Langvarig sygdom: 120 dages-reglen

120-dages-reglen betyder, at du kan blive opsagt, hvis du har været syg i mindst 120 kalenderdage inden for et år. Opsigelsesvarslet er 1 måned.