Det kan du selv gøre ved konkurs

Når en arbejdsgiver begæres konkurs, dækkes dine tabte indtægter af Lønmodtagernes Garantifond (LG). Vi har samlet en række råd til, hvordan du selv kan udfylde din anmeldelse til LG.

Det skal du have klar
 

Link kopieret

Find svarene på en række spørgsmål om konkurs og LG

Hvor hurtigt kan jeg anmode LG om dækning af tabt indkomst?

Du kan først anmelde din manglende løn m.m., når du er opsagt og fritstillet, eller du har hævet din ansættelse.

Hvornår skal jeg senest indgive anmeldelse til LG?

Du skal indgive anmeldelse senest 4 måneder fra den dag, hvor virksomhedens blev erklæret konkurs. Vær dog opmærksom på Lønmodtagernes Garantifond (LG) har et udbetalingsloft på 160.000,00 kr. netto, hvilket betyder, at hvis du har tilgodehavende løn for udført arbejde for flere måneder oven i løn i en opsigelsesperiode, kan du risikere, at der er ikke plads til dækning af alle måneder, selvom 6 måneders perioden overholdes.

Skal jeg altid hæve min ansættelse?

Hvis du ønsker at være del af en mulig virksomhedsoverdragelse fra konkursboet til nyt firma eller ønsker at være til rådighed for konkursboet, skal du ikke hæve ansættelsen. Der er ikke noget til hinder for, at du alene fremsætter påkrav og derefter afventer situationen. Der er heller ikke noget til hinder for, at du i det hele taget afventer, hvad der kommer til at ske og i første omgang ikke fremsætter påkrav. Det følger af konkurslovens bestemmelser, at man mister ikke et tilgodehavende ved at udvise tålmodighed så længe, at tilgodehavendet ikke er ældre end 6 måneder i forhold til fristdagen, hvilken er den dag, hvor begæring om konkurs modtages af Skifteretten. Vær dog opmærksom på Lønmodtagernes Garantifond (LG) har et udbetalingsloft på 160.000,00 kr. netto, hvilket betyder, at hvis du har tilgodehavende løn for udført arbejde for flere måneder oven i løn i en opsigelsesperiode, kan du risikere, at der er ikke plads til dækning af alle måneder, selvom 6 måneders perioden overholdes.

Jeg mangler min løn, men arbejdsgiver er ikke begæret konkurs – hvad gør jeg?

Hvis din løn udebliver, men virksomheden endnu ikke er begæret konkurs, fremsættes påkrav om manglende lønudbetaling som beskrevet herover. Såfremt firmaet ikke er i stand til at betale de forpligtelser, som du gør krav på, kan firmaet indgive begæring om konkurs til Skifteretten. Hvis du tager IDA med på råd og lader os rejse dit påkrav, kan IDA også forestå konkursbegæringen.

Hvad kan jeg få erstatning for hos LG?

Gennem LG får du betaling for: - Løn, feriepenge og pension som du mangler udbetaling for samt for din opsigelsesperiode. - Manglende pensionsindbetaling kan få betydning, hvis du har forsikringer gennem din pensionsordning, som betales og betinges af den månedlige pensionsindbetaling. I de tilfælde, bør du kontakte dit pensionsselskab og finde ud af, hvad den periodisk manglende indbetaling betyder for dine forsikringer. - Manglende tillægsbetaling for søgnehelligdage - Værdien af tillæg og goder som fx bonus, fri bil, telefon eller akkordoverskud. LG yder ikke dækning for diæter og repræsentationsudgifter, kørselsgodtgørelse og udlæg som din arbejdsgiver skulle have refunderet mm.

Jeg er hjemsendt/suspenderet – ikke fritstillet – hvad betyder det?

Ved erklæring om konkurs udpeger Skifteretten en kurator til at varetage behandlingen af konkursboet. Kurator har to uger efter konkursen til at tage stilling til, hvordan man vil håndtere konkursboet. Typisk vil kurator inden for fristen meddele medarbejderne, at de opsiges og fritstilles. Hvis du ikke har ophævet din ansættelse, og du ikke er fritstillet, kan kurator anmode dig om at udføre arbejde for konkursboet, og i så fald er du forpligtet til at arbejde, men det vil være kurator, som skal betale din løn for arbejde udført for konkursboet.

Hvad kan IDA hjælpe mig med?

IDA kan hjælpe med din anmeldelse til LG med konkrete bemærkninger til udfyldelsen samt at gennemlæse den for dig, når du har udfyldt den. I så fald skal du oprette en sag på mit.ida, og i anmeldelsen til LG give juristen i IDA fuldmagt til at tilgå dine informationer inde i selve anmeldelsen på borger.dk. Du finder links til begge dele i bunden af artiklen.

Hvad sker der med min ferie?

LG betaler dine tilgodehavende feriepenge efter ferielovens regler. I din anmeldelse er det derfor vigtigt, at du anfører, hvad du har tilbage af ikke afholdt ferie. Det følger af ferieloven, at LG er berettiget til at anse så meget ferie som muligt som afholdt i opsigelsesperioden. Hovedferie på 15 dage (over sommeren) skal varsles med tre måneder inden feriens begyndelse, mens øvrig ferie på op til 10 dage skal varsles med mindst en måned før feriens begyndelse. Det betyder, at der fra tidspunktet, hvor du fritstilles eller har hævet ansættelsen og frem til udløbet af din opsigelsesperiode, skal være plads til både varslet og den ferie, der varsles. Det betyder, at LG anser din ferie for afholdt i opsigelsesperioden, uanset om du holder fri eller starter i et nyt job.

Hvad gør jeg i tiden mellem konkursen og udbetaling fra LG?

LG’s sagsbehandlingstider varierer, men du skal regne med mindst 35 dage, fra du indgiver anmeldelse, til du får dit udestående udbetalt. For nogle kan det udgøre et problem at gå mere end en måned uden en indkomst, selv om den kommer senere. I de tilfælde kan du ansøge om et medlemslån uden renter og gebyrer hos IDA. Fremgangsmåden for beregning af lånets størrelse er din månedsløn fratrukket dit pensionsbidrag, AM-bidrag samt trækprocent. Lånet ydes pr. udløbet måned og mod modregning i udbetalingen fra LG.

Kan jeg tage et nyt job straks?

Hvis du er opsagt og fritstillet, kan du gå ud og tage et nyt job med det samme og i en periode på op til 3 måneder oppebære dobbeltindkomst. Du skal dog være opmærksom på, at din loyalitetspligt stadig gælder frem til udløbet af opsigelsesperioden. Det er dog meget sjældent, at kurator håndhæver loyalitetspligten. Har du hævet ansættelsen, kan du også tage et nyt job og ligeså oppebære dobbeltindkomst. Da du har hævet ansættelsen, er ansættelsen ophørt med øjeblikkelig virkning og dermed er din loyalitetspligt bortfaldet.
Du skal dog være klar over, hvad enten du er opsagt og fritstillet eller du har hævet ansættelsen, at du fortsat skal respektere god markedsføringsskik i henhold til markedsføringsloven samt din tavshedspligt.

 

Læs mere

Kontakt IDA

Få IDAs hjælp til din sag

På Mit.ida kan du oprette en sag, hvis du ønsker, at IDAs jurister skal gennemlæse og kommentere på din udfyldelse til LG.

Gå til Mit IDA

Vejledning

Læs LG's vejledning

Når du udfylder din anmeldelse til LG, skal du have dokumentationen på plads, og der vil også være nogle udregninger, du skal have styr på. Følg LG's egen guide, så du er sikker på at udfylde din anmeldelse korrekt og få det hele med.

Læs guide