Langvarig sygdom: 120 dages-reglen

120-dages-reglen betyder, at du kan blive opsagt, hvis du har været syg i mindst 120 kalenderdage inden for et år. Opsigelsesvarslet er 1 måned.

Beregning af de 120 dage

Søndage, helligdage og fridage bliver medregnet i opgørelsen af de 120 dage, der ikke behøver at være sammenhængende. Graviditetsbetinget sygdom bliver ikke medregnet i de 120 dage.  

IDAs medlemmer har mulighed for at modtage rådgivning om rettigheder i forbindelse med sygdom.

Undtaget af reglen

Det skal fremgå af din ansættelseskontrakt, om du er omfattet af 120-dages-reglen. Er du offentligt ansat, er du ikke omfattet af reglen. Bliver du opsagt på grund af sygdom, gælder dit normale opsigelsesvarsel dermed. 

Få personlig rådgivning

Socialrådgiveren i IDA rådgiver om blandt andet sygedagpenge, hjælpemidler, revalidering, fleksjob og førtidspension.

Der er også mulighed for at få bistand i ankesager på sygdoms- og pensionsområdet.

Læs mere om IDAs socialrådgiver