Advarsel fra din arbejdsgiver: Sådan er reglerne

Du kan få en advarsel, hvis din arbejdsgiver ikke er tilfreds med din arbejdsindsats. Her kan du læse mere om kravene til en advarsel, og hvordan du kan håndtere den.

 

Hvornår kan jeg få en advarsel?Link kopieret

 

Hvad er forskellen på en påtale og en advarsel?Link kopieret

 

Hvilke krav er der til en advarsel?Link kopieret

 

Hvordan skal jeg forholde mig til en advarsel?Link kopieret

 

Hvad er reglerne for partshøring, hvis jeg får en advarsel?Link kopieret

 

Læs mere