Sådan forebygger du stress på arbejdet

Her er tre ting, du selv kan gøre for at forebygge, at du og dine kollegaer udvikler stress på grund af jeres arbejde.

Arbejdsgiveren har det største ansvar for at sikre et sundt arbejdsmiljø, hvor medarbejderne ikke bliver ramt af stress, men du kan også selv være med til at forebygge, at du og dine kolleger bliver ramt af stress.

Bed om en stresspolitik

Din arbejdsplads bør have en stresspolitik, så det er klart for alle medarbejdere, hvordan de skal agere, hvis de oplever symptomer på stress hos dem selv eller deres kolleger. Det er vigtigt, at din arbejdsgivers stresspolitik er handlingsanvisende og ikke blot en samling uforpligtende hensigtserklæringer.

Både ledelsen og medarbejderne bør involveres i at udarbejde stresspolitikken, så det bliver et fælles mål, I arbejder henimod.

  • Hvornår og hvordan skal I gribe ind over for stress?
  • Hvem skal de ansatte kontakte, hvis de har symptomer på stress eller tror, at en kollega er ramt af stress?
  • Hvem er ansvarlig for tiltag, der skal reducere stress – er det fx den enkelte leder?
  • Tager arbejdsgiveren hensyn til, at medarbejderne kan leve et balanceret liv med tid til familie og fritid?

I får det bedste resultat, hvis jeres stresspolitik hænger sammen med arbejdsgiverens overordnede strategi, og hvis den er tænkt ind i den lovpligtige arbejdspladsvurdering.

Hold øje med kollegerne

Den stressramte er ofte den sidste, der lægger mærke til sine symptomer, og mange forsøger at skjule dem eller at arbejde sig igennem deres stress, fordi de oplever det som et nederlag ikke at ”kunne klare mosten”.

Men gode kolleger er opmærksomme på hinanden og sørger for at spørge ind til de andres velbefindende. Det kan måske virke grænseoverskridende, men der er intet i vejen med at spørge din kollega, hvordan det går.

Bare husk, at de fleste stressramte mister perspektivet og kan have svært ved at overskue deres egen situation. Derfor skal du byde ind med få og enkle budskaber. Fortæl din kollega, at stress er en helt naturlig reaktion på at være overbelastet og foreslå ham eller hende at tage fat i sin læge eller fagforening, også selvom vedkommende slår dine bekymringer hen.

Få gode arbejdsrutiner

Kommunikation og planlægning er nøgleord, når det handler om at reducere stress på arbejdspladsen. For det er ofte bedre at arbejde lange dage, hvis de er overskuelige og planlagte end korte dage, der er kaotiske og kendetegnet ved uklare rammer og manglende prioritering.

Du er selvfølgelig delvist afhængig af din leder og kolleger, men ved at følge disse forholdsregler kan du selv være med til at reducere stress:

  • Planlæg din dag og sørg for, at der er tid til at løse uventede opgaver. Skriv dine opgaver ned, inden du går i gang med dem.
  • Hold pauser i løbet om dagen, hvor du ikke sidder ved computeren, og tal med dine kolleger om andet end arbejde.
  • Tal med din leder om, hvilke opgaver det er vigtigst, at du når.
  • Prøv ikke at tænke for meget over de ting, du ikke har nået, og fokuser i stedet på de opgaver, du har fået løst i løbet af dagen og ugen.
Er du stresset?

Så kan du kontakte IDAs juridiske afdeling ved at oprette en sag på IDAs hjemmeside. Herefter bliver du bliver kontaktet af en medarbejder fra IDAs juridiske afdeling.

Kontakt IDAs juridiske afdeling 

Læs mere

Stress

Find alt indhold om stress

Læs mere om symptomerne på stress og hvordan du håndterer og forebygger dem. Du kan også finde gode råd og hjælp til dialogen med din arbejdsgiver, hvis du er sygemeldt med stress, eller hvis det er nødvendigt, at du bliver det.

Find alt indholdet