19.06.2017
3 min læsetid

Min chef lytter ikke til min faglighed

Samarbejdet mellem lederen og specialisten kan slå revner, hvis lederen ikke forstår specialistens faglighed. Men der er råd for at få arbejdsglæde og samarbejdet tilbage på skinner, så specialisten ikke føler sig overset og underkendt.

IDA Learning

af IDA Learning

Jeanette Svendsen er karriererådgiver i IDA.

For højtuddannede specialister kan det være en kilde til megen ærgrelse og tab af motivation, når de oplever, at deres faglige indsats ikke bliver set, forstået og værdsat af deres nærmeste leder.

Hos Ingeniørforeningen IDA er der jævnligt henvendelser fra medlemmer omkring netop den problemstilling. Specialisterne søger rådgivning i en vanskelig situation, og specialisten har i langt de fleste tilfælde gode muligheder for selv at påvirke situationen i positiv retning, så det ikke ender med en unødig opsigelse i lutter frustration, fortæller karrierekonsulent Jeanette Svendsen fra IDA.

”Det handler først og fremmest om at erkende, at lederen og specialisten ofte ikke har de samme succeskriterier for arbejdet. Specialisten skal forstå lederens motivation og selv blive bedre til at synliggøre sit eget bidrag til såvel strategi som forretning i afdelingen og hele organisationen.”

Hendes råd til specialister, der føler sig ignoreret eller irriteres over manglende anerkendelse, vender vi tilbage til. Lad os først rette blikket mod årsagerne til, at problemet opstår.

  1. Kompetencecoach

    IDAs KompetenceCoach

Hvordan opstår problemet?

Det kan handle om, at lederen selv er tidligere specialist indenfor samme eller beslægtede felter. Lederopgaverne er vokset, men lederen erkender ikke, at vedkommende ikke længere har sine spidskompetencer i det faglige.

”Der sker det, at lederen kan mene, at vedkommende ved, hvordan opgaverne bedst løses og træder ind på specialistens banehalvdel. Lederen går for meget i detaljer, specialisten føler sig på sin side underkendt, hvilket fører til irritation og uhensigtsmæssige diskussioner.”

Det andet hovedspor handler om, at specialisten oplever, at lederen, som ikke har specialistens faglige indsigt, ikke forstår betydningen af specialistens arbejde eller ser, hvilken værdi specialisten tilfører afdelingen. Måske er specialisten med til at lokalisere mulige fejl og slukke brande, før de opstår, og det bliver ikke påskønnet i tilstrækkelig grad.

”Nogle specialister kan have vanskeligt ved at videregive deres viden eller mere populært sagt, markedsføre sig selv. Det samme gælder, hvis de skal skabe andre relationer og finde anden sparring i organisationen, når kommunikationen med lederen ikke fungerer. De er dybt optagede af deres kerneopgaver. Men de skal også erkende, at parterne ikke altid sender på samme frekvens og taler samme sprog. Specialisten har sit fokus på høj kvalitet og de rigtige løsninger, mens lederens kan ligge på tidsforbrug og økonomi. Specialisten faglige stolthed er på spil, men også her handler det om at afstemme forventninger. For måske ønsker lederen ikke den kompromisløse kvalitet. Måske kan mindre gøre det.”

Råd til specialister, der oplever, at samarbejdet er gået i hårdknude:

  1. Man skal så at sige omsætte sin teknologi til strategi og forretning. Man skal tænke sine funktioner ind i helheden og løbende synliggøre sit eget bidrag til afdelingens resultater.

  2. Erkende at lederen ikke altid har samme viden og derfor ikke nødvendigvis kan sparre på ens kerneopgaver. Brug dygtige kolleger til sparring og så få hjælp fra din leder til at afstemme forventninger omkring retning og mål og prøv at få gode rammer og råderum.

  3. Skab gode relationer i hele organisationen, sørg for at andre kender en og kender ens arbejde, ønsker og kompetencer. Ellers forsvinder man.

”Man kan naturligvis nå et tippepunkt, hvor ens engagement og motivation er dalet så meget og afstanden mellem lederen og specialisten er så stor, at man skal søge nyt arbejde. Men fælles forståelse for hinandens roller og funktion, er kun med til at gøre alle stærkere. Når udvikling og forretning går hånd i hånd, er det en gevinst for både leder, specialist og virksomhed. Forskellighed er en styrke og giver dynamik, når der er gensidig respekt.”