Særlige tilbud til tillidsvalgte

IDA har samlet fire tilbud til dig, der er tillidsvalgt og arbejder i en global virksomhed eller arbejder på tværs af kulturer.

Projekt

Som tillidsvalgt kan du bestille et skræddersyet lokalt arrangement om kulturmøder eller bistand til din internationale arbejdsplads i håndtering af kulturmøder.

Lokalt arrangement skræddersyet til jer

IDA tilbyder skræddersyede oplæg til tillidsvalgte, som oplever konsekvenserne ved at være ansat i en global kontekst i forandring.

IDA kommer ud på arbejdspladsen og holder et oplæg, der kan inspirere til en debat om, hvordan I imødekommer de problemer og tvivlsspørgsmål, som I oplever lokalt.

Skræddersyet konsulentbistand til medlemmer i global virksomheder

Størstedelen af IDAs medlemmer arbejder i dag i en global og foranderlig kontekst. De indgår i skiftende teams, ofte med geografisk spredte kolleger, rejser, forhandler med udenlandske leverandører, leder tværkulturelle teams og projekter. De refererer til en udenlandsk chef eller samarbejder med andre kulturer på arbejdspladsen.

En sådan kompleks virkelighed stiller nye krav til de ansatte og til organisationen. Både i forhold til at drive forandringer og i forhold til at interagere på tværs af kulturer.

Det stiller krav til, at den enkelte fx kan afkode kommunikationen og hierarkiet, forholde sig til diverse interessenter, selv kan kommunikere effektivt, bygge tillidsfulde relationer samt tage eller påvirke beslutninger på tværs af kulturer.

Kursus: Styrk din uformelle indflydelse

Mange danske organisationer er blevet integreret i internationale organisationer. Fusioner, omstruktureringer og andre forandringstiltag kan gøre det sværere at agere som tillidsvalgt, fordi du skal forholde dig til en række nye aktører, som ofte er fjernt placeret fra din lokale arbejdsplads og har andre agendaer og prioriteter.

På kurset får du redskaber til at bevare eller oparbejde indflydelse i tværkulturelle projekter og i internationale organisationer. Hvis du fx refererer til en udenlandsk chef, har udenlandske kolleger eller skal samarbejde med HR i en international organisation i udlandet.

Webinar: Bliv klogere på kulturmøder

Internationale i Danmark er mindre tilbøjelige til at blive medlem af en faglig organisation, da de ikke har samme forforståelse af den historiske tradition og ofte kommer fra sammenhænge, hvor faglige organisationer spiller en helt anden rolle end i Danmark.

Webinaret giver dig viden om, hvad kultur er, og hvordan kulturmøder kan spille en rolle for tillidsvalgte i forhold til internationale kolleger og ledere. Du får ideer til, hvordan du kan engagere de internationale i din organisation