Redskaber til ledere : Forstå, forebyg og håndtér stress

På denne side kan du læse mere om, hvordan du som leder kan forebygge og håndtere stress blandt medarbejdere. Er du selv stressramt og leder, kan du finde gode råd og hjælp på siden trivselstips til stressramte.

Kvinde og mand trykker hånd

Hvad er stress?

Stress er ikke en diagnose. Stress er kroppens naturlige reaktion på at være overbelastet. Men varer overbelastningen for længe, kan det medvirke til, at man bliver syg.

Stress opstår altså, når der ikke er balance mellem den enkeltes ressourcer og de krav, der bliver stillet til vedkommende. Stress kan både blive udløst af belastninger på arbejdet og i privatlivet, men 54,4 procent af de stressramte danskere peger på, at arbejdet er den vigtigste kilde til deres stress.

Det er en misforståelse, at en høj arbejdsmængde er den væsentligste årsag til stress. Selvom det kan være en medvirkende faktor, er ledelse og arbejdsmiljøet de vigtigste årsager til stress og psykisk mistrivsel.

Risikofaktorer for stress:

 • For højt arbejdspres
 • Forkerte eller meningsløse opgaver
 • For komplekse arbejdsopgaver
 • Uklare krav
 • Manglende forventningsafstemning
 • Modstridende krav
 • Et arbejdsmiljø, hvor stress er tabuiseret

Beskyttende faktorer:

- Støtte fra kollegaer og leder
- Nødvendige ressourcer til at håndtere arbejdskravene

Stressforebyggelse for ledere

Som leder er dit vigtigste ansvar at sikre, at de arbejdsmæssige krav ikke overstiger medarbejderens ressourcer, og at der er et ordentligt arbejdsmiljø. Derudover kan du være opmærksom på, om en medarbejder virker presset eller ændrer adfærd.
Symptomerne på stress varierer fra person til person, men der er en række tegn, der ofte går igen:

 • Dårligere søvn
 • Uro og anspændthed
 • Koncentrations- og hukommelsesbesvær
 • Tilbagetrækning fra fællesskabet
 • Øget irritabilitet
 • Hjertebanken, åndenød og øget træthed

Stress kommer ofte snigende, og derfor kan det være svært at spotte som leder. Det bliver endnu mere udfordrende af, at mange medarbejdere ikke vil erkende, at de er stressede.

Ofte vil det vise sig ved, at en ellers pålidelig medarbejder begynder at lave fejl, glemmer aftaler eller bliver mere irritabel. Nogle håndterer situationen ved at begrave sig i arbejde, mens andre har et højere fravær end normalt.

Den gode trivselssamtale

Det kan let gå galt mellem ledere og medarbejdere under trivsels-, sygefraværs- og tilbagevendelsessamtaler. Derfor er det vigtigt, at du forbereder dig grundigt på disse samtaler.

Stresstrappen er et dialogværktøj, som du kan bruge med dine medarbejdere til at afdække deres trivsel.

Du kan bruge disse spørgsmål til at spørge ind til din medarbejders trivsel i forbindelse med stresstrappen.

 • ”På en skala fra 1- 10, hvor 1 er, at du er: fuldstændig udbrændt og 10 er, at du har det fantastisk, hvor vil du så sige, at du er?
 • ”Hvad er det, der gør, at du sætter det til X? (hvilke symptomer?)”
 • Hvad kan vi her på arbejdspladsen gøre for at din trivsel styrkes/bevares

Ved opfølgning:

 • ”Sidst vi talte sammen, angav du dit stress- og trivselsniveau til 5. Hvor vil du sige, at du er i dag?
 • Hvordan kan du se, at du har fået det bedre/værre? (symptomer)”
 • Er der sket nogle ændringer i forhold til de stressfaktorer, du talte om sidst?
 • Hvad skal der til for at styrke/bevare din trivsel?

Hent stort billede af stresstrappen

Som leder skal du være opmærksom på, at en medarbejder, der mistrives eller er stressramt, ikke altid giver udtryk for sandheden, eller ikke har erkendt, at vedkommende er stressramt. Ofte underdriver medarbejderen alvor, fordi han eller hun ikke kan overskue konsekvenserne af en sygemelding. Her er et lille eksempel på, hvad der siges, og hvad der reelt menes:

Det medarbejderen siger:

"Det er lidt travlt i øjeblikket, og jeg har svært ved at følge med.

Det medarbejderen mener:

"Jeg kan slet ikke overskue tingene. Alt flyder, tingene hober sig op, og mine opgaver virker uoverkommelige.

Samtalediamanten

En model, du kan bruge til at strukturere samtalen med din medarbejder, er samtalediamanten. Den illustrerer de vigtigste emner, I skal berøre, og kan både bruges som forebyggende indsats og til sygefraværssamtalen.

Hent samtalediamanten

Hjælp medarbejderen med at vende tilbage

Det kan være tids- og ressourcekrævende opgave at få en medarbejder tilbage i arbejdet efter en sygemelding med stress. Det er sjældent overstået på få uger, men det er indsatsen værd. Sygemeldte med stress har rigtig gode odds for at genvinde arbejdsglæden og -evnen, hvis de får den rigtige tid og støtte.

Som leder er dine fem vigtigste opgaver:

 1. Tag kontakt til medarbejderen, og hold kontakten igennem sygemeldingen.
 2. Lav en plan for medarbejderens tilbagevenden.
 3. Følg op og juster planen, så den passer til forløbet.
 4. Husk resten af teamet.
 5. Meld klart ud, hvad der er lavet af aftaler.

Du kan bruge mulighedserklæringen som udgangspunkt for jeres tilbagevendelsessamtale. Erklæringen kan være en hjælp til at fokusere på hvad der skal til for at medarbejderen kan vende tilbage. Erklæringen er todelt- den første del udarbejdes mellem leder og medarbejder. Derefter kan den attesteres af medarbejderens læge.