IDA: Fagforeningen for teknologi, it og naturvidenskab

Med mere end 130.000 medlemmer er IDA Danmarks største fagforening for ingeniører, cand.scient’er og it-uddannede.

Som fagforening arbejder vi for et ordentligt arbejdsmiljø for vores medlemmer.

I dag er arbejdsmarkedet præget af korte ansættelser og flydende arbejdstider. Det øger risikoen for mistrivsel og stress, hvis ikke arbejdsgivere og politikere prioriterer det psykiske arbejdsmiljø. Derfor arbejder IDA målrettet for at stress bliver taget lige så alvorligt som fysiske skader og ulykker på arbejdspladsen.

En anden mærkesag for IDA er klimaet. Vi tror på, at vores medlemmer kan være med til at løse verdens største udfordringer igennem bæredygtig teknologi og viden. Det kan ovenikøbet blive en god forretning for Danmark, hvis vi kan udvikle og eksportere løsninger inden for bæredygtig energi, ligesom vi i årevis har gjort med vindmølleteknologi.

Men Danmark er ikke ene om at ville indtage en grøn førerposition. Derfor arbejder IDA målrettet på at skaffe ambitiøse investeringer i forskning og uddannelse inden for teknologi, it og naturvidenskab.

Der er mange holdninger til, hvilke problemstillinger IDA skal prioritere, og i modsætning til i mange andre fagforeninger, kan du være med til at bestemme det. Siden IDA blev dannet i 1995, har det været en medlemsorganisation, og derfor kan du stemme ved IDA-valget hvert tredje år og få indflydelse på den politiske kurs.

Et fagligt fællesskab

For mange medlemmer er IDA ikke bare en fagforening. Det er et fagligt fællesskab, hvor de finder inspiration og sparring inden for deres felt. Fundamentet for det hele er IDAs aktive, der afholder mere end 2.000 sociale, faglige og kulturelle arrangementer om året.

Arrangementerne spænder bredt fra temaaftener, hvor der er mulighed for at nørde små detaljer til store konferencer med den seneste viden. Der er også mange sociale og kulturelle arrangementer med biografture, vinsmagning og spændende oplæg.

Mange medlemmer bruger desuden arrangementerne til at danne et netværk, der kan hjælpe dem med at løse en arbejdsopgave eller at finde deres næste job.

Få fradrag for dit medlemskab

Som Danmarks største fagforening for teknologi, it og naturvidenskab kan vi forhandle gode aftaler på vegne af vores medlemmer. Derfor kan IDAs medlemmer få Danmarks nok billigste forsikringer, attraktive rabatter og gode tilbud, der giver mere luft i budgettet.

Faktisk oplever mange, at de tjener udgifterne til deres medlemskab hjem alene på forsikringerne.

Derudover får du automatisk et årligt fradrag for dine kontingenter til fagforening og a-kasse på op til 6.000 kroner. Det gælder selvfølgelig også for dit IDA-medlemskab. Du vælger selv, om du vil have det ekstra fradrag ved udgangen af året, eller om du vil have det løbende gennem året. Vil du have et fradrag hver måned, skal du rette din forskudsopgørelse, felt 458.

Vær tryg med et sikkerhedsnet

IDAs medlemmer er efterspurgte af arbejdsgiverne, og heldigvis er arbejdsløsheden lav. Alligevel er det vigtigt, at du har et stærkt sikkerhedsnet, hvis du bliver ramt af sygdom, stress, en fyring, eller hvis du kommer i konflikt med din arbejdsgiver. Her hjælper vi som fagforening, dig til at tackle sådan en situation. 

Sker det, får du juridisk rådgivning af IDAs jurister og advokater. De hjælper dig også med at læse kontrakten igennem, når du får nyt job, så du ikke bliver overrasket over det, der står med småt.

Du kan også få karriererådgivning fra IDAs konsulenter, der har en særlig ekspertise inden for arbejdsmarkedet for ingeniører, cand.scient’er og it-uddannede. De kan derfor hjælpe dig med at strukturere dit arbejdsliv, så det bliver motiverende og sundt på den lange bane.