Kursus

Bestyrelsesuddannelse

Ønsker du at starte en karriere som professionelt bestyrelsesmedlem? Få kompetencerne til at indgå i en bestyrelse. Lær dine rettigheder, pligter og ansvar at kende.


Tid og sted

 • 28.09.21

  Frederiksberg

 • 30.11.21

  Frederiksberg

 • 01.02.22

  Frederiksberg

Varighed: 4 dage

Vil du være professionelt bestyrelsesmedlem?

Få kompetencerne til at kunne indgå i en professionelt drevet bestyrelse.

Virksomheder med professionel bestyrelsesledelse er mere udviklingsorienterede, mere værdiskabende og har mere vækst, viser undersøgelser, og det skal komme flere ingeniørvirksomheder til gavn.

Derfor har IDA i samarbejde med CBS Executive, CBS-professorer samt erfarne bestyrelsesmedlemmer fra dansk erhvervsliv skabt en særlig uddannelse målrettet bestyrelsesmedlemmer og ejerledere i mindre og mellemstore ingeniørvirksomheder.

Den typiske deltager på Bestyrelsesuddannelsen

 • Er bestyrelsesmedlem i en mindre eller mellemstor virksomhed
 • Har begrænset erfaring eller ønsker værktøjer og viden om at arbejde mere værdiskabende
 • Er ejerleder og overvejer at etablere en ekstern bestyrelse
 • Er ejerleder og ønsker at udvikle den nuværende bestyrelsesarbejde

Dit udbytte:

 • Overblik over bestyrelsens opgaver, pligter og ansvar
 • Indsigt i at sammensætte en god bestyrelse
 • Indsigt i god bestyrelsesledelse   
 • Metoder til at skabe værdi og fastlægge virksomhedens strategi   
 • Indblik i at udarbejde risikoanalyse og læse årsregnskab
 • Erfaringsudveksling og dialog om god bestyrelsesledelse baseret på ingeniør- og teknologitunge cases
 • Konkrete værktøjer og kompetencer til at indgå i et professionelt bestyrelsesarbejde
 • Undervisning af erfarne bestyrelsesmedlemmer, professorer og rådgivere

Sådan forløber Bestyrelsesuddannelsen

Bestyrelsesuddannelsen består af fire moduler med de væsentligste emner inden for bestyrelsesarbejdet. Programmet er bygget op over erfaringsbaserede cases fra ingeniørrelevante, teknologibaserede virksomheder. Det betyder, at du som deltager arbejder med reelle problemstillinger og dilemmaer fra bestyrelseslokalerne i mindre og mellemstore virksomheder.

Gennem dialog med de erfarne undervisere får du optimal træning i at håndtere de mest udfordrende opgaver og beslutningssituationer.

Modul 1: Governance, beslutninger og ansvar

 • Corporate Governance og selskabsloven
 • Rollefordeling og samspil imellem ejere, bestyrelse og direktion
 • Pligter og ansvar. Case: Dilemmaer og beslutninger i en mindre familieejet virksomhed

Modul 2: Bestyrelsesledelse, evaluering og generationsskifte

 • God bestyrelsesledelse
 • Formandskabets ledelse af bestyrelsen og samspil med direktionen
 • Tilrettelæggelse af bestyrelsesarbejdet - årshjulet
 • Case: Evaluering af bestyrelsen, dens sammensætning og kompetencer
 • Case: Generationsskifte i ingeniørvirksomheder

Modul 3: Regnskab, kapitalgrundlag og risikostyring

 • Årsregnskabet
 • Udfordringer og dilemmaer i forberedelse af årsregnskabet
 • Bestyrelsens og direktionens samarbejde med revisor
 • Værdiskabelse og værdiansættelse,
 • Case: Ingeniørvirksomheden, er den på rette vej?
 • Kapitalgrundlag og finansieringsmuligheder
 • Case: Risikostyring i projektvirksomhed

Modul 4: Ledelse, strategi og værdiskabelse

 • Bestyrelsen og strategi
 • Case: Strategi og bestyrelsesledelse i en hightech gazellevirksomhed
 • Case: Bestyrelsen, forretningen og kunderne

Prisen inkluderer:

 • 4 kursusdage med fuld forplejning
 • Undervisningsmateriale og relevante cases
 • Kursusbevis

Læs programbeskrivelse for Bestyrelsesuddannelse forår 2021 her 

Læs programmet for Bestyrelsesuddannelse forår 2021 her 

Varighed

4 dage

Pris ekskl. moms

IDA-medlem:

19.000 kr.

Ikke IDA-medlem:

21.000 kr.

Vælg sted og dato

København

Startdatoer

Kursusmoduler

Modul 1
28. sep. 2021
Kl. 13:00 - 18:00
Modul 2
26. okt. 2021
Kl. 09:00 - 17:30
Modul 3
11. nov. 2021
Kl. 09:00 - 17:30
Modul 4
3. dec. 2021
Kl. 13:00 - 17:30

Adresse

CBS Executive

Porcelænshaven 22

2000 Frederiksberg


Arrangementsnummer

339546

Underviser på kurset i bestyrelsesuddannelse

Undervisningen og case-arbejdet foregår i grupper og i plenum og bliver gennemført af henholdsvis CBS professorer, erfarne bestyrelsesmedlemmer og rådgivere fra Kromann Reumert og EY.

