Netværksgruppe for kvinder i kønsmindretal

Netværksgruppen er for kvinder på mandsdominerede arbejdspladser, som ønsker sparring og fællesskab med andre kvinder.

Videndel med ligesindede

Hvis størstedelen af dine kollegaer er mænd, der måske ikke er vant til at have kvindelige kollegaer, eller ikke er vant til at se kvinder i dit fag, bliver du måske konfronteret med de kulturelt og historisk bestemte forventninger og fordomme der hersker. Fx kan du måske fornemme, at der er en uudtalt fordom om at kvinder er bløde, imødekommende og gode til mennesker, snarere end teknisk orienterede, logisk tænkende og gode til håndværk.

Selvom disse fordomme og forventninger ikke italesættes, kan de stadig mærkes, hvilke kan resultere i et ukonstruktivt arbejdsmiljø. Du mærker måske en forventning om at du må være af en ”særlig støbning” for at varetage din stilling, eller bliver særbehandlet på baggrund af dit køn, eller måske føler du dig sommetider udenfor et fællesskab, der hovedsageligt består af mænd, og savner andre kvinder at sparre med og spejle dig i.

IDAs netværksgruppe for kvinder, er for dig, der har brug for et fællesskab med andre kvinder, der står i samme situation som dig.

 

Pris og fakta
 • IDA-medlemmer:
  kr. 495 for 5 netværksmøder 

Netværksgruppen:

 • Højst 15 deltagere
 • Kun for IDA medlemmer
 • 5 netværksmøder afholdes i enten København eller Aarhus
 • Tema og dato op til jer
 • Frivillig facilitator planlægger og afvikler

På netværksgruppemøderne kan I tale frit om de gode og dårlige erfaringer, I har gjort jer på jeres arbejdsplads, og diskutere de problemstillinger, I hver især står overfor.

Med tiden vil de andre kvinder i netværksgruppen lære dig og din situation at kende, og de har ikke en personlig aktie i dit arbejdsliv, så du kan trygt italesætte de udfordringer du står overfor. 

Netværksgruppen er en perfekt mulighed for at opbygge det faglige og personlige fællesskab med andre kvinder, som du savner på din arbejdsplads.

Mulige emner I kan vende i gruppen

 • At være ene kvinde på arbejdspladsen
 • Ensomhed og at føle sig udenfor
 • Håndtere kønnede forventninger og særbehandling
 • At stole på egne faglige og personlige kompetencer
 • Konflikthåndtering – og at sige fra overfor upassende adfærd og kommentarer
Silhouette af kvinde

I IDAs netværksgrupper er agendaen dynamisk. Det betyder, at der på dagen altid er plads til at omprioritere, hvis der er udfordringer, der trænger sig på.

Marianne Ehlers,
Ansvarlig for IDA Netværksgrupper

Frivillige netværksfacilitatorer leder møderne

Netværksgruppen for kvinder planlægges og faciliteres af frivillige IDA-medlemmer, som er under uddannelse i professionel facilitering. Alle frivillige netværksfacilitatorer bliver støttet og superviseret under hele forløbet af IDAs erfarne netværksfacilitator.

I fastsætter selv temaerne

I netværksgruppen tager vi udgangspunkt i cases fra jeres arbejdsliv og karriere og værktøjerne er både sparring, case-gennemgang og besøg fra eksterne eksperter, der kan bringe nye værktøjer på banen. Netværksmøderne er til for jer, og I kan selv komme med ønsker til emner, cases eller oplæg, der kan facilitere en konstruktiv samtale mellem jer på møderne. Den fortrolige gruppe giver mulighed for at drøfte aktuelle udfordringer med ligesindede, der ikke har en personlig aktie i din arbejdsplads.

Pris

Prisen for at være med i netværksgruppen og deltage i fem netværksgruppemøder er kun 495 kr.

Vær opmærksom på

 • Vi mødes fysisk.
 • Netværksgruppen er kun for IDA medlemmer og etableres kun i tilfælde af, at der er tilslutning til gruppen.
 • Netværksmøderne afholdes i henholdsvis Aarhus eller København.

Marianne Ehlers

IDAs ansvarlige for netværksgrupperne

Kontakt

Kontakt Marianne Ehlers, ansvarlig for IDA Netværksgrupper, hvis du har flere spørgsmål til, hvad en netværksgruppe kan gøre for dig og din karriere – eller hvis du har et forslag til et nyt netværk. Vi opretter løbende nye netværksgrupper på baggrund af efterspørgsler, og vi hører meget gerne fra dig.

Marianne Ehlers:

Læs mere

Kurser

Stærke relationer - skaber gode resultater

Dette kursus har til formål at øge din bevidsthed om de relationer, alle vi mennesker går og beskæftiger os med til daglig, både professionelt og privat. Ved at øge dine sociale kompetencer, opnår du større succes i dine samarbejdsrelationer.

Læs mere