Kursus

Stærke relationer - skaber gode resultater

Dette kursus har til formål at øge din bevidsthed om de relationer, alle vi mennesker går og beskæftiger os med til daglig, både professionelt og privat. Ved at øge dine sociale kompetencer, opnår du større succes i dine samarbejdsrelationer.


Tid og sted

 • 18.03.21

  København

 • 01.06.21

  København

 • 21.06.21

  Aarhus C

Se flere tider og steder under tilmelding

Varighed: 2 dage

Øg dine sociale kompetencer og din indflydelse

Bliv klogere på dig selv og dine handlemuligheder  

Bliv bedre til at samarbejde, lær dine sociale styrker samt udfordringer at kende, og øg dine sociale kompetencer. Du bliver klogere på dine relationer på og uden for arbejdspladsen. Baseret på forståelsen af menneskers forskellighed arbejder du bl.a. med konflikthåndtering, når du skal samarbejde. Derudover træner du, hvordan du håndterer udfordrende situationer ved at kende dine grænser og kommunikere effektivt. 

Derudover lærer du at håndtere udfordrende situationer gennem bevidstgørelse af dit kropssprog og effektiv kommunikation. Du bliver også bevidst om dine egne behov, og dine behovs indvirkning på adfærd og valg, så du kan skabe et større handlerum til at gøre noget andet, end det du plejer.

Kurset er for dig, der ønsker bedre indsigt i egne følelser og reaktioner for at forbedre din kommunikation

Kurset henvender sig til dig, som ønsker bedre indsigt i egne følelser og reaktioner for derigennem at forbedre din kommunikation og dit samarbejde både internt og eksternt. Du er nysgerrig på at få større indsigt i og forståelse for, hvorfor din kommunikation ikke altid går, som du gerne vil have og er åben overfor at fordybe dig i et emne, som ikke altid har to streger under, men som du godt ved at vigtig for, at du kan komme igennem med dine budskaber

Dit udbytte:

 • Indsigt i, hvordan du påvirker dig selv og andre
 • Et tydeligere billede af dig selv, og hvorfor du reagerer, som du gør
 • Værktøjer til at skabe gode relationer og samarbejde bl.a. ved at kunne aflæse andre
 • En dybere forståelse af menneskers forskellighed og udvikling
 • Større handlekraft og øget selvfølelse 
 • Bliv bevidst om, hvordan din adfærd, følelser og selvopfattelse påvirker dine relationer
 • Et godt forhold og gode relationer til dine kolleger styrker både arbejdsglæden og produktiviteten.
 • 1 times gratis individuel coaching

Din virksomheds udbytte:

 • Medarbejdere, der reflekterer over egen væremåde og kender egne styrker og svagheder
 • Gode relationer skaber resultater
 • Rummelige medarbejdere, der forstår og accepterer forskellighed
 • Medarbejder, som arbejder aktivt med at acceptere egne svagheder og styrker 
 • Gode sociale relationer på arbejdspladsen øger muligheden for at anvende og videregive viden
 • Et godt afsæt for bedre arbejdsklima

Vi arbejder med veldokumenteret psykologisk teori og med etiske principper, som tilsammen skaber et tillidsbaseret action-learning miljø. Der veksles mellem teori og øvelser med en god blanding af filmklip, refleksion, feedback og træning af de forskellige aspekter af kommunikation. Du får rig mulighed for at få afprøvet teorien på konkrete situationer fra dit arbejdsliv.

Værktøjerne som læres på dette forløb, kan medvirke til endnu bedre relationer arbejdsmæssigt og privat.

Sådan forløber kurset i Succes i samarbejde og relationer

 • Fase 1: Forberedelse
 • Fase 2: Kursus 2 dage
 • Fase 3: Opfølgning

Fase 1: Forberedelse

Deltagerne får tilsendt et spørgeskema for at afdække deres motivation og mål for forløbet. Skemaet skal udfyldes og sendes til underviseren ca. 1 uge før kurset

Fase 2: Kursus 2 dage

Program for dag 1:

09:00

Velkommen

Undervisningen starter med en kort præsentationsrunde. Vi klargør rammerne for kurset og taler om de forventninger, som I har til udbyttet af dagen.

09:30

Sådan fungerer dit sind!

Vi vil tale om, hvordan den menneskelige natur fungerer, så du bedre kan forstå dig selv og andre. Du vil også høre om din energis betydning for, hvordan du tolker din omverden, sådan så du kan fungere bedre i pressede situationer og håndtere konflikter bedre.

10:15

Kommunikationens stile

Vi taler om, hvordan mennesker har forskellige modeller af verden. At vi mennesker ikke oplever virkeligheden men en model af virkeligheden. Modellen er skabt gennem vores liv og er præget af den enkeltes erfaringer og oplevelser. Vi ser på, hvilken kommunikationsstil,som I hver især har, og hvilken betydning det har for jeres måde at kommunikere på.

