Kursus

Six Sigma – Green belt

4 dages intensiv uddannelse i Six Sigma – hvor du bliver certificeret Six Sigma Green belt.


Tid og sted

 • 23.08.21

  København K

 • 23.09.21

  Aarhus V

 • 28.10.21

  København K

Se flere tider og steder under tilmelding

Varighed: 4 dage

Få styr på Six Sigma værktøjerne og DMAIC

Six Sigma – Green belt uddannelsen er en uddannelse, hvor du får en dyb indsigt i Six Sigma ledelsesfilosofien, DMAIC-metoden samt en lang række værktøjer. Kurset er meget praktisk orienteret og giver dig ikke kun koncepter men konkrete værktøjer, så du bliver i stand til at lede og gennemføre forbedrings- og forretningskritiske initiativer. Efter uddannelsen har du et godt overblik over både værktøjer og hvorledes en Six Sigma leder opererer.

Six Sigma uddannelsen består af de to kurser:

 • Six Sigma – Yellow belt (2 dages kursus)
 • Six Sigma – Green belt (2 dages kursus) 

På uddannelsen Six Sigma – Green belt arbejder du med:

 • Hvad er Six Sigma?
 • Opbygning af et Six Sigma system
 • Six Sigma principper og metoder
 • DMAIC Projektmodellen
 • Alle de vigtigste Six Sigma værktøjer
 • Six Sigma analyse værktøjer
 • Six Sigma ledelse
 • Træning i at anvende DMAIC og Six Sigma værktøjerne

Uddannelsen er for dig, der skal drive forbedrings- eller optimeringsinitiativer

Six Sigma – Green belt er målrettet dig, der skal arbejde med Six Sigma og drive forbedrings- eller optimeringsinitiativer og som ønsker, og har behov for, en dybere indsigt i og forståelse for Six Sigma, DMAIC-metoden og konkrete kvalitetsværktøjer.

Uddannelsen er for kvalitetsmedarbejdere, specialister, nøglemedarbejdere, projektledere og ledere i både produktionen og administrationen fra både private og offentlige virksomheder.

Forudsætninger

Det kræver ingen forudsætninger at deltage på Six Sigma – Green belt. Uddannelsen er modulopbygget og 1. modul (2 dage) svarer til kurset Six Sigma – Yellow belt.

Du skal medbringe en PC til uddannelsen, da du skal arbejde med statistik. (Softwarelicens til QI Macros softwarelicens er indeholdt i uddannelsen).

Du skal medbringe et projekt med tilhørende datasæt. Hvis det ikke er en mulighed, kan Compass Academy stille cases og datasæt til rådighed, som du kan benytte til din certificering.

Dit udbytte

Du får en uddannelse, hvor du lærer at arbejde målrettet og systematisk med Six Sigma, der gør dig i stand til succesfuld at lede en Six Sigma implementering. Du får en dyb indsigt i Six Sigma, DMAIC samt de vigtigste kvalitetsværktøjer.

 • Grundlæggende forståelse for Six Sigma som ledelsesfilosofi
 • Du lærer at arbejde målrettet med de vigtigste Six Sigma værktøjer
 • Du bliver i stand til at anvende DMIAC-modellen i din virksomhed
 • Du lærer at arbejde med og anvende statistiske værktøjer til SPC (Statistical Process Control)
 • Du bliver certificeret Six Sigma – Green belt

Sådan forløber kurset i Six Sigma - Green belt

Inden uddannelsen:

 • Du skal medbringe et projekt med tilhørende datasæt

Selve uddannelsen:

 • 4 undervisningsdage fordelt på to moduler af hver 2 dages varighed - Kl. 9.00-16.30 (morgenmad fra kl. 8.30)
 • Forplejning
 • Undervisningsmateriale
 • Six Sigma software (QI Macros softwarelicens er indeholdt i kurset)

Efter uddannelsen:

 • Kursusbevis
 • 12 mdr. adgang til Compass LMS (Learning Management System). Her har du adgang til alt dit kursusmateriale
 • 3 mdr. adgang til Compass’ Six Sigma helpdesk
 • Six Sigma Greeen belt certificering som består af 2 elementer
  • Lean Six Sigma projektopgave (senest 2 mdr. efter kurset, skal du aflevere din projektopgave - max 5 sider)
  • Multiple choice test (ca. 60 spørgsmål) efter hvert modul

Varighed

4 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

20.800 kr.

