Kursus

Microsoft Azure DevOps Solutions

Lær hvordan du kan arbejde med automatisering både i development-processer og i forbindelse med software deployment med Azure DevOps.


Tid og sted

 • 30.08.21

  Hillerød

 • 11.10.21

  Hillerød

Varighed: 5 dage

Microsoft Azure DevOps Solutions

På dette kursus lærer du om de forskellige aspekter, som indgår i DevOps.

Du lærer om metoder og værktøjer, som sætter dig i stand til langt hurtigere, at kunne sætte ændringer i produktion, og på den måde langt hurtigere kan implementere nye forretningsbehov.

Det gøres bl.a. ved at have en fælles kodebase for program-kode og infrastruktur, der muliggør kontinuerlig integration, kontinuerlig testning, kontinuerlig levering og løbende overvågning og feedback.

Kurset benytter værktøjer, som er tilgængelige i Microsoft Azure DevOps.

Disse værktøjer er med til at forbedre kommunikation og samarbejdsmuligheder mellem developers og operators under development- og deployment-processer. Kort sagt kan hele udviklings-og udrulningsprocessen strømlines og effektiviseres via DevOps løsninger.

På kurset arbejder du med:

 • Versioncontrol with Git
 • Continuous integration with Azure DevOps pipeline
 • Build infrastructure
 • Container build strategy
 • Release management workflow
 • Deployment pattern
 • Dependency management
 • Manage security and compliance
 • Infrastructure as code
 • Provision Azure infrastructure using common automation tools
 • Deploy an application infrastructure using various Azure services and deployment methodologies.
 • Integrate 3rd party deployment tools with Azure, such as Chef and Puppet to incorporate compliance and security into the release pipeline.
 • Continuous feedback
 • DevOps strategy

Kurset er for dig der vil vide mere om Azure DevOps

For at få et tilstrækkeligt udbytte af kurset, bør man som deltager have en grundlæggende viden om Azure, versionskontrol, Agil softwareudvikling og grundlæggende softwareudviklingsprincipper.

Dit udbytte
Efter kurset vil du have tilegnet dig større viden om Azure DevOps. Du vil vide, på hvilken måde DevOps kan hjælpe jer i jeres automatiseringsprocesser og hvordan DevOps langt hurtigere kan skabe ændringer og implementere nye forretningstiltag

Din virksomheds udbytte
En medarbejder der kan arbejde med DevOps Azure og som kan udnytte de mange fordele dette giver – både i forhold til development og deployment

Sådan forløber kurset Azure DevOps

Design a DevOps Strategy

Recommend a migration and consolidation strategy for DevOps tools

 • Analyze existing artifact (e.g. deployment packages, NuGet) and container repositories
 • Analyze existing test management tools
 • Analyze existing work management tools
 • Recommend migration and integration strategies for artifact repositories, source control, test management, and work management

Design and implement an Agile work management approach

 • Identify and recommend project metrics, KPIs, and DevOps measurements (e.g. cycle time, lead time, Azure Kubernetes Service, WIP limit)
 • Implement tools and processes to support Agile work management
 • Mentor team members on Agile techniques and practices
 • Recommend an organization structure that supports scaling Agile practices
 • Recommend in-team and cross-team collaboration mechanisms

Design a quality strategy

 • Analyze existing quality environment
 • Identify and recommend quality metrics
 • Recommend a strategy for feature flag lifecycle
 • Recommend a strategy for measuring and managing technical debt
 • Recommend changes to team structure to optimize quality
 • Recommend performance testing strategy

Design a secure development process

 • Inspect and validate code base for compliance
 • Inspect and validate infrastructure for compliance
 • Recommend a secure development strategy
 • Recommend tools and practices to integrate code security validation (e.g. static code analysis)
 • Recommend tools and practices to integrate infrastructure security validation

Design a tool integration strategy

 • Design a license management strategy (e.g. Azure DevOps users, concurrent pipelines, test environments, open source software licensing, DevOps tools and services, package management licensing)
 • Design a strategy for end-to-end traceability from work items to working software
 • Design a strategy for integrating monitoring and feedback to development teams
 • Design an authentication and access strategy
 • Design a strategy for integrating on-premises and cloud resources

Implement DevOps Development Processes

Design a version control strategy

 • Recommend branching models
 • Recommend version control systems
 • Recommend code flow strategy

