Kursus

Den uformelle leder

Skal du skabe resultater gennem andre, som du ikke har det formelle lederskab over? Så kender du udfordringerne ved de manglende stjerner på skulderen.

Tid og sted

 • 02.10.19

  København

 • 11.11.19

  Aarhus C

 • 02.12.19

  København

 • 13.01.20

  Aarhus C

Se flere tider og steder under tilmelding

Varighed: 3 dage

 

Få succes i rollen som uformel leder

Er du koordinator, faglig leder, projektleder, intern konsulent, eller måske noget helt andet?

Når du ikke har det formelle lederskab over de ressourcer, du skal bruge for at skabe fremdrift og succeser, får dit arbejde en ekstra sværhedsgrad. For hvordan sikrer du de rette kompetencer til en opgave, når det reelt er en anden person i organisationen, der råder over vedkommendes tid og opgaver? Hvordan skaber du motivation og engagement, når du ikke har det ledelsesmæssige ansvar? Hvordan sikrer du i det hele taget, at du får tildelt de rigtige ressourcer til din opgave?

Det er nogle af de udfordringer, der kan være svære at løse, når man skal fungere i en rolle som leder uden det formelle personaleansvar. For i den situation skal du ikke kun lede forskellige typer medarbejdere ved blandt andet at være nærværende og anerkendende – du skal også lede deres formelle leder. Det er måske den vigtigste og sværeste opgave at løse. Det er nemlig her, din opgave med at få skabt de rigtige rammer for at kunne løse din opgave, starter.

På kurset får du et dybdegående kendskab til rollen som uformel leder. Du lærer, hvordan du bliver bedre til at lede opad og til siden, og hvordan du bedst øver indflydelse. 

Afsæt i dine aktuelle udfordringer

Vi tager afsæt i dine egne aktuelle udfordringer som uformel leder, så de problemer, du møder i hverdagen indarbejdes i temaerne og diskuteres i grupper. Vi arbejder med dig som uformel leder, herunder din måde at kommunikere på.

På den måde bliver du som uformel leder bedre rustet, når du kender dine egne præferencer og kan tilpasse din adfærd samt tilsvarende forstå dem, du arbejder sammen med og er afhængig af.

På kurset arbejder du med:

 • Rollen som uformel leder – hvad er det konkret for en rolle, hvilke muligheder og udfordringer rummer den og hvordan adskiller den sig fra formel ledelse?
 • Ledelse opad og til siden – hvad vil det sige at lede opad og til siden – og hvordan gør man det konkret?
 • Metoder og tilgange til at øve indflydelse på en konstruktiv og udbytterig måde
 • Adressering af dine egne udfordringer som uformel leder – via diskussioner i grupper og mulige løsninger integreret i undervisningen
 • Kommunikation og samarbejde med afsæt i typologi – hvor vi via konkrete øvelser og eksempler ser på betydningen af menneskers forskellige præferencer.
 

Kurset er for dig, der er uformel leder

Kurset er både for dig, der allerede er uformel leder, og som ønsker at få en mere bevidst tilgang til rollen, samt for dig der for første gang påtager dig en rolle som uformel leder. Vi finder rollen som uformel leder mange steder i organisationen. Det kan f.eks. være i stabe som HR, marketing, økonomi, forretningsudvikling osv., men det kan også være i ”selve forretningen” i form af f.eks. et fagansvar, projektleder, en koordinerende rolle eller lignende.

Så uanset om du er helt ny i rollen eller allerede synes, du bruger unødig tid og frustrationer på de samme forhindringer i din rolle som uformel leder, er der med sikkerhed nyt at lære på kurset. 

