08.02.2019
4 min læsetid

”For mig er mentorprogrammet en ligeværdig relation”

Lena Hørlyk Petersen vil hjælpe unge med lyst, mod og ambitioner med at kaste sig ud i en international karriere.

Anders Kjøller

af Anders Kjøller

Privatbillede af Lena Hørlyk Petersen.

Beijings menneskemylder giver Lena Hørlyk Petersen følelsen af at være uendelig lille. Omsluttet af noget overvældende og fremmedartet, som hun ikke forstår.

Og netop den følelse er grunden til, at hun til tider har svært ved at forestille sig en hverdag i Danmark igen. For hun trives med følelsen af at stå på egne ben i en fremmedartet kultur og med at have en international omgangskreds, hvor hun oftere får nye venner end derhjemme.

Sådan har hendes liv været de seneste 11 år, efter at hun sagde sit job i Danmark op, fremlejede lejligheden i Aarhus og tog til millionbyen Beijing for at studere kinesisk og leve i en anden kultur.

Mentor for at lære nyt

Et nyt job og et liv i en så anderledes kultur som den kinesiske, har dog ikke været nok til at stille hendes trang til at lære nyt. Derfor har hun siden i sommers været en del af IDAs mentorordning som mentor for en ung leder.

 

 

Bliv mentor

Du behøves ikke flytte til Kina for at blive mentor.

Til gengæld kan din erfaring gøre en stor fordel for en mentee, og du kan selv nye perspektiver på dit arbejdsliv.

Læs mere om IDA's mentorordning.

Jeg vil gerne hjælpe unge mennesker, som har mod, lyst og ambitioner til at prøve kræfter med ledelse, og særligt ledelse i en international kontekst.

Lena Hørlyk Petersen,
Ledelsesudvikling og coaching

Med fire til seks ugers mellemrum mødes hun med sin mentee, en ung dansker, der er ny i rollen som leder for et kinesisk team i en dansk virksomhed i Kina.

Her diskuterer de udfordringerne ved at være leder i en organisation, der har ét ben i Kina og ét i Danmark. Inden mødet har de aftalt, hvilke emner de skal vende, og oftest er det udfordringerne ved at lede i en anden kulturel kontekst og at skulle referere til både ledelsen i hovedkontoret og ledelsen i den kinesiske organisation, der er på dagsordenen.

”Det er en udfordring at have to chefer i to forskellige kulturer, der er uenige. Derfor må han prøve at finde ind til sig selv og vurdere, hvad der er det rigtige for ham og virksomheden, så ikke han bliver trukket frem og tilbage hele tiden”, fortæller Lena Hørlyk Petersen.

Hun har ikke selv en typisk IDA-baggrund, men i hele sin karriere har hun arbejdet som ”brobygger” i tekniske industrier med ansvar for marketing, kommunikation, product management og produktudvikling i virksomheder i it-virksomheder.

I dag arbejder hun med ledelsesudvikling og coaching, hvilket har givet hende en god ballast til mentorrollen.

Den vigtigste egenskab man skal have som mentor, er dog lysten til at give videre, være nysgerrig og til selv at blive udfordret, vurderer hun.

  1. Ansøg om at få en mentor

    Vil du gerne have en mentor?

En ligeværdig relation

Lena Hørlyk Petersen oplever selv mentorordningen som en ligeværdig relation mellem de to og ikke som et ”lærer-elev-forhold, hvor hun kan bidrage med de rigtige svar på hans udfordringer.

Til gengæld kan hun hjælpe sin mentee med at reflektere over sit arbejde som leder, og hun kan tilbyde et frirum, hvor han kan tale om de udfordringer han står i som en ung leder på et meget konkurrencepræget marked.

”Jeg er ude af hans arbejdsloop og har ingen aktier i det, han sidder med. Og jeg kan se det udefra”, forklarer Lena.

Lena selv lærer om en anden industri end sin egen igennem sin mentee, og hun får nye input til sit eget arbejde med udvikling af lederskab i internationale organisationer. På den måde føler hun, at hun hele tiden udvikler sig og lærer nyt, hvilket er en vigtig drivkraft i hendes liv.

”Selvom jeg har en del års erfaring, er jeg meget ydmyg over den baggrund og energi, unge i dag kommer med. Det er både enormt inspirerende og lærerigt.

Inspirereret af kinesernes ambitioner

At det netop var Kina, som Lena Hørlyk Petersen flyttede til, hænger sammen med, at hun oplever en udviklingstrang i landet, der ligner hendes egen.

”Noget af det, som har berørt mig mest ved Kina er, at det konstant er i bevægelse. Folk er sultne efter at lære mere, at gøre det bedre og at tjene flere penge for at få et bedre liv. De har ikke et socialt sikkerhedsnet, som vi har i Danmark, og jeg oplever de har et stærkt drive for at skabe et godt liv for sig selv og for den næste generation”.

Ifølge Verdensbanken er mere end 800 millioner kinesere blevet løftet ud af fattigdom siden 1978, hvor landet overgik fra at have en centralstyret økonomi til et friere marked. Men der er stadigvæk en afgrundsdyb forskel fra den øvre middelklasse til det store flertal af befolkningen.

Lena Hørlyk Petersen oplever også en anden villighed til at handle og prøve nye ting af i Kina.

”Jeg oplever, at folk er virkelig entreprenante. Hvis de har en ide, så går de bare i gang. Da jeg boede i Danmark, havde jeg en fornemmelse af, at vi ofte skulle have en perfekt plan for et projekt, før vi turde gå i gang. I Kina oplever jeg en anden pragmatisk tilgang, hvor man løbende tilpasser sit projekt efter de forandringer, der sker omkring det”, fortæller hun.

Ydre eller indre motivation

Men hun medgiver også, at der er en bagside af medaljen i forhold til den kinesiske virketrang. Udover at den er et udtryk foret ønske om at få det bedre økonomisk, få et bedre liv, betyder den, at mange kinesere er drevet af at opnå ydere sociale statusmarkører i stedet for af en intern motivation.

Sammenlignet med Danmark vælger mange i Kina en karrierevej som ledere, fordi det giver prestige, og ikke fordi de brænder for at udvikle deres medarbejdere eller at skabe en bedre organisation.

”Nogle af de kinesiske ledere, jeg taler med, er ikke så reflekterede over, hvorfor de er blevet ledere og hvad det betyder at være leder, udover at du naturligvis skal skabe resultater. Derfor er flere af dem også udfordrede i forhold det, man kan kalde soft skills som for eksempel at motivere og udvikle medarbejdere og i at få indflydelse på tværs af en organisation".