Implement and integrate source control

 • Integrate external source control
 • Integrate source control into third-party continuous integration and continuous deployment (CI/CD) systems

Implement and manage build infrastructure

 • Implement private and hosted agents
 • Integrate third party build systems
 • Recommend strategy for concurrent pipelines
 • Manage VSTS pipeline configuration (e.g. agent queues, service endpoints, pools, webhooks)

Implement code flow

 • Implement pull request strategies
 • Implement branch and fork strategies
 • Configure branch policies

Implement a mobile DevOps strategy

 • Manage mobile target device sets and distribution groups
 • Manage target UI test device sets
 • Provision tester devices for deployment
 • Create public and private distribution groups

Managing application configuration and secrets

 • Implement a secure and compliant development process
 • Implement general (non-secret) configuration data
 • Manage secrets, tokens, and certificates
 • Implement applications configurations (e.g. Web App, Azure Kubernetes Service, containers)
 • Implement secrets management (e.g. Web App, Azure Kubernetes Service, containers, Azure Key Vault)
 • Implement tools for managing security and compliance in the pipeline

Implement Continuous Integration

Manage code quality and security policies

 • Monitor code quality
 • Configure build to report on code coverage
 • Manage automated test quality
 • Manage test suites and categories
 • Monitor quality of tests
 • Integrate security analysis tools (e.g. SonarQube, WhiteSource Bolt, Open Web Application Security Project)

Implement a container build strategy

 • Create deployable images (e.g. Docker, Azure Container Registry)
 • Analyze and integrate Docker multi-stage builds

Implement a build strategy

 • Design build triggers, tools, integrations, and workflow
 • Implement a hybrid build process
 • Implement multi-agent builds
 • Recommend build tools and configuration
 • Set up an automated build workflow

Implement Continuous Delivery

Design a release strategy

 • Recommend release tools
 • Identify and recommend release approvals and gates
 • Recommend strategy for measuring quality of release and release process
 • Recommend strategy for release notes and documentation
 • Select appropriate deployment pattern
 • Set up a release management workflow
 • Automate inspection of health signals for release approvals by using release gates
 • Configure automated integration and functional test execution
 • Create a release pipeline (e.g. Azure Kubernetes Service, Service Fabric, WebApp)
 • Create multi-phase release pipelines
 • Integrate secrets with release pipeline
 • Provision and configure environments
 • Manage and modularize tasks and templates (e.g. task and variable groups)
 • Implement an appropriate deployment pattern
 • Implement blue-green deployments
 • Implement canary deployments
 • Implement progressive exposure deployments
 • Scale a release pipeline to deploy to multiple endpoints (e.g. deployment groups, Azure Kubernetes Service, Service Fabric)

Implement Dependency Management

Design a dependency management strategy

 • Recommend artifact management tools and practices
 • Abstract common packages to enable sharing and reuse
 • Inspect codebase to identify code dependencies that can be converted to packages
 • Identify and recommend standardized package types and versions across the solution
 • Refactor existing build pipelines to implement version strategy that publishes packages

Manage security and compliance

 • Inspect open source software packages for security and license compliance to align with corporate standards (e.g. GPLv3)
 • Configure build pipeline to access package security and license rating (e.g. Black Duck, White Source)
 • Configure secure access to package feeds

Implement Application Infrastructure

Design an infrastructure and configuration management strategy

 • Analyze existing and future hosting infrastructure
 • Analyze existing Infrastructure as Code technologies
 • Design a strategy for managing technical debt on templates
 • Design a strategy for using transient infrastructure for parts of a delivery lifecycle
 • Design a strategy to mitigate infrastructure state drift

Implement Infrastructure as Code

 • Create nested resource templates
 • Manage secrets in resource templates
 • Provision Azure resources
 • Recommend an Infrastructure as Code (IaC) strategy
 • Recommend appropriate technologies for configuration management

Manage Azure Kubernetes Service infrastructure

 • Provision Azure Kubernetes Service (e.g. using ARM templates, CLI)
 • Create deployment file for publishing to Azure Kubernetes Service (e.g. kubectl, Helm)
 • Develop a scaling plan

Implement infrastructure compliance and security

 • Implement compliance and security scanning
 • Prevent drift by using configuration management tools
 • Set up an automated pipeline to inspect security and compliance

