Kursus

Microsoft Azure DevOps Solutions

Lær hvordan du kan arbejde med automatisering både i development-processer og i forbindelse med software deployment med Azure DevOps.


Tid og sted

 • 13.12.21

  Hillerød

 • 31.01.22

  Hillerød

 • 28.03.22

  Hillerød

Se flere tider og steder under tilmelding

Varighed: 5 dage

Microsoft Azure DevOps Solutions

På dette kursus lærer du om de forskellige aspekter, som indgår i DevOps.

Du lærer om metoder og værktøjer, som sætter dig i stand til langt hurtigere, at kunne sætte ændringer i produktion, og på den måde langt hurtigere kan implementere nye forretningsbehov.

Det gøres bl.a. ved at have en fælles kodebase for program-kode og infrastruktur, der muliggør kontinuerlig integration, kontinuerlig testning, kontinuerlig levering og løbende overvågning og feedback.

Kurset benytter værktøjer, som er tilgængelige i Microsoft Azure DevOps.

Disse værktøjer er med til at forbedre kommunikation og samarbejdsmuligheder mellem developers og operators under development- og deployment-processer. Kort sagt kan hele udviklings-og udrulningsprocessen strømlines og effektiviseres via DevOps løsninger.

På kurset arbejder du med:

 • Versioncontrol with Git
 • Continuous integration with Azure DevOps pipeline
 • Build infrastructure
 • Container build strategy
 • Release management workflow
 • Deployment pattern
 • Dependency management
 • Manage security and compliance
 • Infrastructure as code
 • Provision Azure infrastructure using common automation tools
 • Deploy an application infrastructure using various Azure services and deployment methodologies.
 • Integrate 3rd party deployment tools with Azure, such as Chef and Puppet to incorporate compliance and security into the release pipeline.
 • Continuous feedback
 • DevOps strategy

Kurset er for dig der vil vide mere om Azure DevOps

For at få et tilstrækkeligt udbytte af kurset, bør man som deltager have en grundlæggende viden om Azure, versionskontrol, Agil softwareudvikling og grundlæggende softwareudviklingsprincipper.

Dit udbytte
Efter kurset vil du have tilegnet dig større viden om Azure DevOps. Du vil vide, på hvilken måde DevOps kan hjælpe jer i jeres automatiseringsprocesser og hvordan DevOps langt hurtigere kan skabe ændringer og implementere nye forretningstiltag

Din virksomheds udbytte
En medarbejder der kan arbejde med DevOps Azure og som kan udnytte de mange fordele dette giver – både i forhold til development og deployment

Sådan forløber kurset Azure DevOps

Design a DevOps Strategy

Recommend a migration and consolidation strategy for DevOps tools

 • Analyze existing artifact (e.g. deployment packages, NuGet) and container repositories
 • Analyze existing test management tools
 • Analyze existing work management tools
 • Recommend migration and integration strategies for artifact repositories, source control, test management, and work management

Design and implement an Agile work management approach

 • Identify and recommend project metrics, KPIs, and DevOps measurements (e.g. cycle time, lead time, Azure Kubernetes Service, WIP limit)
 • Implement tools and processes to support Agile work management
 • Mentor team members on Agile techniques and practices
 • Recommend an organization structure that supports scaling Agile practices
 • Recommend in-team and cross-team collaboration mechanisms

Design a quality strategy

 • Analyze existing quality environment
 • Identify and recommend quality metrics
 • Recommend a strategy for feature flag lifecycle
 • Recommend a strategy for measuring and managing technical debt
 • Recommend changes to team structure to optimize quality
 • Recommend performance testing strategy

Design a secure development process

 • Inspect and validate code base for compliance
 • Inspect and validate infrastructure for compliance
 • Recommend a secure development strategy
 • Recommend tools and practices to integrate code security validation (e.g. static code analysis)
 • Recommend tools and practices to integrate infrastructure security validation

Design a tool integration strategy

 • Design a license management strategy (e.g. Azure DevOps users, concurrent pipelines, test environments, open source software licensing, DevOps tools and services, package management licensing)
 • Design a strategy for end-to-end traceability from work items to working software
 • Design a strategy for integrating monitoring and feedback to development teams
 • Design an authentication and access strategy
 • Design a strategy for integrating on-premises and cloud resources

Implement DevOps Development Processes

Design a version control strategy

 • Recommend branching models
 • Recommend version control systems
 • Recommend code flow strategy

Implement and integrate source control

 • Integrate external source control
 • Integrate source control into third-party continuous integration and continuous deployment (CI/CD) systems

Implement and manage build infrastructure

 • Implement private and hosted agents
 • Integrate third party build systems
 • Recommend strategy for concurrent pipelines
 • Manage VSTS pipeline configuration (e.g. agent queues, service endpoints, pools, webhooks)

Implement code flow

 • Implement pull request strategies
 • Implement branch and fork strategies
 • Configure branch policies

Implement a mobile DevOps strategy

 • Manage mobile target device sets and distribution groups
 • Manage target UI test device sets
 • Provision tester devices for deployment
 • Create public and private distribution groups

Managing application configuration and secrets

 • Implement a secure and compliant development process
 • Implement general (non-secret) configuration data
 • Manage secrets, tokens, and certificates
 • Implement applications configurations (e.g. Web App, Azure Kubernetes Service, containers)
 • Implement secrets management (e.g. Web App, Azure Kubernetes Service, containers, Azure Key Vault)
 • Implement tools for managing security and compliance in the pipeline