Ikke IDA-medlem:

22.800 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1
23. aug. - 24. aug. 2021
Kl. 09:00 - 16:30
Modul 2
6. sep. - 7. sep. 2021
Kl. 09:00 - 16:30

Adresse

Compass

Købmagergade 67

1150 København K


Arrangementsnummer

339803

Tilmeldingsfrist 17. aug. 2021 - kl. 23:59

Østjysk

Se datoer

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1
23. sep. - 24. sep. 2021
Kl. 09:00 - 16:30
Modul 2
7. okt. - 8. okt. 2021
Kl. 09:00 - 16:30

Adresse

Hotel Scandic Aarhus

Rytoften 3

8210 Aarhus V


Arrangementsnummer

339804

Tilmeldingsfrist 20. sep. 2021 - kl. 23:59

Undervisere på Six Sigma - Green belt

Niels Fester

Founding Partner. Programansvarlig Underviser og Praktiker

Niels er uddannet civilingeniør fra DTU, og har gennem det meste af sin karriere arbejdet med Lean i både produktion og service. Han har udbygget sin uddannelse indenfor Lean og innovation gennem studierejser til Japan og på Havard Business School i Boston. Han har beskæftiget sig med optimering i både service, produktion og administration og udover sine opgaver hos Compass Lean Academy har Niels været fagansvarlig for diplomuddannelsernes Lean og Six Sigma uddannelsesprogrammer.

Torben Madsen

Director Business Excellence. LSS MBB

Lean Six Sigma Master Black Belt.

Torben er uddannet indenfor strategi, innovation og ledelse på Harvard Business School i Boston, og han har suppleret sin Lean uddannelse hos Toyota i Japan. Han har en tung IT baggrund kombineret med mange års ledelseserfaring som Manager, Divisionschef, Udviklingschef, Kundeservicechef og Continuous Improvement Manager. Torben har erfaring fra både service, produktion og administration.

Samarbejde

Kurset afholdes i samarbejde med Compass Academy, som også står for undervisningen.

OBS: Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Compass Academy. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her finder du svar på nogle af de spørgsmål, vi ofte får omkring kursusafholdelse og covid-19. Hvis ikke du finder dit svar her, er du meget velkommen til at kontakte os på idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt.

Hvad gør I i forhold til covid-19?

I IDA følger vi Sundhedsstyrelsens anbefalinger og retningslinjer tæt, og vi holder os løbende orienteret i forhold til nye ændringer.  

Vi har derfor indført en række tiltag for at sikre, at du som kursist, såvel som vores undervisere og medarbejdere kan føle sig trygge og sikre under hele kurset. 

Afholder I jeres kurser?

Ja, vi afholder vores planlagte kurser. Er vi mod forventning nødt til at aflyse et kursus, kontakter vi dig direkte. 

Skal jeg fremvise gyldigt coronapas på jeres kurser?

Ja, som kursist skal du på hver kursusdag fremvise et gyldigt coronapas eller en negativ covid-19 test, der skal være gyldig for hele kursusdagen. Testen kan vises ved ankomst enten digitalt eller på papir. 

Ved fremvisning af test, skal man skal kunne se navnet på test-tageren, test-tidspunktet og resultatet. Derudover kræver myndighederne, at du sammen med din test kan fremvise enten sygesikringskort, kørekort, pas eller andet offentligt udstedt ID-kort 

Jeg har haft corona - skal jeg medbringe en negativ test?

Hvis du tidligere har været testet positiv for covid-19, skal du fremvise et positivt testresultat, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger inden tidspunktet for din ankomst. Er din positive test ældre end dette, så skal du fremvise en negativ covid-19-test. 

Er jeg undtaget fra kravet om en negativ covid-19-test?

Kravet om en negativ covid-19 test gælder ikke for følgende: 

 • Hvis du af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-19-test 
 • Hvis du som følge af en fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test 
 • Hvis du tidligere har været smittet med covid-19. I stedet kræver myndighederne dog, at du fremviser dokumentation for en covid-19-test med et positivt testresultat, som er foretaget mindst 14 dage og højst 12 uger inden tidspunktet for kursets afholdelse. 

Jeg er vaccineret - skal jeg også medbringe en negativ covid-19-test?

Din vaccination er gyldig som dokumentation fra 14 dage efter første vaccination og indtil 42 dage efter første vaccination.

Når du har gennemført dit vaccinationsforløb (dvs. modtaget 2. vaccinationsstik) kan du umiddelbart efter vaccinationen bruge dokumentation for dit gennemførte vaccinationsforløb som gyldigt coronapas.

Opbevarer I mine testresultater og oplysninger?

