Kursus

Arkitekturstyring

Forretnings- og it-arkitektur er fundamentet for at styre dine it-investeringer. Få konkrete værktøjer, der kan anvendes både internt i organisationen og eksternt med it-leverandører.


Tid og sted

 • 07.03.22

  København Ø

 • 12.10.22

  København Ø

Varighed: 2 dage

Skab sammenhæng mellem forretningen og it

Forretnings- og it-arkitektur er en vigtig del af det strategiske arbejde. Det er fundamentet for at skabe en systematisk sammenhæng mellem forretningen og it og for at opnå en bevidst styring af it-investeringer.

Blandt andet ved anskaffelse eller udvikling af nye it-løsninger i organisationen er det essentielt at kunne forstå og styre sammenhængen imellem forretningens behov og de muligheder, der ligger i de nye løsninger.

Få værktøjer til at styre sammenhængen mellem forretnings- og it-arkitektur og dermed understøtte forretningens behov, eksempelvis i forbindelse med anskaffelse eller udvikling af nye it-løsninger eller forvaltning af systemporteføljen.

På kurset får du lejlighed til at arbejde med arkitekturmæssige problemstillinger, som vil tage udgangspunkt i relevante scenarier i egen organisation/virksomhed. Dette kan være store it-anskaffelser, men også mindre tiltag.

På kurset gennemgåes blandt andet:

 • Hvad er forretnings- og it-arkitektur?
 • Proces til at arbejde med arkitekturmæssige problemstillinger
 • Scenarier og eksempler på arkitekturstyring
 • Hvad er teknisk gæld?
 • Gode råd til arbejdet med arkitekturstyring
 • Praktiske redskaber og teknikker til arkitekturstyring

Kurset er for dig, der arbejder med arkitekturstyring

Kurset henvender sig til alle der arbejder med arkitekturstyring i privat eller offentlig sammenhæng: F.eks. it-arkitekter, projektledere, produkt-, proces- og systemansvarlige, digitaliseringsansvarlige/-konsulenter.

Der er ingen forudsætninger for at kunne deltage i kurset.

Dit udbytte:

Målet er, at du efter kurset kan bidrage til forretningens udvikling med:

 • Afprøvede redskaber og teknikker, der umiddelbart kan tages i brug i dialogen om forretnings- og it- arkitekturen både internt i organisationen og eksternt med it-leverandørerne.
 • Tjeklister, mønstre og tommelfingerregler, der kan medvirke til at forbedre kvaliteten af arkitekturstyringen.
 • Viden om de gældende branchestandarder og bedste praksis inden for forretnings- og it-arkitektur.

Virksomhedens udbytte:

 • Øget kvalitet i arkitekturstyringen
 • Større intern viden omkring gældende branchestandarder og Best Practice
 • Større sammenhæng mellem it og forretningen

Sådan forløber kurset i arkitekturstyring

Selve kurset:

 • 2 dages undervisning, kursusmateriale og forplejning (overnatning er ikke inkluderet i deltagerprisen)

Efter kurset:

 • Efter gennemført kursus, modtager du et elektronisk diplom, der kan deles på sociale medier for at synliggøre dine nyerhvervede kompetencer.

Undervisningsform

Kurset giver deltagerne praktiske færdigheder i arkitekturstyring. Dette sker ved at bruge eksempler og scenarier fra egen kontekst, som bruges i ”summeøvelser” og diskussioner. Der vil være tjeklister og skabeloner som deltagerne kan bruge som udgangspunkt for udarbejdelse af egne versioner.

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

10.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

12.100 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
7. mar. - 8. mar. 2022
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Dansk IT

Vermundsgade 38C

2100 København Ø


Arrangementsnummer

342209

Tilmeldingsfrist 02. mar. 2022 - kl. 23:59

Underviser på kurset i arkitekturstyring

IDA udbyder kurset i samarbejde med Dansk IT. Undervisningen varetages af en seniorkonsulent fra PcW, som har stor erfaring i at skabe sammenhæng mellem forretning og it og hvor fokus er på forretnings- og it-arkitekturdisciplinerne.

Videreformidling af kontaktinformationer

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Dansk IT. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Kan jeg deltage på kurserne, hvis jeg er ledig?

Du er altid velkommen på vores kurser. Du kan enten selv vælge at betale for din kursusdeltagelse eller du kan tale med dit jobcenter og høre om det er noget, de vil hjælpe dig med.

Hvis kurset fremgår af den regionale positivliste, vil det gøre det lettere at få jobcenteret til at bevillige kurset, men under alle omstændigheder bør du tage en snak med dem om, hvorfor dette kursus kunne være relevant for dig.

Læs mere om hvilke af vores kurser der i øjeblikket er at finde på den regionale positivliste for hovedstadsregionen og få mere information om kurser for ledige her: https://ida.dk/kurser-for-ledige

Vil du vide mere?

Billede af Rikke Waldorff Jensen

Rikke Waldorff Jensen

Kompetencekonsulent