Analyser: Teknologi

IDAs analyser under ’Teknologi’ omhandler forskellige teknologiers potentiale og påvirkning på samfundet, herunder borgernes adfærd, gevinster og risici i samspillet med de nye teknologier.adfdaafads

Danskernes anvendelse af åbne hotspots 2019

Juni 2019: IDA har spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning om deres anvendelse af åbne hotspots, når de er på ferie. Analysen viser, at 27 pct. ”af og til” logger på åbne, offentlige hotspots, imens 17 pct. gør det enten ”ofte” eller ”altid”. 52 pct. af danskerne gør det ”aldrig” eller ”sjældent”.

Danskernes holdning til logning af telekommunikationsdata 2019

Juni 2019: IDA har spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, om de deres holdning til den fortsatte logning af deres telekommunikationsdata, og analysen viser blandt andet, at 72 pct. af danskerne er enig i, at der ingen grund er til at overvåge dem.

Privacy og datasikkerhed 2019

Juni 2019: IDA og Forbrugerrådet Tænk sætter i denne analyse fokus på danskernes adfærd på nettet. Analysen behandler emnerne sikkerhed, anonymitet, afgivelse af data og cookies, og er en opfølgning på tilsvarende analyser fra 2015 og 2017.

Danskernes holdning til GDPR 2019

Maj 2019: Ingeniørforeningen, IDA har spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning, om de deres holdning til GDPR, og analysen viser blandt andet, at 66 pct. af danskerne er enig i, at de som privatperson synes, det er godt, at de via GDPR har fået ret til at få slettet de data, som myndigheder og virksomheder har om dem.

Hackertruslen mod Danmark 2019

Marts 2019: Ifølge IDAs it-professionelle medlemmer er der en hackertrussel mod Danmark. Truslen mod deres egen arbejdsplads er særlig høj fra organiseret kriminelle, imens det i høj grad er fremmede stater, der hackertruer den danske infrastruktur og de danske offentlige institutioner.

Logning 2019

Februar 2019: Ifølge IDAs logningseksperter og -specialister er den danske logning af telekommunikationsdata ulovlig, retssikkerhedskompromitterede, et ineffektivt middel mod terror og kriminalitet samt let for it-kyndige at omgå.

Ny lov for Center for Cybersikkerhed

Februar 2019: En analyse blandt IDAs it-politiske panel. Undersøgelsen belyser panelets holdning til ændring af loven for Center for Cybersikkerhed. Dette med henblik på at bidrage til IDAs høringssvar til loven.

Cyber- og informationssikkerhed, åbne data og etik

August 2018: IDAs Digitaliseringsudvalg anbefalinger om hvordan Danmarks forbedringspotentiale inden for cyber- og informationssikkerhed, åbne data og etik kan realiseres.

Førerløs og digital mobilitet som en effektiv fornyer

August 2018: Danmark skal have en ny og sammenhængende mobilitetsplan. IDAs ad hoc udvalg om Fremtidens transport har udarbejdet en analyse med anbefalinger. 

Samkørsel - hvem vil dele sin bil med andre

Februar 2018: Én af måderne til at begrænse trængslen og reducere transportens CO2-udledning på, er samkørsel, hvor flere transporterer sig i samme bil.

Analyse af Data- og Cybersikkerhed - Cybersikkerhed

Marts 2018: Cyberangreb hagler mod danske virksomheder To ud af tre virksomheder har været udsat for hackerangreb eller anden form for it-angreb i løbet af det seneste år, og langt fra alle har et ordentligt it-beredskab på plads, der kan afbøde konsekvenserne.

Digital kontakt til det offentlige

Marts 2018: Danmark er et af de OECD-lande med den højeste anvendelse af digitale tjenester, og i processen med at modernisere den offentlige sektor er digitaliseringen blevet et vigtigt værktøj.

Reparation af varige forbrugsgoder

Marts 2018: Ingeniørforeningen, IDA har spurgt et repræsentativt udsnit af den danske befolkning (godt 2.000 personer) om deres holdning til det at få sine varige forbrugsgoder repareret.

Lavere takst over Storebælt

August 2017: Regeringen bør hæve ambitionsniveauet og sænke taksten over Storebælt mere end de foreslåede 25%. Det mener IDA.

Rekruttering og fastholdelse af it-kompetencer

Maj 2017: Der er mangel på it-kompetencer i Danmark. Rapporten her giver indsigt i, hvad organisationerne – offentlige såvel som private – kan gøre for at rekruttere og fastholde de efterspurgte it-kompetencer.

