Langvarig sygdom: 120 dages-reglen

120-dages-reglen betyder, at du kan blive opsagt, hvis du har været syg i mindst 120 kalenderdage inden for et år. Opsigelsesvarslet er 1 måned.

Beregning af de 120 dage

Søndage, helligdage og fridage bliver medregnet i opgørelsen af de 120 dage, der ikke behøver at være sammenhængende. Graviditetsbetinget sygdom bliver ikke medregnet i de 120 dage.  

IDAs medlemmer har mulighed for at modtage rådgivning om rettigheder i forbindelse med sygdom.

Undtaget af reglen

Det skal fremgå af din ansættelseskontrakt, om du er omfattet af 120-dages-reglen. Er du offentligt ansat, er du ikke omfattet af reglen. Bliver du opsagt på grund af sygdom, gælder dit normale opsigelsesvarsel dermed. 

Få personlig rådgivning

Socialrådgiveren i IDA rådgiver om blandt andet sygedagpenge, hjælpemidler, revalidering, fleksjob og førtidspension.

Der er også mulighed for at få bistand i ankesager på sygdoms- og pensionsområdet.

Læs mere om IDAs socialrådgiver

Tilmeld dig Det Gode Arbejdsliv

Få artikler og gode råd til, hvordan du skaber et bedre arbejdsliv. Nyhedsbrevet er for dig, der arbejder som højtuddannet vidensarbejder.
  • Arbejdsvilkår
  • Gode råd
  • Trivsel
Tilmeld dig nyhedsbrevLæs seneste nyhedsbreve her