12:00

Frokost

12:45

Styrken ved non-verbal kommunikation

Når to eller flere mennesker mødes, begynder vores ofte ubevidste mønstre af non-verbal kommunikation at opstå. At blive opmærksom på eget og andres kropssprog er et simpelt redskab, som gør os i stand til at blive mere fleksible i vores kommunikation og dermed forbedre vores evne til at få budskabet igennem.

14:15

Træn din evne til at læse andre

Ved at træne din evne til at ”læse” andre menneskers ansigtsudtryk, kan du blive bedre til at kommunikere på en mere social intelligent måde.

15:15

Hvem lytter du til?

Lytter du til dig selv (dine indre tanker) eller lytter du til den anden? Vi ser på, hvad det kræver at lytte på en nærværende måde og træner det, så du selv kan opleve forskellen.

16:30

Opsamling og tak for i dag!

Program for dag 2:

09:00

Opfølgning på dag 1 og introduktion til dagens emne

09:30

Vores mentale elevator

Vores mentale elevator er en metafor for vores bevidsthedsniveau og sindsstemning. Den mentale elevator bestemmer vores oplevelse af livet lige nu og her i et hvert givent øjeblik. Bliv klogere på, hvorfor livet nogle gange føles let og lyst, og hvorfor livet andre gange føles tungt og trist.

11:00

Tillid

En af de komponenter som udgør sociale kompetencer er evnen til at have tillid til andre, samt evnen til selv at virke tillidsfuld og troværdig. Vi ser, på hvilke elementer som udgør tillid, og hvordan man kan blive bedre til at skabe troværdighed omkring sin person.

12:00

Frokost

12:45

Transaktionsanalyse

Transaktionsanalyse lægger vægt på at forstå transaktioner (kommunikation) mellem mennesker, fordi det viser hvilken indre tilstand, den enkelte person har. Det er altså samspillet mellem mennesker, der er omdrejningspunktet i transaktionsanalyse.

14:45

Kommuniker med indføling!

Når andre hører os sige noget, som de tolker som kritik, daler sandsynligheden for god, forstående kommunikation. Vi vil træne en kommunikations- og feedbackmodel, som gør det muligt at fortælle et vanskeligt budskab, så det bliver forstået på den bedst mulige måde. Alle får lejlighed til at være ”på” og få feedback på sin kommunikationsstil.

16:30

Kurset slutter, tak for denne gang!

Fase 3: Opfølgning

Opfølgningssamtale og feedback fra underviseren:

Coaching afholdes ca. 3-5 uger efter endt kursus. Hver enkelt deltager får 1 times gratis coaching, som en del af dit kursus og får mulighed for at drøfte fremskridt samt få sparring på dagligdagssituationer, hvor de nye færdigheder har været i spil.

Underviseren giver feedback, sparring og coaching i forhold til set adfærd og deltagerens mål/ønsker for forløbet.

Disse samtaler foregår via telefon/skype, og tager udgangspunkt i de spørgsmål deltageren svarede på før kurset, samt hvad underviseren har observeret under kurset.

Maksimum 12 deltagere pr. afholdelse.

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

11.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

13.000 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
18. mar. - 19. mar. 2021
Kl. 09:00 - 16:30

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

336935

Tilmeldingsfrist 15. mar. 2021 - kl. 23:59

Østjysk

Se datoer

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
21. jun. - 22. jun. 2021
Kl. 09:00 - 16:30

Adresse

Comwell Aarhus

Værkmestergade 2

8000 Aarhus C


Arrangementsnummer

336941

Tilmeldingsfrist 05. jun. 2021 - kl. 23:59

Natasha Swerdloff

Natasha Swerdloff er organisations- og proceskonsulent. Hun har specialiseret sig i coaching, ledelsesudvikling, organisationsforandringer, kommunikation og interpersonelle processer. Hun har været selvstændig siden 1996 og har en bred erfaring som konsulent på ledelsesniveau.

Natasha har som proceskonsulent været en del af succesfulde forandringer i en lang række danske og udenlandske virksomheder.

Natasha er anerkendt for sine velrenommerede kommunikationsforløb, samt hendes social-intelligens-kurser. Hun er uddannet på CBS i Strategisk innovation og Knowledge Management, hun er Certificeret Psykoterapeut, har en Master i Transformative Coaching, er uddannet Systemisk Konsulent og autoriseret i en lang række testværktøjer og forandringsledelsesspil. Hun har været tilknyttet Mannaz (tidligere DIEU) siden 1999 og har undervist i en lang række af emner til tusindvis af tilfredse deltagere over årene.

Natasha lægger meget vægt på ”learning by doing” i sin undervisning og bruger humor og leg som en vigtig ingrediens i ethvert forløb. Hendes store erfaring giver hende en naturlig autoritet, mens hendes omgangstone er behagelig, direkte og afslappet. Integritet og respekt for det enkelte menneske er fællesnævner for hendes aktiviteter.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Tina Bergmann Olesen

Tina Bergmann Olesen

Kompetencekonsulent