Netværksgruppe - Strategisk Ledelse

Er du direktør, ejerleder eller leder af ledere? Så kan du blive en del af IDAs faciliterede netværksgruppe for ledere med strategisk ansvar.

I en hektisk hverdag kan det være svært at tage tid ud af kalenderen til at tænke struktureret over ledelsesopgaven.

Som en del af IDAs professionelle netværksgruppe for strategiske ledere, får du dedikeret tid i et fortroligt og fagspecifikt fællesskab på op til 15 medlemmer, der arbejder med de samme strategiske udfordringer som dig.​

Formålet med netværksgruppen er at udvikle og inspirere dig med peers, der over tid kommer til at kende dig og dine udfordringer. På den måde kan dine netværkskolleger støtte og udfordre dig, så strategisk sans styrkes yderligere.

Ved at sparre med andre i samme stilling, får du inspiration til både ledelse og problemløsning. Eksterne eksperter kan også inviteres ind og præsentere tanker og modeller, der kan styrke jeres faglighed yderligere.

Pris og fakta
 • IDA-medlemmer:
  9.975 kr. momsfri pr. år
 • Ikke-medlemmer:
  11.975 kr. momsfri pr. år

Netværksgruppen:

 • Højst 15 deltagere
 • 5 møder om året
 • Tema og dato op til jer
 • Facilitator planlægger og afvikler
Personer sidder ved et bord

Netværksgruppen Strategisk Ledelse

I netværksgruppen I i fællesskab frem til relevante emner, cases eller oplæg, der kan facilitere en konstruktiv samtale om jeres strategiske overvejelser.

Den fortrolige gruppe giver mulighed for at drøfte virksomhedspolitiske overvejelser med ligesindede, der ikke har en personlig aktie i problemstillingerne. Dermed kan I hjælpe hinanden med at anskue udfordringer fra nye vinkler.

IDAs professionelle facilitator sikrer, at netværksmøderne behandler de temaer og udfordringer, I selv bringer på bane. Udgangspunktet er jeres arbejdsliv, og værktøjerne over året er både sparring, case-gennemgang og besøg fra eksterne eksperter, der kan bringe nye værktøjer på banen.

Emner der drøftes I netværksgruppen

 • Hvordan tiltrækkes de rigtige medarbejdere?
 • Hvordan udvikles dine kompetencer som leder eller direktør? 
 • Hvordan balancerer du at maksimere output og samtidig holder medarbejderne sunde og motiverede?
 • Hvordan skabes en stærk virksomhedskultur gennem lederne under dig?
 • Hvordan brander du virksomheden som arbejdsplads (Millenials, verdensmål, karriere mm)?
 • Hvordan ledes en direktion eller bestyrelse bedst?
 • Hvordan bringer du din afdeling eller virksomhed igennem økonomiske tilpasninger og større forandringer?
 • Hvordan laves Business Reviews og Organisational Reviews?
 • Fusioner do’s and dont’s

I IDAs netværksgrupper er agendaen dynamisk. Det betyder, at der på dagen altid er plads til at omprioritere, hvis der er udfordringer, der trænger sig på.

,

Dynamiske dagsordnener sikrer aktualitet

I netværksgruppen tager vi udgangspunkt i cases fra jeres arbejdsliv. Det betyder, at facilitator gerne retter dagsordenen til, hvis der opstår en situation, en af jer har behov for at drøfte med netværkskollegerne.

Som netværksgruppe mødes I fem gange om året og bruger en halv dag sammen på at diskutere og arbejde med de relevante udfordringer, I oplever i jeres job.

De andre medlemmer i netværksgruppen bliver dine netværkskolleger, der løbende følger med i dine bedrifter. Derfor kender de også dine udfordringer, så I til møderne kan fortsætte, hvor I slap uden at skulle bruge tid på at forklare din rolle og dine udfordringer forfra.

Desuden får du i IDAs netværk garanti for, at I med afsæt i jeres stilling eller uddannelsesmæssige baggrund har en naturlig fælles forståelse for vilkår, opgaver og faglighed i hinandens job.

Ledelse af ledere kræver indsigt

Som strategisk leder står du alene med en lang række udfordringer på arbejdspladsen.

Du skal have det store overblik og den skarpe indsigt, når andre ikke har. Mange af de svære overvejelser lader sig bedst løse, når vi vender tankerne med ligesindede udenfor vores virksomhed.

I en netværksgruppe får du et bredere perspektiv, fx når du skal træffe svære beslutninger, balancere et optimeret output med trivsel blandt medarbejderne, eller når du skal gennemføre større forandringer i organisationen.

Styrken ved at deltage i en netværksgruppe er, at I følger hinanden i forhold til arbejdsopgaver, nye projekter og organisationsforandringer.

På den måde bliver dine netværkskollegaer dine velorienterede sparringspartnere, der hver gang kan samle op, hvor I slap og gå et spadestik dybere.

Kontakt og idé til nyt netværk

Kontakt Marianne Ehlers, IDAs ansvarlige for netværksgrupperne, hvis du har flere spørgsmål til, hvad en netværksgruppe kan gøre for dig og din karriere – eller hvis du har et forslag til et nyt netværk. Vi opretter løbende nye netværksgrupper på baggrund af efterspørgsler, og vi hører meget gerne fra dig.

 • Telefon: 33 18 55 31
 • Mail: mer@ida.dk