Kursus

Six Sigma – Yellow belt

2 dages intensivt kursus i Six Sigma, DMAIC og dataanalyse.


Tid og sted

 • 02.12.21

  Aarhus V

Varighed: 2 dage

Få styr på værktøjerne i Six Sigma og DMAIC

Six Sigma – Yellow belt er et 2 dages intensivt kursus, hvor du får en grundig introduktion til Six Sigma, en række Six Sigma værktøjer og DMAIC og der sættes særligt fokus på dataanalyse. Kurset er praktisk orientereret, hvor du får konkrete værktøjer, som du bliver trænet i at anvende.

Optimer virksomhedens processer med Six sigma

Six Sigma er overordnet en ledelsesfilosofi, der anvendes til procesoptimering i produktions-, service- og administrative virksomheder. Six Sigma fokuserer på kvalitet og reduktion af variationen i virksomhedens produkter eller serviceydelser. Dvs. Six Sigma handler om at forbedre kvaliteten i f.eks. virksomhedens produkter eller serviceydelser for at øge kundetilfredsheden og virksomhedens indtjening. 

DMAIC - En model til gennemførelse af Six Sigma projekter

Six Sigma projekter bliver gennemført med DMAIC-projektmodellen, der bruges til at forbedre eksisterende processer, produkter og serviceydelser. Modellen består af 5 faser:

 • Define – identifikation af problemet
 • Measure – hvor omfangsrigt er problemet?
 • Analyse – hvad er årsagen til problemet?
 • Improve – hvordan kan problemet løses?
 • Control – hvordan sikres, at problemet er løst?

Hver fase indeholder en række værktøjer og de 5 faser beskriver hvilke opgaver, der skal gennemføres og hvordan, de skal gennemføres.

På kurset Six Sigma – Yellow belt arbejder du med:

 • Hvad er Six Sigma?
 • DMAIC
 • Six Sigma i produktion og service
 • Grundlæggende statistik
 • Kapabilitetsanalyse
 • Dataanalyse
 • Træning i at anvende DMAIC og Six Sigma værktøjerne

Kurset er for dig, der vil introduceres til Six Sigma

Kurset henvender sig til ledere, projektledere og medarbejdere fra både private og offentlige virksomheder, der gerne vil introduceres til Six Sigma, DMAIC og dataanalyse og som skal lede eller deltage i optimerings- eller forbedringsprojekter.

Forudsætninger

Der er ingen forudsætninger for deltagelse på kurset Six sigma – Yellow belt.

Du skal medbringe en PC til uddannelsen, da du skal arbejde med statistik. (Softwarelicens til QI Macros softwarelicens er indeholdt i uddannelsen)

Dit udbytte

På dette Six Sigma - Yellow belt kursus lærer du at arbejde med en del Six Sigma værktøjer. Du bliver certificeret Six Sigma – Yellow belt, og vil selv kunne anvende værktøjerne når du kommer hjem.

 • Grundlæggende forståelse for Six Sigma
 • Indblik i DMAIC
 • Forståelse for at anvende DMAIC-metoden til forbedrings- og kvalitetsprojekter
 • Viden om og træning i brug af udvalgte værktøjer
 • Viden om og træning i brug af grundlæggende dataanalyser
 • Forståelse for gennemførelse af Six Sigma projekter

Sådan forløber kurset Six Sigma - Yellow belt

Selve kurset:

 • 2 undervisningsdage kl. 8.30-16.30 (morgenmad fra kl. 8.00)
 • Forplejning
 • Undervisningsmateriale
 • Six Sigma software (QI Macros softwarelicens er indeholdt i kurset)

Efter kurset:

 • Kursusbevis
 • 12 mdr. adgang til Compass LMS (Learning Management System). Her har du adgang til alt dit kursusmateriale
 • Six Sigma Yellow belt certificering som består af
  • Multiple choice test (ca. 60 spørgsmål)

Varighed

2 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

9.300 kr.

Ikke IDA-medlem:

9.800 kr.

Vælg sted og dato

Østjysk

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
2. dec. - 3. dec. 2021
Kl. 09:00 - 16:30

Adresse

Hotel Scandic Aarhus

Rytoften 3

8210 Aarhus V


Arrangementsnummer

340396

Niels Fester

Founding Partner. Programansvarlig Underviser og Praktiker

Niels er uddannet civilingeniør fra DTU, og har gennem det meste af sin karriere arbejdet med Lean i både produktion og service. Han har udbygget sin uddannelse indenfor Lean og innovation gennem studierejser til Japan og på Havard Business School i Boston. Han har beskæftiget sig med optimering i både service, produktion og administration og udover sine opgaver hos Compass Lean Academy har Niels været fagansvarlig for diplomuddannelsernes Lean og Six Sigma uddannelsesprogrammer.

Torben Madsen

Director Business Excellence. LSS MBB

Lean Six Sigma Master Black Belt.

Torben er uddannet indenfor strategi, innovation og ledelse på Harvard Business School i Boston, og han har suppleret sin Lean uddannelse hos Toyota i Japan. Han har en tung IT baggrund kombineret med mange års ledelseserfaring som Manager, Divisionschef, Udviklingschef, Kundeservicechef og Continuous Improvement Manager. Torben har erfaring fra både service, produktion og administration.

Samarbejde

Kurset afholdes i samarbejde med Compass Academy, som også står for undervisningen. 

OBS: Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til Compass Academy. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed. 

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Kan jeg deltage på kurserne, hvis jeg er ledig?

Du er altid velkommen på vores kurser. Du kan enten selv vælge at betale for din kursusdeltagelse eller du kan tale med dit jobcenter og høre om det er noget, de vil hjælpe dig med.

Hvis kurset fremgår af den regionale positivliste, vil det gøre det lettere at få jobcenteret til at bevillige kurset, men under alle omstændigheder bør du tage en snak med dem om, hvorfor dette kursus kunne være relevant for dig.

Læs mere om hvilke af vores kurser der i øjeblikket er at finde på den regionale positivliste for hovedstadsregionen og få mere information om kurser for ledige her: https://ida.dk/kurser-for-ledige

Vil du vide mere?

Billede af Steen Jørgensen

Steen Jørgensen

Kompetencekonsulent