Dit udbytte:

 • forstå rollen som uformel leder bedre, samt hvordan du kan løfte rollen 
 • med større effekt lede opad og til siden
 • arbejde proaktivt med at skabe medløb i organisationen
 • fremme et godt samarbejde med ledere og andre interessenter, som har indflydelse på, at du når dine mål
 • tilpasse din kommunikation, så du sender på de rigtige kanaler afhængig af, hvem du skal påvirke eller samarbejde med
 • bruge din større indsigt til at øge din gennemslagskraft som uformel leder

Din virksomheds udbytte

Efter gennemført kursus kan medarbejderen:

 • arbejde bevidst med afsæt i rollen som uformel leder
 • inddrage, engagere og påvirke relevante personer i organisationen positivt, skabe medløb og dermed nå de ønskede resultater og mål
 • bedre lede opad og til siden ved klart at formulere hvilke behov, ønsker og mulige konsekvenser, der er i spil
 • tilpasse sin kommunikation, så forståelse og opbakning skabes med alle relevante interessenter
 

Sådan forløber kurset Den uformelle leder

Deltagerne får inden kurset lavet en personlig typeprofil. Udbyttet er bl.a. at du får en større forståelse for dine egne præferencer, samt hvordan du bruger denne viden til at arbejde bedre sammen med andre typer – og at du forstår, hvilket ”sprog” du skal tale for at sende på deres kanal. Det giver dig ligeledes en forståelse af, hvordan de kommunikerer, og gør det det nemmere for dig at fokusere på den ”gode intention” og hvad forskellige typer kan bidrage med.

Kurset veksler mellem korte oplæg, øvelser og case-arbejde i grupper samt diskussioner i vekslende grupper og i plenum. 

Program for dagene tilsendes på forhånd.

Inden kurset:

 • Udfyldes JTI Profil
 • Forbered og indsend 1 A4 side om dine primære udfordringer som uformel leder, som det ser ud nu. Eller hvis du er helt ny i rollen – hvilke udfordringer forventer du at stå overfor – og hvor synes du særligt, at du har behov for at blive styrket. 

Vi kan ikke garantere, at vi adresserer alle input, men vi sikrer, at essensen af de udfordringer, der peges på, bliver taget op. Du får tilsendt en skabelon til din forberedelse af dine udfordringer

Selve kurset:

 • 3 undervisningsdage - kl. 09.00-17.00 (overnatning er ikke inkl. i deltagerprisen)
 • Forplejning - (Der er morgenmad fra kl. 08.00)

Efter kurset:

 • Kursusbevis
 

Tilmelding

Varighed

3 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

13.500 kr.

Ikke IDA-medlem:

16.000 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
2. okt. - 4. okt. 2019
Kl. 09:00 - 17:00

Adresse

Tivoli Hotel & Congress Center

Arni Magnussons Gade 2

1577 København


Arrangementsnummer

328947

Tilmeldingsfrist 25. sep. 2019 - kl. 23:59

Østjysk

Se datoer

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
11. nov. - 13. nov. 2019
Kl. 09:00 - 17:00

Adresse

Scandic The Mayor

Banegårdspladsen 14

8000 Aarhus C


Arrangementsnummer

331484

Tilmeldingsfrist 30. okt. 2019 - kl. 23:59

Sydjysk

Se datoer

Startdatoer

Kursusmoduler

Afholdes
2. mar. - 4. mar. 2020
Kl. 09:00 - 17:00

Adresse

Comwell Kolding

Skovbrynet 1

6000 Kolding


Arrangementsnummer

333597

Tilmeldingsfrist 27. feb. 2020 - kl. 23:59

 

Underviser på kurset Den uformelle leder

Torsten Laursen

eMBA i ledelse og HD, uddannet proceskonsulent og Partner i Qant

Torsten Laursen er eMBA (MMD) i ledelse fra CBS. Desuden er han HD(O og R) og uddannet proceskonsulent. Endelig er han certificeret/autoriseret i en lang række anerkendte internationale ledelsesværktøjer. Med en stærk mangeårig ledelsesbaggrund og flere års erfaring som rådgiver, har han betydelig viden om hvilke muligheder og barrierer, ledere på alle niveauer står overfor, når virksomhedens potentialer skal realiseres.

Vil du vide mere?

Billede af Mette Olesen

Mette Olesen

Lederudviklingskonsulent