Førerløse bilers effekt på afkast af investeringer i infrastruktur

Februar 2017: Analysen dokumenterer, at inddragelse af teknologiske fremskridt i samfundsøkonomiske analyser kan ændre ved indstillingen til, hvad der er mest optimalt at investere i.

Effekt af selvkørende biler i samfundsøkonomiske analyser

Januar 2017: Veje anlægges med en tidshorisont på op mod 100 år, og der er en udbredt konsensus om, at førerløse biler vil udgøre en stor del af bilparken om bare 15-20 år. Ikke desto mindre er der ikke praksis for at medregne teknologiske fremskridt som fx førerløse biler, når man beregner samfundets afkast ved vejinvesteringer.

Stort økonomisk potentiale i førerløse biler

Januar 2017: Mindre spildtid og færre ulykker vil være en realitet, når det ikke længere er nødvendigt for billisterne at holde hænderne på rattet. Ifølge analysen fra IDA vil det udløse en årlig økonomisk gevinst i milliardklassen.

Potentialer og barrierer for automatisering i industrien

December 2016: Der er et automatiseringspotentiale på 46 milliarder kroner at hente, hvis danske virksomheder øger deres investeringer i nyt automatiserings- og produktionsudstyr, viser denne analyse fra IDA. 

Kunstig Intelligens - Morgendagens Job og Samfund

November 2016: Rapporten er et indspil til SIRI-Kommissionens arbejde med at kortlægge, hvordan kunstig intelligens og digital disruption kan medvirke til at fremme vækst og jobskabelse.

Autonome køretøjer

Oktober 2016: Analysen retter fokus mod forventninger til udviklingen samt mod antagelser til brug i samfundsøkonomiske konsekvensanalyser.

Broadband in Denmark towards 2025

Oktober 2016: This report from Nexia International assesses the main trends for capacity needs and data usage towards 2025 as well as revisiting some of the 2012 report.

CO2-emission ved øget elforbrug

Oktober 2016: Undersøgelsen er viser en analytisk vurdering af CO2-konsekvensen ved øget elforbrug i Danmark. Analysen viser, at en CO2-konsekvens på 425 g CO2/kWh er et sandsynligt bud på en samlet CO2-konsekvens af nyt vedvarende elforbrug i Danmark.

Sessionslogning - En undersøgelse blandt teleeksperter

Marts 2016: Denne undersøgelse, foretaget blandt medlemmer af IDA-Tele, afdækker en række fagfolks vurderinger af sessionslogning. Kun 12 pct. mener, at det nye forslag om sessionslogning effektivt vil hjælpe med at finde kriminelle.

Unge afgiver rask væk personlige oplysninger for at få adgang til sociale medier

Februar 2016: Kun hver syvende afholder sig fra at give private data til sociale medier. Det er især unge, der rask afgiver personlige oplysninger for få adgang til sociale medier. Analysen undersøger, hvad der har betydning for adfærden på internettet.

Energirenovering

Januar 2016: Ingeniørforeningens Energivision 2050 har et klart budskab om renovering af de eksisterende bygninger. Visionen er et kvalificeret bud på, hvordan Danmark kan blive fri for fossile brændsler i 2050.

Er Danmark på rette vej?

Marts 2015: I 2009 udarbejdede IDA en plan over, hvordan Danmark i 2050 kan have reduceret sin udledning af drivhusgasser med 90 procent. Analysen gør status på denne plan i år 2015 og viser, at udviklingen i den overordnede reduktionsmålsætning går i den rigtige retning. 

Befolkningens adfærd på nettet

Marts 2015: Data er den digitale verdens valuta. Mange virksomheder oplever begyndelsen af en ny guldalder med big data, og der er kæmpe vækstpotentiale i dette digitale råstof. Det er vigtigt, at danske virksomheder kommer med på den vogn.

Klimatilpasning

Januar 2015: Klimaforandringerne har allerede medført ændringer i nedbørsmønsteret. Alle analyser tyder på, at denne udvikling fortsætter fremover. Der vil komme længere tørkeperioder om sommeren, men de ekstreme regnvejr vil blive væsentligt kraftigere.

Ekstremvejr i Danmark

Juni 2014: De senere år har kraftig regn og skybrud betydet, at mange danskere bogstaveligt talt har prøvet at stå i vand til kælderhalsen. Og udover det praktiske besvær, som oversvømmelserne medfører, følger der også store økonomiske udgifter i slipstrømmen af monsterregnen.

Klimatilpasning

Maj: 2009: IDA har spurgt 400 ingeniører og andre fagfolk, som til daglig arbejder med klimatilpasning, hvordan de mener, det står til med den danske klimatilpasningsindsats.