Valg til Repræsentantskabet

Resultatet af IDAvalg2016: Til Repræsentantskabet 2016-2019 er der valgt i alt 65 medlemmer. Heraf er 61 medlemmer valgt af og blandt kandidatmedlemmerne og 4 medlemmer af og blandt studiemedlemmerne.


Mandatfordelingen i Repræsentantskabet m.m. kan ses i

Resultater og mandatfordeling.

Valgbog 2016

IDAs nyvalgte Repræsentantskab udpegede på sit første møde 21. maj 2016 Thomas Damkjær Petersen som formand og en ny hovedbestyrelse

Ved IDAvalg2016 var der opstillet i alt 14 lister. Hver liste har en listefører, der koordinerer arbejdet i listen. Mere om IDAs politiske lister.

Bestemmelserne om Repræsentantskabet og valg af Repræsentantskab kan findes i Lov og vedtægter for IDA på hhv. siderne 15-16 og 40-43.

IDA valg 2016 Resultatet offentliggjort 29. april (03:52)

Resultatet af IDAvalg 2013

Til Repræsentantskabet 2013-2016 er der valgt i alt 65 medlemmer. Heraf er 61 medlemmer valgt  af og blandt kandidatmedlemmerne og 4 medlemmer af og blandt studiemedlemmerne. 

Resultater og mandatfordeling

Stemmetal for alle lister

Valgbog Kandidatmedlemmer 2013

Valgbog Studiemedlemmer 2013

Resultatet af IDAvalg 2010

Til Repræsentantskabet 2010-2013 er der valgt 61 medlemmer af og blandt IDAs kandidatmedlemmer.

Valgbog repræsentantskabsvalg 2010.