Hvad er en fagforening?

Med over 130.000 medlemmer er IDA Danmarks største fagforening og faglige fællesskab for ingeniører, cand.scient’er og it-uddannede. Men hvad ligger der egentlig i det at være en fagforening?

Arbejdere snakker på byggeplads

En fagforening er en sammenslutning af medlemmer, der varetager medlemmernes interesser. Typisk er der tale om løn- og arbejdsvilkår for medlemsgruppen.

IDA forhandler overenskomster for alle offentligt ansatte medlemmer og for privatansatte på flere private virksomheder. Dermed er IDA en overenskomstbærende fagforening i modsætning til de gule fagforeninger.

Derudover støtter IDA tillidsrepræsentanter og virksomhedsgrupper, der organiserer ansatte på de enkelte arbejdspladser, med administrativ hjælp og efteruddannelse.

  1. Hvad gør IDA som fagforening?

    Fagforening for teknologi, it og naturvidenskab

Hvem hører til i IDA?

Det ligger i navnet ’fagforening’, at medlemmerne arbejder inden for samme fag eller branche.

I mange år var IDA en fagforening udelukkende for ingeniører, men i dag tæller den også en stor andel af cand.scient’er og it-faglige. Selvom de har forskellige arbejdsopgaver og uddannelser, har de et interessefællesskab inden for teknologi og naturvidenskab.

Desuden er deres vilkår på arbejdsmarkedet ens: Deres kompetencer er efterspurgte af arbejdsgiverne, men de har også et stort ansvar og flydende grænser mellem arbejde og fritid. Derfor fokuserer IDA på, at det psykiske arbejdsmiljø skal tages lige så alvorligt som det fysiske.

Det kræver i vores optik, at stress bliver anerkendt som en erhvervssygdom, og at flere ledere bliver uddannet i at forebygge og håndtere stress.

IDA arbejder for grønne arbejdspladser

IDA er en medlemsorganisation, og alle medlemmer kan stemme ved valg hvert tredje år. På den måde er du som medlem med til at bestemme, hvilke opgaver IDA skal prioritere at løse.

Det ligger i IDAs DNA at være konstruktive, og mange medlemmer arbejder med at skabe teknologiske løsninger på verdens største udfordringer.

Derfor arbejder IDA for, at Danmark fører en ambitiøs klimapolitik, hvor vi overgår til udelukkende at bruge vedvarende energi inden 2050.

Skal det lykkedes, mener vi, at der er brug for et tæt samarbejde mellem den offentlige private sektor samt ambitiøse investeringer i uddannelse og forskning.

Den grønne omstilling er ikke bare nødvendig – den har også potentialet til at blive en rigtig god forretning. Danmark har allerede gjort vindmølleteknologi til en eksportsucces, og kan vi også skabe fremtidens grønne løsninger, vil det skabe tusindvis af arbejdspladser og gavne Danmarks BNP.

Et stærkt netværk

For mange medlemmer er IDA mere end en fagforening. Det er et fællesskab, hvor de mødes for at få inspiration eller hygge sig til sociale og kulturelle arrangementer.

Hvert år afholder IDAs aktive mere end 2.000 arrangementer i de fagtekniske og regionale netværk. De kan handle om alt fra italiensk vin til droneteknologi, men det væsentligste er, at de er arrangeret af medlemmer, der har en passion for emnet.

Flere medlemmer melder sig ind i et netværk for at komme i kontakt med andre inden for deres fag eller branche, og de bruger netværket til at sparre om deres arbejdsliv eller til at finde deres næste job.

Forskellen på en fagforening og en a-kasse

Mange tror, at fagforening og a-kasse hænger sammen, men der er frit valg, når det drejer sig om medlemskab. I IDA har vi et tæt samarbejde med Akademikernes a-kasse, hvor de fleste IDA-medlemmer også hører til.

Forskellen er, at en a-kasse giver dig økonomisk sikkerhed, hvis du mister dit arbejde. Det er gennem a-kasse at du kan få dagpenge. En fagforening som IDA kan til gengæld hjælpe dig, hvis du har en juridisk konflikt med din arbejdsgiver. 

Som IDA-medlem kan du altid få hjælp af vores jurister eller advokater, hvis det bliver nødvendigt. I 2019 fik over 16.000 IDA-medlemmer behandlet en sag, og IDAs jurister gennemlæste flere end 6.000 ansættelseskontrakter – noget der ofte førte til en højere løn og bedre arbejdsvilkår.

Som fagforeningsmedlem får du i øvrigt et fradrag for dit kontingent på op til 6.000 kroner om året. Du vælger selv, om du vil have fradraget én gang om året eller fordelt over alle årets måneder.

Om Akademikernes A-kasse

Akademikernes A-kasse (AKA) betragter det som deres fornemmeste opgave at hjælpe medlemmerne stærkt videre. Udover at give økonomisk tryghed er a-kassen en afgørende sparringspartner i overgangene i studielivet og arbejdslivet - når man skal lande sit første job som nyuddannet, er mellem jobs eller overvejer at blive selvstændig.

A-kassen har det som et erklæret mål at udvikle tilbud og rådgivning, så medlemmerne er rustet til fremtidens arbejdsmarked, hvor mange kommer til at skifte job meget oftere, end man tidligere har gjort.