Netværksgruppe - Ledelse af multikulturelle teams

At lede et multikulturelt team eller lede på distancen kan have sine udfordringer. Hvem går du til, når du har behov for sparring med ligesindede?

Som leder at et multikulturelt team er du ikke bare leder. At lede mennesker med forskellige nationalkulturelle baggrunde kræver helt særlige ledelseskompetencer og stærke kommunikative evner.

Din egen forståelse og fortolkning af verden omkring dig er ofte determineret af din nationalkulturelle baggrund. Hvordan arbejder man sammen i et team? Hvilke personlige karakteristika er bedømt gunstige for god ledelse? Hvilke grænser skal respekteres, og hvor kan man udfordre hinanden?

Disse kulturelle forskelligheder og opfattelser af verden er inspirerende og gavnlige på en masse punkter, men de kan også lede til konflikter og misforståelser. At være leder af et multikulturelt team kræver forståelse, selvbevidsthed og nysgerrighed, samt evnen til at kunne se hvordan jeres nationalkulturelle forskelle kan være gunstige for teamet, såvel som for resten af organisationen. Med de rigtige værktøjer kan du som leder lære at udnytte de muligheder der opstår på tværs af kulturer og landegrænser.

Videndel med ligesindede

IDA netværksgruppe for ledere af multikulturelle teams er et professionelt og fortroligt netværk, hvor du møder andre ledere, der står i samme situation som dig. I netværket deler du erfaringer og oplevelser med andre ledere af multikulturelle teams, og I kan tale om de problemstillinger eller dilemmaer, der kan opstå som leder i jeres situation.

Med tiden vil din netværksgruppe lære dig og dine udfordringer at kende, og du vil få støtte og sparring fra ligesindede, der ikke har en personlig aktie i problemstillingerne.

IDAs professionelle facilitator sikrer, at netværksmøderne behandler de temaer og udfordringer, I selv har bragt på bane. Udgangspunktet er jeres arbejdsliv og værktøjerne over året er både sparring, case-gennemgang og besøg fra eksterne eksperter, der kan bringe nye værktøjer på banen.

Emner:

 • Sprogbarrierer og de misforståelser, der kan opstå i et team af mennesker med forskellig anvendelse og tolkning af sproget

 • Inklusion og godt samarbejde trods kulturelle og sproglige forskelligheder.

 • Tackling af varierende behov og forudsætninger i teamet

 • Udfordringer ved differentierede og kulturelt betingede forståelser af koncepter som fx autoritet, hierarki og arbejdsmoral

 • Konfliktløsning-og håndtering
Pris og fakta
 • IDA-medlemmer:
  kr. 9.975 momsfri pr. år
 • Ikke-medlemmer:
  kr. 11.975 momsfri pr. år

Netværksgruppen

 • Højst 15 deltagere
 • 5 netværksmøder årligt
 • Vi mødes fysisk
 • Tema og dato op til jer
 • Professionel facilitator planlægger og afvikler

Marianne Ehlers

IDAs ansvarlige for netværksgrupperne

En investering for dig og din arbejdsgiver

Med et medlemskab investerer både du og din leder i din fortsatte efteruddannelse og kompetenceudvikling. Netværksgruppens møder afholdes på skift i medlemmernes virksomheder og løber over en halv arbejdsdag.  

Kontakt Marianne Ehlers, IDAs ansvarlige for netværksgrupperne, hvis du har flere spørgsmål til, hvad en netværksgruppe kan gøre for dig og din karriere – eller hvis du har et forslag til et nyt netværk. Vi opretter løbende nye netværksgrupper på baggrund af efterspørgsler, og vi hører meget gerne fra dig.

Kontakt