Her er dine rettigheder, hvis du bliver fyret

Hvornår kan din arbejdsgiver fyre dig? Hvor langt er dit opsigelsesvarsel? Og har du ret til at blive fritstillet? Her kan du læse mere om dine rettigheder, hvis du bliver fyret, og hvordan IDA kan hjælpe dig.

 

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg bliver fyret?Link kopieret

 

Hvad kan jeg blive fyret for?Link kopieret

 

Hvornår gælder opsigelsen fra?Link kopieret

 

Hvad skal der stå i opsigelsen, hvis jeg bliver fyret?Link kopieret

 

Hvor langt opsigelsesvarsel har jeg på mit arbejde, hvis jeg bliver fyret?Link kopieret

 

Hvad er mit opsigelsesvarsel, hvis jeg bliver fyret i prøvetiden?Link kopieret

 

Hvornår kan jeg blive fritstillet fra mit arbejde, hvis jeg bliver fyret?Link kopieret

 

Hvornår kan jeg blive suspenderet fra mit job?Link kopieret

 

Hvornår kan jeg blive bortvist fra mit job?Link kopieret

 

Kan jeg begynde et nyt job i min opsigelsesperiode, hvis jeg er blevet fyret?Link kopieret

 

Hvornår er en opsigelse usaglig?Link kopieret

 

Kan jeg blive opsagt på grund af min alder?Link kopieret

 

Kan jeg blive opsagt på grund af sygdom?Link kopieret

 

Hvad er 120 dages-reglen, og hvornår gælder den ved opsigelse?Link kopieret

 

Hvornår har jeg ret til fratrædelsesgodtgørelse?Link kopieret

 

Kan jeg kontraopsige min stilling?Link kopieret

 

Hvem er særligt beskyttede medarbejdere ved opsigelse?Link kopieret

 

Læs mere