Implement Continuous Integration

Manage code quality and security policies

 • Monitor code quality
 • Configure build to report on code coverage
 • Manage automated test quality
 • Manage test suites and categories
 • Monitor quality of tests
 • Integrate security analysis tools (e.g. SonarQube, WhiteSource Bolt, Open Web Application Security Project)

Implement a container build strategy

 • Create deployable images (e.g. Docker, Azure Container Registry)
 • Analyze and integrate Docker multi-stage builds

Implement a build strategy

 • Design build triggers, tools, integrations, and workflow
 • Implement a hybrid build process
 • Implement multi-agent builds
 • Recommend build tools and configuration
 • Set up an automated build workflow

Implement Continuous Delivery

Design a release strategy

 • Recommend release tools
 • Identify and recommend release approvals and gates
 • Recommend strategy for measuring quality of release and release process
 • Recommend strategy for release notes and documentation
 • Select appropriate deployment pattern
 • Set up a release management workflow
 • Automate inspection of health signals for release approvals by using release gates
 • Configure automated integration and functional test execution
 • Create a release pipeline (e.g. Azure Kubernetes Service, Service Fabric, WebApp)
 • Create multi-phase release pipelines
 • Integrate secrets with release pipeline
 • Provision and configure environments
 • Manage and modularize tasks and templates (e.g. task and variable groups)
 • Implement an appropriate deployment pattern
 • Implement blue-green deployments
 • Implement canary deployments
 • Implement progressive exposure deployments
 • Scale a release pipeline to deploy to multiple endpoints (e.g. deployment groups, Azure Kubernetes Service, Service Fabric)

Implement Dependency Management

Design a dependency management strategy

 • Recommend artifact management tools and practices
 • Abstract common packages to enable sharing and reuse
 • Inspect codebase to identify code dependencies that can be converted to packages
 • Identify and recommend standardized package types and versions across the solution
 • Refactor existing build pipelines to implement version strategy that publishes packages

Manage security and compliance

 • Inspect open source software packages for security and license compliance to align with corporate standards (e.g. GPLv3)
 • Configure build pipeline to access package security and license rating (e.g. Black Duck, White Source)
 • Configure secure access to package feeds

Implement Application Infrastructure

Design an infrastructure and configuration management strategy

 • Analyze existing and future hosting infrastructure
 • Analyze existing Infrastructure as Code technologies
 • Design a strategy for managing technical debt on templates
 • Design a strategy for using transient infrastructure for parts of a delivery lifecycle
 • Design a strategy to mitigate infrastructure state drift

Implement Infrastructure as Code

 • Create nested resource templates
 • Manage secrets in resource templates
 • Provision Azure resources
 • Recommend an Infrastructure as Code (IaC) strategy
 • Recommend appropriate technologies for configuration management

Manage Azure Kubernetes Service infrastructure

 • Provision Azure Kubernetes Service (e.g. using ARM templates, CLI)
 • Create deployment file for publishing to Azure Kubernetes Service (e.g. kubectl, Helm)
 • Develop a scaling plan

Implement infrastructure compliance and security

 • Implement compliance and security scanning
 • Prevent drift by using configuration management tools
 • Set up an automated pipeline to inspect security and compliance

Implement Continuous Feedback

Recommend and design system feedback mechanisms

 • Design practices to measure end-user satisfaction (e.g. Send a Smile, app analytics)
 • Design processes to capture and analyze user feedback from external sources (e.g. Twitter, Reddit, Help Desk)
 • Design routing for client application crash report data (e.g. HockeyApp)
 • Recommend monitoring tools and technologies
 • Recommend system and feature usage tracking tools

Implement process for routing system feedback to development teams

 • Configure crash report integration for client applications
 • Develop monitoring and status dashboards
 • Implement routing for client application crash report data (e.g. HockeyApp)
 • Implement tools to track system usage, feature usage, and flow
 • Integrate and configure ticketing systems with development team's work management system (e.g. IT Service Management connector, ServiceNow Cloud Management, App Insights work items)

Optimize feedback mechanisms

 • Analyze alerts to establish a baseline
 • Analyze telemetry to establish a baseline
 • Perform live site reviews and capture feedback for system outages
 • Perform ongoing tuning to reduce meaningless or non-actionable alerts

Anden information

Der er ingen forberedelse inden kurset – al materiale udleveres på første kursusdag.

På kurset serveres der morgenmad, frokost samt eftermiddagskage.

Der er en test knyttet til kurset ”Developing Solutions for Microsoft Azure”” Dato og tidspunkt for test aftales særskilt, da denne tages efter endt kursus.

Prisen for testen er inkluderet i kursusprisen 

Ankommer du i tog til enten Hillerød eller Løgten Station er der mulighed for at bestille gratis taxaservice.

Varighed

5 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

22.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

23.500 kr.

Vælg sted og dato

Nordsjælland

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
13. dec. - 17. dec. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Superusers A/S

Karlebovej 91

3400 Hillerød


Arrangementsnummer

341464

Tilmeldingsfrist 06. dec. 2021 - kl. 23:59

Underviser på Microsoft Azure DevOps Solutions

Kurset afholdes i samarbejde med Superusers A/S, hvis instruktører alle er yderst kompetente med mange års erfaring.

Videreformidling af kontaktinformationer

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Superusers A/S. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Rikke Waldorff Jensen

Rikke Waldorff Jensen

Kompetencekonsulent