Rapporter

IDA udgiver jævnligt rapporter om centrale emner i samfundsdebatten inden for naturvidenskab og teknologi.

Bedre it-projekter - 7 råd fra IDA

August 2017: Rapporten lavet af IDAs Digitaliseringsudvalg, der blev nedsat primo 2017. Udvalget består af 8 eksperter, som har fået til opgave at hjælpe med at formulere IDAs Digitaliseringspolitik.

IDAs Energivision 2050

November 2015: Med visionen sætter vi fokus på, hvordan en intelligent integration af el-, varme- og gas- og transportsektorerne kan skabe en robust energiforsyning for Danmark i fremtiden baseret på vedvarende energi.

IDAs Energivision 2050 (Dansk sammentfatning)

Dette er en sammenfatning af rapporten IDAs Energivision 2050 – Et intelligent 100 % vedvarende energisystem.

IDAs Klimaplan 2050

August 2009: IDAs Klimaplan 2050 beskriver, hvordan Danmark i første halvdel af det 21. århundrede kan reducere udslippet af drivhusgasser med 90 procent.

IDAs Energiplan 2030

Visionerne i Ingeniørforeningens Energiplan 2030 tegner et billede af en dansk energifremtid anno 2030, som er godt på vej mod et 100 % vedvarende energisystem.