Rådgivning Privat

Afdelingen rådgiver IDAs privatansatte medlemmer om løn- og ansættelsesforhold helt generelt og relation til internationale ansættelser, herunder udstationering, job på lokale vilkår i udlandet, rejsestillinger og lignende for medlemmer der arbejder internationalt i Danmark og udlandet.

Samtidig varetager afdelingen rådgivning og forhandling ift. de private arbejdspladser, hvor der er overenskomst - eller andre lokale aftaler i de virksomheder, hvor der er en virksomhedsgruppe eller akademikerklub.

Selvstændige/selvbeskæftigede medlemmer rådgives om en række vilkår, der bl.a. vedrører start af selvstændig virksomhed herunder sparring om en række af de udfordringer, der opstår i hverdagen.

Derudover yder afdelingen rådgivning i sociale sager og arbejdsskadesager.

Afdelingen varetager serviceringen af IDA Privat.

 Lone Retoft
direktør,
lre@ida.dk
33 18 47 10
20 56 26 56
   
Sekretær: Mette Holck 33 18 46 53
   
 

Anne Skanderby
rådgivningschef
ask@ida.dk
33 18 46 01

   
 Lone Høyrup
politisk og administrativ      
sekretær
lh@ida.dk
33 18 46 31
   
 Vibeke Bruun Møller          
konsulent
vbm@ida.dk
33 18 47 86
   
 Franzie Østergaard Jacobi
chefkonsulent, cand. jur.
fja@ida.dk
33 18 47 50
   
 Maria Rygaard               
konsulent, advokat
man@ida.dk
33 18 47 17
   
 Kasper Friediger             
konsulent, advokat
kaf@ida.dk
33 18 47 55
   
 

Lone Thomsen
chefkonsulent
lot@ida.dk
33 18 47 23

   
 Louise Gjellerup Ulrichsen
konsulent, advokat
lgj@ida.dk
33 18 46 89
   
 Lisbeth Michala Keldsen  
projektleder og konsulent,
cand.jur.
lmk@ida.dk
33 18 46 38
   
 Rikke Faarborg
konsulent, cand.jur.           
rfa@ida.dk
33 18 47 38
   
 Shamim Najjuma                
konsulent, cand.jur.
P.t. på orlov
   
 Tine Birgitte Jacobsen     
konsulent, cand.jur.
tbj@ida.dk
33 18 47 47
   
 Anne Skarequist
konsulent, cand.jur.
asq@ida.dk
33 18 48 29
   
 Maria Hilbig
konsulent, cand. jur.
mhl@ida.dk
33 18 47 16
   
 Anita Glad Nielsen              
socialrådgiver
agn@ida.dk
33 18 55 65
   
 Bjarne Breinhøj Knudsen 
chefkonsulent, cand.jur.
bbk@ida.dk
33 18 47 04
   
 Bo Falkencrone
chefkonsulent, cand.jur.         
bfa@ida.dk
33 18 47 31
   
 Stine Lund
konsulent, cand.merc.jur.       
slu@ida.dk
33 18 46 09
   

Rådgivning Aarhus

  
 Rikke Feldtmann Fenger
konsulent, advokat,
gruppeleder
rff@ida.dk
33 18 97 34
   
 Kenneth Bloch Larsson   
konsulent, cand. merc. jur.
kbl@ida.dk
33 18 97 35
   
 Helle Bødker
chefkonsulent, cand.jur.    
heb@ida.dk
33 18 97 24
   
 Lars Budde Nielsen
chefkonsulent, cand.jur.        
lbn@ida.dk
33 18 97 31
   
 Simon Kejlstrup
Rasmussen

konsulent, cand.jur.               
sra@ida.dk
33 18 47 75
   
 Janni Villadsen-Siggaard   
konsulent, cand.jur.
jvs@ida.dk
33 18 47 47
   

Studenter- medarbejdere

  
 Gustav Vindelin Pedersen   
studentermedarbejder
gvp@ida.dk
33 18 47 15
   
 Isabella Pflug Henriksen   
studentermedarbejder
iph@ida.dk
   
 Kamilla Mortensen   
studentermedarbejder
kmo@ida.dk