Få tilskud til et arrangement som du kan holde på arbejdspladsen

IDA tilbyder dig og din arbejdsplads, at vi samarbejder om at afholde et fagligt arrangement hos jer

Her kan du se eksempler på forskellige oplæg og arrangementer til inspiration:

  • Arrangement om arbejdsglæde 
  • Arrangement om at skabe og støtte op om dialog mellem medlemmer og ledelse i forhold til fremtidens arbejdssituation
  • Arrangement om trivsel under forandringer
  • Arrangement om gode råd til lønforhandlingen
  • LinkedIn kursus
Kontakt IDA Privat

Tilskudsregler

Tilskudsreglerne fra IDA Privat gælder alle privatansatte og kan søges på vegne af Virksomhedsgrupper (VG), Akademikerklubber (AK) eller individuelt i virksomheder uden VG/AK.

Disse tilskudsregler er udarbejdet af IDA Privat til at støtte det lokale organisation-arbejde.

Som hovedregel gives tilskud til arrangementer af faglig karakter samt VG/AK bestyrelsesmøder. Rene sociale arrangementer støttes ikke af IDA Privats budget.

Disse anbefales holdt i samarbejde med andre enheder i IDA fx regionen, hvilket også støtter netværksdannelse med ingeniører og cand.scient.er fra andre virksomheder.

Der gives tilskud efter følgende generelle regler:

  • Generalforsamling: Maksimalt 350 kr. pr. person.
  • Fagligt arrangement: Grundbeløb kr. 5.000 + forplejning maksimalt kr. 350 pr. person.

Vedtaget 22. august 2016 af IDA Privat