Implement Continuous Feedback

Recommend and design system feedback mechanisms

 • Design practices to measure end-user satisfaction (e.g. Send a Smile, app analytics)
 • Design processes to capture and analyze user feedback from external sources (e.g. Twitter, Reddit, Help Desk)
 • Design routing for client application crash report data (e.g. HockeyApp)
 • Recommend monitoring tools and technologies
 • Recommend system and feature usage tracking tools

Implement process for routing system feedback to development teams

 • Configure crash report integration for client applications
 • Develop monitoring and status dashboards
 • Implement routing for client application crash report data (e.g. HockeyApp)
 • Implement tools to track system usage, feature usage, and flow
 • Integrate and configure ticketing systems with development team's work management system (e.g. IT Service Management connector, ServiceNow Cloud Management, App Insights work items)

Optimize feedback mechanisms

 • Analyze alerts to establish a baseline
 • Analyze telemetry to establish a baseline
 • Perform live site reviews and capture feedback for system outages
 • Perform ongoing tuning to reduce meaningless or non-actionable alerts

Anden information

Der er ingen forberedelse inden kurset – al materiale udleveres på første kursusdag.

På kurset serveres der morgenmad, frokost samt eftermiddagskage.

Der er en test knyttet til kurset ”Developing Solutions for Microsoft Azure”” Dato og tidspunkt for test aftales særskilt, da denne tages efter endt kursus.

Prisen for testen er inkluderet i kursusprisen 

Ankommer du i tog til enten Hillerød eller Løgten Station er der mulighed for at bestille gratis taxaservice.

Varighed

5 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

22.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

23.500 kr.

Vælg sted og dato

Nordsjælland

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
30. aug. - 3. sep. 2021
Kl. 09:00 - 16:00

Adresse

Superusers A/S

Karlebovej 91

3400 Hillerød


Arrangementsnummer

340544

Tilmeldingsfrist 23. aug. 2021 - kl. 23:59

Underviser på Microsoft Azure DevOps Solutions

Kurset afholdes i samarbejde med Superusers A/S, hvis instruktører alle er yderst kompetente med mange års erfaring.

Videreformidling af kontaktinformationer

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Superusers A/S. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får omkring kursusafholdelse og covid-19. Hvis ikke du finder dit svar her, er du meget velkommen til at kontakte os på idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Hvad gør I i forhold til covid-19?

I IDA følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer tæt, og vi holder os løbende orienteret i forhold til nye ændringer.  

Vi har derfor indført en række tiltag for at sikre, at du som kursist, såvel som vores undervisere og medarbejdere kan føle sig trygge og sikre under hele kurset. 

Afholder I jeres kurser?

Ja, vi afholder vores planlagte kurser. Er vi mod forventning nødt til at aflyse et kursus, kontakter vi dig direkte. 

Skal jeg fremvise gyldigt coronapas på jeres kurser?

Ja, som kursist skal du på hver kursusdag fremvise et gyldigt coronapas eller en negativ covid-19 test, der skal være gyldig for hele kursusdagen. Testen kan vises ved ankomst enten digitalt eller på papir. 

Ved fremvisning af test, skal man skal kunne se navnet på test-tageren, test-tidspunktet og resultatet. Derudover kræver myndighederne, at du sammen med din test kan fremvise enten sygesikringskort, kørekort, pas eller andet offentligt udstedt ID-kort 

Jeg har haft corona - skal jeg medbringe en negativ test?

Hvis du tidligere har været testet positiv for covid-19, skal du fremvise et positivt testresultat, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger inden tidspunktet for din ankomst. Er din positive test ældre end dette, så skal du fremvise en negativ covid-19-test. 

Er jeg undtaget fra kravet om en negativ covid-19-test?

Kravet om en negativ covid-19 test gælder ikke for følgende: 

 • Hvis du af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test 
 • Hvis du som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test 
 • Hvis du tidligere har været smittet med covid-19. I stedet kræver myndighederne dog, at du fremviser dokumentation for en covid-19-test med et positivt testresultat, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger inden tidspunktet for kursets afholdelse. 

Jeg er vaccineret - skal jeg også medbringe en negativ covid-19-test?

Din vaccination er gyldig som dokumentation fra 14 dage efter første vaccination og indtil 42 dage efter første vaccination.

