Uddannelse og forskning

Analyserne handler om videns- og uddannelsesinstitutionernes rolle i samfundet, herunder hele fødekæden fra folkeskole til færdiguddannede ingeniører og naturvidenskabelige kandidater samt analyser af forskning og udvikling inden for området.