

Ledelse er en af de vigtigste faktorer for arbejdsmiljøet, og derfor skal lederne blive bedre til at håndtere stress, konflikter og udfordringer i det psykiske arbejdsmiljø.

Helt konkret vil IDA gøre det til en del af Arbejdsmiljøloven, at alle virksomheder med over 35 medarbejdere skal uddanne deres ledere og arbejdsmiljørepræsentanter i at håndtere udfordringer med stress og arbejdsmiljø.

Er du stresset?

Så kontakt IDA og få hjælp til din situation. Det er ikke en skam at blive ramt af stress, men det er en skam ikke at gøre noget ved det.

Kontakt IDAs juridiske afdeling.