Når du har gennemført dit vaccinationsforløb (dvs. modtaget 2. vaccinationsstik) kan du umiddelbart efter vaccinationen bruge dokumentation for dit gennemførte vaccinationsforløb som gyldigt coronapas.

Opbevarer I mine testresultater og oplysninger?

Nej, vi hverken opbevarer eller nedskriver dine oplysninger. Vi har kun brug for at se dokumentationen kortvarigt og tjekke ID for at bekræfte din identitet, så vi sikrer, at oplysningerne lever op til de myndighedernes krav. 

Skal jeg som kursist bære mundbind?

Pr 14/6 - 2021 er kravet om mundbind ved indendørs lokaler, hvor der er offentlig adgang, ophævet. Disse gælder også for kurser. Du behøver altså ikke længere bære mundbind eller visir, når du bevæger dig rundt på kursusstedet og i kursuslokalet.

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er syg eller har symptomer på sygdom?

Hvis du er syg eller har symptomer på sygdom, skal du ikke møde op på kurset. Kontakt os på  idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bor sammen med en, der er syg eller har symptomer på sygdom?

Hvis du bor sammen med eller er nær kontakt til en, der er syg eller har symptomer på sygdom, skal du ikke møde op på kurset. Det gælder også, selvom du ikke selv har symptomer og ikke føler dig syg.  

Kontakt os i stedet på  idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Hvad gør I, hvis jeg eller andre bliver syge på kurset?

Hvis du eller andre skulle opleve at blive syge på kurset, underret da hurtigst muligt underviseren, der kontakter vores kursuspersonale.  

Hvad sker der, hvis en kursist på mit hold konstateres smittet med Covid-19?

Hvis vi bliver informeret om smittetilfælde - enten af den smittede selv eller af smittesporingsenheden jf. Sundhedsstyrelses retningslinjer, vil vi informere medkursister på det pågældende kursus samt underviseren. 

Hvor mange deltagere er der på kurset?

Vi sørger for, at antallet af kursister ikke overstiger forsamlingsloftet og samtidig er passende i forhold til størrelsen af lokalet, så det er muligt at holde den anbefalede afstand. 

Hvis du gerne vil vide, hvor mange deltagere, der er på et konkret kursus, er du meget velkommen til at kontakte os. I bunden af hver kursusbeskrivelse finder du navn og kontaktinfo på den ansvarlige for det konkrete kursus. Alternativt kan du kontakte os på idalearning@ida.dk. 

Er det muligt at holde afstand til andre kursister?

Ja, vi booker og indretter kursuslokaler, så du kan holde den anbefalede afstand til de andre kursister, uanset hvor dit kursus bliver afholdt. 

Er kursuslokalerne sikre?

Alle kursuslokaler er indrettet, så smittespredningen minimeres mest muligt.  

Lokalerne er tilpasset antal af deltagere, så der er plads til at holde den anbefalede afstand til de andre kursister.  

Personale eller underviser sørger for, at der bliver udluftet og sprittet af i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.  

Toiletter og fælles kontaktflader såsom dørhåndtag, gelændere mv. rengøres og desinficeres dagligt i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.  

Der er håndsprit i alle lokaler og i fællesarealer. 

Hvad gør I med gruppearbejde?

For at minimere smittespredning holdes gruppearbejde så vidt muligt i kursuslokalet og ikke i fællesarealer. 

Hvordan håndteres kursusmateriale?

Fysisk kursusmateriale tilsendes så vidt muligt inden kursusstart. 

For at minimere smittespredningen er det kun underviseren, som må distribuere evt. kursusmateriale i selve kursuslokalet. 

Du bedes hjemtage kursusmateriale efter hver endt dag, så kursuslokalet kan rengøres. 

Hvad gør I med forplejningen?

Frokost serveres portionsanrettet i restauranten. Morgenmad og eftermiddagsforplejning bliver serveret i buffeten uden for lokalet.   

Får jeg som kursist løbende information?

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  

Herudover er vi i løbende dialog med vores undervisere og mødecentre om seneste nyt, og kursuspersonalet er instrueret i at opretholde og guide kursister i forhold til opstillede retningslinjer. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har andre spørgsmål?

Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du meget velkommen til at kontakte os på  idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Rikke Waldorff Jensen

Rikke Waldorff Jensen

Kompetencekonsulent