07.12.2017
4 min læsetid

5 gode råd til at lede dine tidligere kolleger

Der er mange faldgruber, når du skal til at lede dine tidligere kolleger. Få karriererådgivernes bedste råd til at lykkes i din nye rolle.

IDA Learning

af IDA Learning

Mand peger på computer og kvinde lytter

Omstillingen fra medarbejder til leder får en ekstra dimension, hvis du skal være leder for dine tidligere kolleger. Vi giver dig 5 gode råd til at håndtere den opgave her.

1. (Gen)opbyg tillid

Nu hvor du er leder for dine tidligere kolleger, har rollerne ændret sig – du er ikke længere en del af de relationer, du har opbygget som medarbejder. Nu er du deres leder, og du skal bevise dit værd. Det betyder blandt andet, at du skal vise dine medarbejdere, at de kan stole på dig. Det gælder både i forhold til fortroligheden med dine medarbejdere og i forhold til at vise dem, at du kan styre teamet i den rigtige retning. Der kan være et dilemma i at fortsætte venskabelige relationer med enkelte i teamet, for det er vigtigt du ikke udøver positiv særbehandling.

Du kan ikke forvente at dine tidligere kolleger stadig ser på dig med samme øjne. Du har en vigtig opgave foran dig i forhold til at skabe dig et ledelsesrum. Giv dine nye medarbejdere tid og mulighed for at lære din ledelsesstil at kende. Vær åben om dine beslutninger og vær især i starten meget opmærksom på at holde dine medarbejdere orienteret, om hvad der skal ske – husk ingen kommunikation er også kommunikation. Vær tydelig omkring dine forventninger til dine medarbejdere også omkring, hvor stor eller lille indflydelse, de har på de enkelte beslutninger.

At opbygge tillid tager tid, men det er en væsentlig del af dit lederskab, så prioriter opgaven.

2. Koncentrer dig om ledelsesopgaven

Inden du blev leder, var du måske en af de fagligt dygtigste medarbejdere i teamet. Nu er din opgave ændret - du skal ikke længere løse dine faglige opgaver, men derimod skal du få dine medarbejdere til at løse dem. Du skal bestemme, hvem der skal løse hvilke opgaver, og hvornår vedkommende skal løse dem. Pas på ikke at falde i den fælde, at du begynder at løse opgaven selv, selvom det umiddelbart kan virke som det bedste. Det er den største fejl, mange ledere begår. Jo mere tid du bruger på at løse de faglige opgaver, jo mindre tid har du til at være leder. Og du må ikke undervurdere den tid, ledelsesopgaven tager. Få derfor overdraget så mange af dine tidligere opgaver til dine medarbejdere så hurtigt som muligt.

3. Tag tyren ved hornene: Hvem var ude efter dit job?

Måske sidder der en blandt dine nye medarbejdere, der havde set sig selv sidde i din nye stol. Du er nødt til så hurtigt som muligt at tage tyren ved hornene og gå i dialog med vedkommende – hvis det vel at mærke er offentlig kendt, at der var andre interesserede til din stilling.

4. Skab dig et nyt netværk

Det er vigtigt, du har mulighed for at vende din nye virkelighed med andre ligesindede. Det kan både være andre, der er nye inden for ledelsesfeltet, eller nogen der har været der i mange år. Find en række fortrolige, du kan vende dilemmaer med. Det er altid godt at få andres input til, hvordan du skal agere i ukendte situationer. Og det kan være nødvendigt for at komme godt fra start.

Dit gamle netværk består måske af dine tidligere kolleger, og relationen til dem er ændret. Du kan ikke længere være fortrolig med dine tidligere kolleger, når rollerne er ændret. Du kan også overveje en mentorordning, hvor du i et fortroligt rum selv sætter dagsordenen for den sparring du har brug for. En mentor har typisk minimum 5 års mere relevant erhvervserfaring end dig selv, og I bliver matchet ud fra en række relevante kriterier som branche, ledelsesmæssige udfordringer, uddannelsesmæssige baggrund, fremtidsønsker, geografi og meget mere. Se IDAs mentorordning

5.  Aflur ledelsesopgaven

Tidligere har du været en dygtig specialist. Du har haft indgående kendskab til, hvordan du skulle løse dine opgaver, eller vidst hvem du skulle spørge, hvis du var i tvivl. Som ny leder er du på bar bund – du skal til at definere din egen ledelsesrolle og finde din egen ledelsesstil. Du skal nu arbejde for at få dine medarbejdere til at være stjerner og ikke dig selv. Du skal få det bedste frem i hver enkelt medarbejder og skabe rammerne, så medarbejderne kan lykkes. Det kan være en god ide at undersøge den enkelte organisations holdning til ledelse og finde ud af hvilke redskaber, jeres HR-afdeling har, som kan hjælpe dig med lederrollen.

Kursus: Bliv klædt på som ny leder

Få succes som leder. Bliv trænet i de ledelsesudfordringer, der følger med i din nye rolle - og styrk på den måde dine forudsætninger for at skabe resultater med succes.

Læs mere om IDAs kursus Ny leder.