04.03.2018
4 min læsetid

”Min mentor gør mig mere robust”

Anja Mørch har brug for sparring om konkrete udfordringer på jobbet og gode råd til, hvordan hun kan avancere. Hendes mentors blik på tingene styrker selvtilliden.

Charlotte Holst

af Charlotte Holst

Anja Mørch er 35 år og arbejder som projektleder i Region Hovedstadens ’Center for Ejendomme’.

”Det dér er der ingen, der gider høre på! Du er nødt til at turde sige: Jeg VIL det her, ellers er du ikke attraktiv for nogen.”

Projektleder Anja Mørch får ren besked af sin mentor, hvis hun bliver vag eller tøvende i sine bud på, hvad hun egentlig vil fremover.

"Hvis min tilgang er, at jeg muligvis godt kunne tænke mig at prøve noget, så får jeg at vide, at ingen tager mig alvorligt, hvis jeg ikke melder klart ud. Det er godt for mig, at han er så direkte, og hamrer sine pointer fast. Det er jo noget med, at jeg skal tage ansvar for det, jeg beslutter."

Dilemmaer

Anja Mørch er 35 år og arbejder som projektleder i Region Hovedstadens ’Center for Ejendomme’.

For et halvt år siden begyndte hun på IDA’s mentorprogram. Hun havde flere ting, hun gik og grublede over, som hun ikke lige kunne vende med hverken chef eller kolleger.

"Som projektleder har jeg gået med dilemmaet: skal jeg blive i det, som egentlig går meget godt? Eller skal jeg udfordre mig selv og forsøge at rykke op som personaleleder eller faglig leder, og hvordan får jeg lagt trædestenene til det?" fortæller Anja Mørch.

Unik sparring med IDA Mentor
  • IDA Mentor er din mulighed for at få direkte sparring med en fagrelevant person.
  • Du bliver matchet med en mentor med tung erfaring, som giver dig råd og støtte i forhold til hverdagens udfordringer.
  • Din mentor hjælper dig også med at sætte mål for din udvikling og giver dig et mere præcist billede af dig selv

Læs mere om IDAs mentorprogram

  1. Ansøg om at blive mentor

    Vil du gerne være mentor?

Tiden går

Anja Mørch er glad for at være projektleder, men har også prøvet rigtig meget forskelligt i den position, og har fået lyst til nye udfordringer. Og så er hun opmærksom på sin alder.

"Jeg er 35 år nu, og vil helst ikke stå om ti år og sige: hvorfor tog jeg nu ikke springet dengang? Jeg vil ikke stå og føle mig overhalet af yngre kolleger. Så det er både en lyst til at blive udfordret, men også en bevidsthed om, at tiden går."

Styrket selvtillid

Anja blev matchet med en erfaren mentor, og forud for deres månedlige møder, som foregår på mentorens arbejdsplads, skriver hun en mini-dagsorden over, hvad hun vil tale om. Det fungerer godt, fordi det er så konkret, siger hun:

Vi vender situationer på arbejdspladsen, hvor jeg er i tvivl om, om jeg skulle have handlet anderledes. Det er rart at blive bekræftet i, at mine tolkninger og handlinger harmonerer med det, han ville have gjort. Det giver mig troen på, at jeg forstår min arbejdsplads rigtigt. Det styrker selvtilliden og gør mig mere robust.

Anja Mørch,
Projektleder

Parat til skub

Anja Mørch vil anbefale ordningen, hvis man er i tvivl om, hvad man skal fremover, har nogle problemstillinger på jobbet eller står i en situation, hvor man vil noget andet, men ikke helt kan få hul på det.

"Det der fortrolige rum er super godt. Der sidder en uvildig part, som kender branchen og kan skubbe dig i den rigtige retning. Man skal være parat til at blive skubbet til. Det er i hvert fald noget af det, jeg har lært: at det ikke nytter at sætte sig i et hjørne og sige: hvorfor får jeg ikke de spændende opgaver, men at man må træde i karakter."