 • Professor Ken L. Bechmann
 • Professor Thomas Ritter
 • Professor Caspar Rose
 • Partner Jacob Høeg Madsen, Kromann Reumert
 • Partner Marianne Philip, Kromann Reumert
 • Partner Jacob Erhardi, EY
 • Partner Søren Kok Olsen, EY
 • Partner Henrik Lau, EY
 • Rådgiver Michael Moesgaard Andersen
 • Bestyrelsesformand Birgit Aagaard-Svendsen
 • Bestyrelsesformand Jesper Møller
 • Bestyrelsesformand Lars Ive
 • Bestyrelsesformand Birgit Nørgaard
 • Bestyrelsesformand Lisbeth Thyge Frandsen

Kurset afholdes i samarbejde med CBS Executive, som også står for undervisningen.

Videreformidling af kontaktinformationer

Ved tilmelding til kurset, videreformidles dit navn, e-mail og telefonnummer til CBS Executive. Kontaktinformationerne anvendes udelukkende i forbindelse med registrering af din tilmelding samt til selve kursusafholdelsen, men vil ikke blive anvendt i markedsføringsøjemed.

Her kan du finde svar på nogle af de spørgsmål, som vi oftest bliver stillet

Jeg er ikke medlem af IDA, kan jeg deltage alligevel?

Alle vores kurser henvender sig til både medlemmer og ikke-medlemmer.

Er der stadig ledige pladser på kurset?

Der er ledige pladser på kurset, hvis der er markeret med en grøn cirkel ud for datoerne. Hvis der er få pladser tilbage, er det markeret med en gul cirkel. Er der en rød cirkel ud for datoerne er kurset enten fyldt eller tilmeldingsfristen er overskredet.

Hvornår er tilmeldingsfristen for kurset?

Tilmeldingsfristen kan variere fra kursus til kursus, alt efter hvor meget forberedelse der er på det enkelte kursus. Du finder fristen for tilmeldingen under tilmeldingsknappen. Vi beslutter en måned før afholdelsesdatoen, om kurset kan gennemføres. Det vil derfor være optimalt, hvis du tilmelder dig inden. Hvis tilmeldingsfristen skulle være overskredet, kan du sende en forespørgsel til den kursusansvarlige, som vil vurdere om det er muligt stadig at blive tilmeldt.

Kan jeg komme på en venteliste, hvis kurset er fyldt?

Ja det kan du sagtens. Du tilmelder dig ventelisten på samme måde som, du tilmelder dig et kursus. Dog kan vi ikke garantere, at du kan få en plads, da der kan være andre på listen før dig. Hvis ikke du får en plads, vil du blive kontaktet og tilbydes en plads på næste afholdelse.

Er der en frist for afmelding?

Afmeldingsfristen er en måned inden kurset starter, med mindre andet er anført under det enkelte kursus. Efter denne frist hæfter du 100 % for deltagergebyret. Hvis du ikke selv har mulighed for at deltage, er du velkommen til at sende en kollega i stedet. Du bedes oplyse dette til den kursusansvarlige inden kursusstart af hensyn til forberedelse, kursusbevis/certificering mm.

Jeg er blevet syg, hvad gør jeg?

Hvis du bliver syg bedes du orientere den kursusansvarlige, så vi kan orientere underviser samt kursussted. Du hæfter fortsat for deltagerbetalingen og kan ikke automatisk rykkes til næste afholdelse. Du er velkommen til at give pladsen videre til en kollega, så længe du holder den kursusansvarlige underrettet.

Hvornår modtager jeg information om kursusforberedelse og praktisk info?

Du vil modtage et link til IDAs læringsportal ca. 2-4 uger før kursusstart. På nogle kurser vil der være forberedelse fx i form af en test og/eller et forberedelsesskema, som skal afleveres en uge inden kursusstart. Du vil i så fald blive orienteret i god tid. I kursusbeskrivelsen kan du læse om du skal afsætte tid til dette.

Hvornår modtager jeg en faktura?

Du vil modtage en faktura ca. tre måneder før kursusstart. Tilmelder du dig senere vil du modtage fakturaen kort tid efter din tilmelding. Betalingsfristen på IDAs fakturaer er løbende måned + 5 dage.

Hvad er inkluderet i kursuspakken?

Kursuspakken består af fuld forplejning på alle kursusdagene, samt de materialer som vil blive benyttet i undervisningen. Forplejningen på vores heldagskurser består af morgenbuffet, frokost, eftermiddagsbuffet med kaffe/the og vand hele dagen. Overnatning er ikke inkluderet i prisen, men ønskes der overnatning kan vi være behjælpelig med anbefaling af hoteller i nærheden af afholdelsesstedet. Vi har også en række rabataftaler med forskellige hotelkæder.

Får jeg et bevis på, at jeg har været på kursus?

Ja, inden du forlader kurset, modtager du et kursusbevis. Her er anført, hvilket kursus du har deltaget på, kursusdato etc. På nogle kurser vil du i stedet modtage en certificering.

Vil du vide mere?

Billede af Vibeke Ahlmann

Vibeke Ahlmann

Chefudvikler