”Jeg har fået større tryghed i mit lederskab”

Et lederkursus betyder, at Henrik Lundorf Nielsen ikke længere er nødt til at lytte til sin mavefornemmelse. I stedet bruger han værktøjer, som han ved virker.

Henrik Lundorf

De færreste ingeniører ville sige, at deres mavefornemmelse var deres vigtigste redskab. Det er deres faglighed og kompetencer, som de sætter deres lid til for at løse en opgave.

Alligevel tillægger mange ledere deres intuition stor betydning. Én af dem var Henrik Lundorf Nielsen – indtil han deltog på IDAs Lederuddannelse.

”Før var det lidt ad hoc, men nu tager jeg et bevidst valg. Når jeg bruger et ledelsesværktøj, er det fordi jeg ved, at det kan give mig det bedste resultat i situationen”, forklarer han.

Henrik Lundorf Nielsen er i dag leder for en afdeling på 14 medarbejdere i MHI Vestas Offshore Wind. Ligesom resten af virksomheden er den vokset hurtigt de seneste år, og derfor har Henrik også haft brug for at få noget teori bag sin ledelse.

”Tidligere har jeg været fagleder, men jeg har ikke været i den formelle lederrolle med personaleansvar. Så IDAs Lederuddannelse har bygget videre på den praktiske erfaring, jeg tidligere har indsamlet, og det giver en større tryghed i min ledelse”.

I dag leder Henrik mere bevidst

Et af de værktøjer, som Henrik er blevet mere bevidst om at benytte, er situationsbestemt ledelse. Det var også en del af hans værktøjskasse tidligere, men nu bruger han det mere struktureret.

Form dit lederskab

På IDA Lederuddannelse arbejder du med dine ledelseskompetencer igennem et ambitiøst forløb på 6 dage.

Uddannelsen tager udgangspunkt i din rolle og hverdag som leder.

  • Rating: 8,6
  • Varighed: 6 dage
  • Sted: København
  • Medlemspris: 27.000 kr. ekskl. moms

Læs mere om IDA Lederuddannelse

”Nu er jeg mere opmærksom på, at min coaching skal være anderledes over for en yngre medarbejder, fordi vedkommende er på et stadie i sin udvikling, hvor det er nødvendigt med en anden form for opmærksomhed og sparring”, fortæller han.

Henrik Lundorf Nielsen,
Leder, MHI Vestas Offshore Wind

Men IDAs Lederuddannelse tager ikke kun sigte på vertikal ledelse. Den har også klædt Henrik Lundorf Nielsen bedre på til at kunne lede på tværs af organisationen.

Hans afdeling i MHI Vestas Offshore Wind har rollen med at koordinere teknologi og salg, så kunderne får de vindmøller, som de har betalt for. Derfor er det oplagt, at Henrik søger sparring med lederne i disse afdelinger.

”Jeg har lært at bruge min lederrolle på tværs af organisationen, så jeg bruger stake holder management mere aktivt. Jeg har fået værktøjerne til at opbygge et netværk, så jeg kan få sparring med andre på det samme lederniveau”.

Større respekt for lederrollen

I takt med at Henrik føler, at han er blevet mere bevidst i sin ledelsesstil, har han også fået større respekt for rollen.
”Det er vigtigt at være autentisk og have integritet, og det har IDAs Lederuddannelse givet mig en bevidsthed om. Man skal være tydelig, troværdig og autentisk”, afslutter Henrik Lundorf Nielsen, der mener, at uddannelsen er særlig relevant for ledere, der har praktisk erfaring, men mangler et solidt teoretisk fundament.