Nej, vi hverken opbevarer eller nedskriver dine oplysninger. Vi har kun brug for at se dokumentationen kortvarigt og tjekke ID for at bekræfte din identitet, så vi sikrer, at oplysningerne lever op til de myndighedernes krav. 

Skal jeg som kursist bære mundbind?

Der er skærpede regler i forhold til brug af mundbind ved indendørs lokaler, hvor der er offentlig adgang. Disse gælder også for kurser. 

For dig som kursist betyder det, du skal bære mundbind eller visir, når du bevæger dig rundt på kursusstedet og i kursuslokalet. Når du sidder ned, behøver du ikke bære mundbind eller visir. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg er syg eller har symptomer på sygdom?

Hvis du er syg eller har symptomer på sygdom, skal du ikke møde op på kurset. Kontakt os på  idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bor sammen med en, der er syg eller har symptomer på sygdom?

Hvis du bor sammen med eller er nær kontakt til en, der er syg eller har symptomer på sygdom, skal du ikke møde op på kurset. Det gælder også, selvom du ikke selv har symptomer og ikke føler dig syg.  

Kontakt os i stedet på  idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Hvad gør I, hvis jeg eller andre bliver syge på kurset?

Hvis du eller andre skulle opleve at blive syge på kurset, underret da hurtigst muligt underviseren, der kontakter vores kursuspersonale.  

Hvad sker der, hvis en kursist på mit hold konstateres smittet med Covid-19?

Hvis vi bliver informeret om smittetilfælde - enten af den smittede selv eller af smittesporingsenheden jf. Sundhedsstyrelses retningslinjer, vil vi informere medkursister på det pågældende kursus samt underviseren. 

Hvor mange deltagere er der på kurset?

Vi sørger for, at antallet af kursister ikke overstiger forsamlingsloftet og samtidig er passende i forhold til størrelsen af lokalet, så det er muligt at holde den anbefalede afstand. 

Hvis du gerne vil vide, hvor mange deltagere, der er på et konkret kursus, er du meget velkommen til at kontakte os. I bunden af hver kursusbeskrivelse finder du navn og kontaktinfo på den ansvarlige for det konkrete kursus. Alternativt kan du kontakte os på idalearning@ida.dk. 

Er det muligt at holde afstand til andre kursister?

Ja, vi booker og indretter kursuslokaler, så du kan holde den anbefalede afstand til de andre kursister, uanset hvor dit kursus bliver afholdt. 

Er kursuslokalerne sikre?

Alle kursuslokaler er indrettet, så smittespredningen minimeres mest muligt.  

Dette betyder blandt andet, at du som kursist skal sidde ned, mens der undervises, og at du skal bære mundbind, når du bevæger dig rundt i kursuslokalet.  

Lokalerne er tilpasset antal af deltagere, så der er plads til at holde den anbefalede afstand til de andre kursister.  

Personale eller underviser sørger for, at der bliver udluftet og sprittet af i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.  

Toiletter og fælles kontaktflader såsom dørhåndtag, gelændere mv. rengøres og desinficeres dagligt i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer.  

Der er håndsprit i alle lokaler og i fællesarealer. 

Hvad gør I med gruppearbejde?

For at minimere smittespredning holdes gruppearbejde så vidt muligt i kursuslokalet og ikke i fællesarealer. 

Hvordan håndteres kursusmateriale?

Fysisk kursusmateriale tilsendes så vidt muligt inden kursusstart. 

For at minimere smittespredningen er det kun underviseren, som må distribuere evt. kursusmateriale i selve kursuslokalet. 

Du bedes hjemtage kursusmateriale efter hver endt dag, så kursuslokalet kan rengøres. 

Hvad gør I med forplejningen?

Frokost serveres portionsanrettet i restauranten. Morgenmad og eftermiddagsforplejning bliver serveret i buffeten uden for lokalet.  

Vær opmærksom på, at mundbind skal bæres i restauranten, når du bevæger dig rundt og kan tages af, når du sidder ned. 

Får jeg som kursist løbende information?

Vi opdaterer løbende vores hjemmeside efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  

Herudover er vi i løbende dialog med vores undervisere og mødecentre om seneste nyt, og kursuspersonalet er instrueret i at opretholde og guide kursister i forhold til opstillede retningslinjer. 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg har andre spørgsmål?

Hvis ikke du finder svar på dit spørgsmål her på siden, er du meget velkommen til at kontakte os på  idalearning@ida.dk. Så vender vi tilbage til dig hurtigst muligt. 

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent