Kursus

Developing solutions for Microsoft Azure

Få viden om udvikling af cloud-optimerede microservices, som bliver deployed på Kubernetes (K8S) og Docker og lær hvordan du selv kan udvikle moderne og optimerede cloud-løsninger.


Tid og sted

 • 04.10.21

  Hillerød

Varighed: 5 dage

Bliv klogere på cloud-optimerede microservices

På kurset vil du opnå en forståelse for udviklingsprocessen af cloud-optimerede microservices med Webservice/API og Function Apps.  Du vil desuden blive klogere på Web Services/AP samt få en grundig forståelse for, hvad Azure Functions og Function Apps, altså microservices, er.

Disse microservices skal være i stand til at håndtere forskellige datamodeller. (Både SQL og NoSQL). Microservices har brug for microdata, der kan være af vilkårligt format. Her kan man drage relevante paralleller til teknologier indenfor BigData og Machine Learning.

På kurset kommer du desuden til at beskæftige dig med datahåndtering samt databeskyttelse, herunder end-to-end kryptering. Derudover vil du lære om udviklingen af security optimized services med keymanagement og key-vault. Du får altså indblik i mulighederne for at sikre data, der håndteres af microservices.

Endelig vil du få dybdegående viden om, hvordan deployment af en automatiseret microservice foregår. Her bliver du også klogere på de anvendte teknologier; containerteknologierne Docker og Kubernetes (K8S).

På kurset er udvikling af microservices ikke afhængigt af noget bestemt programmeringssprog. Du kommer i højere grad ind i den tankegang, man skal have som udvikler af microservices. Derigennem bliver du bedst mulig i stand til at udvikle cloud-optimerede microservices, som muliggør automatisering af deployment

Kurset er for dig der har erfaring med programmering

Dette kursus forudsætter at man har erfaring med programmering, samt grundlæggende kendskab til Azure svarende til kurset Microsoft Azure Fundamentals.

Derudover er det en fordel at have kendskab til PowerShell svarende til kurset PowerShell Grundkursus.

Dit udbytte
Efter endt kursus vil du have tilegnet dig et grundigt kendskab til, Azure Functions og Function Apps, altså microservices. Du vil have langt større viden om, hvordan udvikling af microservices fungerer

Din virksomheds udbytte
Virksomhenden vil få en medarbejder som er certificeret i Azure og som kan bidrage til udviklingen af de forskellige cloud-optimerede microservices som bl.a. muliggør automatisering af deployment

Sådan forløber kurset Developing solutions for Microsoft Azure

Module 1: Implement solutions that use virtual machines

Students will learn how to properly plan for VM deployment. It covers VM creation by using the Azure Portal, PowerShell, and through code. It also covers creating and using ARM templates for repeatable deployments and how to use Azure Disk Encryption to secure information on the VM.

Lessons:

 • Provision VMs
 • Create ARM templates
 • Configure Azure Disk Encryption for VMs

Module 2: Implement batch jobs by using Azure Batch Services

Azure Batch creates and manages a pool of compute nodes (virtual machines), installs the applications you want to run, and schedules jobs to run on the nodes.

Lessons:

 • Azure Batch overview
 • Run a batch job by using the Azure CLI and Azure Portal
 • Run batch jobs by using code
 • Manage batch jobs by using the Batch Service API

Module 3: Create containerized solutions

You can build and run modern, portable, microservices-based applications that benefit from Kubernetes orchestrating and managing the availability of those application components. Kubernetes supports both stateless and stateful applications as teams progress through the adoption of microservices-based applications.

Lessons:

 1. Create an Azure Managed Kubernetes Service (AKS) cluster
 2. Create container images for solutions
 3. Publish an image to the Azure Container Registry
 4. Run containers by using Azure Container Instance or AKS

Module 4: Create App Service web apps

Azure App Service Web Apps (or just Web Apps) is a service for hosting web applications, REST APIs, and mobile back ends. Web Apps not only adds the power of Microsoft Azure to your application, such as security, load balancing, autoscaling, and automated management.

Lessons:

 • Azure App Service core concepts
 • Creating an Azure App Service web app
 • Creating background tasks by using WebJobs in Azure App Service

Module 5: Creating Azure App Service mobile apps

The Mobile Apps feature of Azure App Service gives enterprise developers and system integrators a mobile-application development platform that's highly scalable and globally available.

Lessons:

 • Getting started with mobile apps in App Service
 • Enable push notifications for your app
 • Enable offline sync for your app

Module 6: Create Azure App Service API apps

This module covers how to create and document an Azure App Service API.

Lessons:

 • Creating APIs
 • Using Swagger to document an API

Module 7: Implement Azure Functions

Azure Functions is a solution for easily running small pieces of code, or 'functions,' in the cloud. You can write just the code you need for the problem at hand, without worrying about a whole application or the infrastructure to run it.

Lessons:

 • Azure Functions overview
 • Develop Azure Functions using Visual Studio
 • Implement durable functions

Module 8: Develop solutions that use Azure Table storage

Azure Table storage is a service that stores structured NoSQL data in the cloud, providing a key/attribute store with a schemaless design. Because Table storage is schemaless, it's easy to adapt your data as the needs of your application evolve.

Lessons:

 • Azure Table storage overview
 • Authorization in Table storage
 • Table service REST API

Module 9: Develop solutions that use Azure Cosmos DB storage

This module covers Azure Cosmos DB storage. It instructs students on how it works, how to manage containers and items, and create and update documents by using code.

Lessons:

 • Azure Cosmos DB overview
 • Managing containers and items
 • Create and update documents by using code

Module 10: Develop solutions that use a relational database

SQL Database is a general-purpose relational database managed service in Microsoft Azure that supports structures such as relational data, JSON, spatial, and XML.

Lessons:

 • Azure SQL overview
 • Create, read, update, and delete database tables by using code

Module 11: Develop solutions that use Microsoft Azure Blob storage

Azure Blob storage is Microsoft's object storage solution for the cloud. Blob storage is optimized for storing massive amounts of unstructured data. Unstructured data is data that does not adhere to a particular data model or definition, such as text or binary data.

Lessons

 • Azure Blob storage overview
 • Working with Azure Blob storage

Module 12: Implement authentication

Microsoft identity platform is an evolution of the Azure Active Directory (Azure AD) identity service and developer platform. It allows developers to build applications that sign in all Microsoft identities, get tokens to call Microsoft Graph, other Microsoft APIs, or APIs that developers have built.

Lessons:

 • Microsoft identity platform
 • Implement OAuth2 authentication
 • Implement managed identities for Azure resources
 • Implement authentication by using certificates, forms-based authentication, or tokens
 • Implement multi-factor authentication

Module 13: Implement access control

This module covers claims-based and role-based access control.

Lessons:

 • Claims-based authorization
 • Role-based access control (RBAC) authorization

Module 14: Implement secure data solutions

This module covers securing data at rest and during transmission.

Lessons

 • Encryption options
 • End-to-end encryption
 • Implement Azure confidential computing
 • Manage cryptographic keys in Azure Key Vault

Module 15: Introduction to Azure Monitor

Azure Monitor is the central service that includes all of tools you need to monitor and optimize your solution.

Lessons:

 • Overview of Azure Monitor

Module 16: Develop code to support scalability of apps and services

This module covers how applications scale and how to handle some troubleshooting.

Lessons:

 • Implement autoscale
 • Implement code that addresses singleton application instances
 • Implement code that handles transient faults

Module 17: Instrument solutions to support monitoring and logging

This module covers adding code to your app to send the data to Azure Monitor.

Lessons:

 • Configure instrumentation in an app or server by using Application Insights
 • Analyze and troubleshoot solutions by using Azure Monitor

Module 18: Integrate caching and content delivery within solutions

This module shows students how to leverage Azure Cache for Redis and Azure CDNs to deliver assets to users more quickly.

Lessons:

 • Azure Cache for Redis
 • Develop for storage on CDNs

Module 19: Develop an App Service Logic App

Logic Apps helps you build solutions that integrate apps, data, systems, and services across enterprises or organizations by automating tasks and business processes as workflows. This module covers what they are and how to create them.

Lessons:

 • Azure Logic Apps overview
 • Create Logic Apps by using Visual Studio
 • Create custom connectors for Logic Apps
 • Create custom templates for Logic Apps
 • Students will understand how to create and manage Azure Logic Apps.

Module 20: Integrate Azure Search within solutions

Azure Search is a search-as-a-service cloud solution that gives developers APIs and tools for adding a rich search experience over private, heterogenous content in web, mobile, and enterprise applications. In this module students will learn how to integrate Azure Search in to their solutions.

Lessons:

 • Create and query an Azure Search Index
 • Full text search in Azure Search
 • Students will know how to provision the service, create an index, load data, and execute searches.

Module 21: API Management

API Management (APIM) helps organizations publish APIs to external, partner, and internal developers to unlock the potential of their data and services.

Lessons:

 • Introduction to the API Management service
 • Securing your APIs
 • Defining API policies
 • Students will know how to provision the APIM service using the Azure Portal, secure APIs with subscriptions and client certificates, and use API policies to modify the behavior of an API.

Module 22: Develop event-based solutions

This module covers developing event-based solutions in Azure by integrating Azure Event Grid, Event Hubs, and Notification Hubs in your applications.

Lessons:

 • Implement solutions that use Azure Event Grid
 • Implement solutions that use Azure Event Hubs
 • Implement solutions that use Azure Notification Hubs
 • Students will know how the services work and how to integrate them in to their solutions.

Module 23: Develop message-based solutions

Microsoft Azure Service Bus is a fully managed enterprise integration message broker. Service Bus is most commonly used to decouple applications and services from each other, and is a reliable and secure platform for asynchronous data and state transfer. Azure Queue storage is a service for storing large numbers of messages that can be accessed from anywhere in the world via authenticated calls using HTTP or HTTPS.

Lessons:

 • Implement solutions that use Azure Service Bus
 • Implement solutions that use Azure Queue Storage queues

Students will understand how to leverage Azure message-based services in their solutions.

Anden information

Der er ingen forberedelse til kurset. Materiale udleveres på selve kursusdagen.

På kurset serveres der morgenmad, frokost samt eftermiddagskage.

Ankommer du i tog til enten Hillerød eller Løgten Station er der mulighed for at bestille gratis taxaservice.

Der er en test knyttet til kurset ”Azure DevOps Engineer Expert” Dato og tidspunkt for test aftales særskilt, da denne tages efter endt kursus.

Prisen for testen er inkluderet i kursusprisen.

Varighed

5 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

22.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

23.500 kr.

Vælg sted og dato

Nordsjælland

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
4. okt. - 8. okt. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Superusers A/S

Karlebovej 91

3400 Hillerød


Arrangementsnummer

340542

Tilmeldingsfrist 27. sep. 2021 - kl. 23:59

Underviser på Developing solutions for Microsoft Azure

Kurset afholdes i samarbejde med Superusers A/S, hvis instruktører alle er yderst kompetente med mange års erfaring.

Videreformidling af kontaktinformationer

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Superusers A/S. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Rikke Waldorff Jensen

Rikke Waldorff Jensen

Kompetencekonsulent